Інша інформація:
Кутас Марина Сергіївна

кабінет 402

(+38 044) 455-69-82, вн. 219

Напрями наукових досліджень

  • розвиток командної роботи в організаціях, запобігання та зниження проявів насильства в організаціях

Сфера наукових інтересів

  • психологія управління, дитяча психологія, вікова психологія

Викладає

  • психологія управління
 
 

Кутас Марина Сергіївна

  • кандидат психологічних наук (2015 р.)

Освіта

  • магістр філології, перекладач англійської та німецької мов, викладач, Київський національний лінгвістичний університет (2009 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2016 – доцент кафедри психології ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • з 2010 – викладач кафедри спеціальної мовної підготовки ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • 2009–2011 р. – помічник директора центру міжнародних освітніх проектів ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Участь у комітетах, Вчених радах, дослідницьких групах, наукових організаціях

  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.02
 
 

Публікації

  Synhaivska I. The applications of interactive methods for the development of competencies in management psychology /Iryna Synhaivska, Maryna Kutas //Innovations in science: The challenges of our time :collective monograph. - Ontario, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing, 2018.-P. 84-92

  Кутас М.С. Соціально-психологічні чинники, які впливають на виникнення педагогічних конфліктів /Карнаух Т.П., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.509-511

  Кутас М.С. Психологічні чинники розвитку професійноважливих якостей фахівців фармацевтичної сфери /Нагірняк Ю.В., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.541-543

  Кутас М.С. Аналіз феномену емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку /Нікітчина І.Ю., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.546-548

  Кутас М.С. Тьютор, як регуляторний елемент мікро та макрооточення дитини з особливими освітніми потребами в початковій школі /Смирнов О.О., Кутас М.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.562-564

  Kutas M. The importance of team building principles implementation in higher educational institutions as a fundamental of teacher job performance enhancement / M.Kutas // Pravo, ekonomija i menadzment u savremenim uslovima LeMiMA 2017: Zbornik radova. Knjiga II /Urednik Prof. emeritus dr Zivota Radosavljevic.-Beograd: Univerzitet "Union-Nikola Tesla", 2017.-P. 129-13

  Кутас М. С. Необхідність розвитку асертивності як складової конфліктологічної компетентності педагога / М. С. Кутас //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - C. 261-266.

  Кутас М. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців з управління проектами / М. С. Кутас, І. В. Сингаївська // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія /С. Г. Гордієнко [та ін.]; за наук. ред.В. К. Гіжевського, С. Л. Маркова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015.- С. 335-343.

  Сингаевская И.В. Сущностная характеристика профессионально важных качеств руководителя проектов / И. В. Сингаевская, М. С. Кутас // Perspectiva academicа / Кишинеу, Ун-т "Perspectiva-INT" .-2012.- т.2. С.159-164.

  Сингаевская И. Психологический анализ профессионально важных качеств руководителя проектов / И. Сингаевская, М. Кутас. // Perspectiva academica, Vol. III, Chisinau: Perspectiva , 2012. - С. 155-159.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кутас Марина Сергіївна