Інша інформація:
Ковалькова Тетяна Олександрівна

кабінет 402

(+38 044) 455-56-77, вн. 219

Напрями наукових досліджень

 • аналіз особливостей професійної діяльності психолога в авіаційній галузі, стан формування у вищому навчальному закладі готовності майбутніх психологів до професійної діяльності та важливість розпізнавання емоційного стану особистості майбутніми фахівцями з психології

Сфера наукових інтересів

 • психологія, педагогіка

Викладає

 • загальна психологія / вікова та педагогічна психологія / психологія натовпу / психологічні основи командоутворення / психологія / робота в команді та наставництво
 
 

Ковалькова Тетяна Олександрівна

 • кандидат педагогічних наук (2016 р.)
 • Нагороджена:
  • Почесною грамотою Університету економіки та права «КРОК» за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2017 р.)

Освіта

 • Національний авіаційний університет / Психологія / психолог, викладач вищого навчального закладу (диплом магістра з відзнакою) (2009 р.)

Професійна кар’єра

 • 2016 р. – присуджено науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук»
 • З 2015 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри психології
 • 2011–2014 рр. – Національний авіаційний університет, аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
 • 2009–2013 рр. – Національний авіаційний університет, посади навчально-допоміжного складу

Особисті досягнення

 • 10 березня 2016 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Наказ МОН України від 12.05.2016 № 503 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 12 травня 2016 року»).
 • Опубліковано методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів на тему: «Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі»

Здобуті гранти

 • 2008 р. – диплом на стипендію Президента України за особливі успіхи в навчанні, вагомі здобутки в науково-технічній та дослідницькій діяльності
 
 

Публікації

  Kovalkova T. A. Scientific research of the emotional burning out symptoms of students of different Institutes / T. А. Kovalkova // //Предпринимательская деятельность в условиях инновационной экономики: сборник материалов XV Международной научно- практической конференции (Минск, 11 мая 2018) / под общей ред. В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2018. - С. 187-188

  Ковалькова Т.А. Психологические особенности адаптации женщин к беременности /Езех Чуквунонсо Питер Ексель, Ковалькова Т.А. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.555-558

  Ковалькова Т.О. Використання ігор-змагань у процесі викладання психологічних дисциплін /Т.О.Ковалькова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.512-513

  Ковалькова Т.О. Тренінгова робота у напрямі когнітивної психотерапії як метод регуляції емоцій особистості / Т. О. Ковалькова // Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів: І Всеукр. наук.-практ. конф. (15 лютого 2018 р.). – Кривий Ріг, 2018. –С. 291-294.

  Ковалькова Т. А. Особенности использования активных методов во время обучения студентов-психологов / Т. А. Ковалькова // Условия и факторы развития предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт: ХIV междунар. научн.-практ. конф., 12 мая 2017 г. – Минск «Ковчег», 2017. – С. 179-181.

  Ковалькова Т. О. Застосування викладачем форм організації навчальної діяльності студентів-психологів / Т. О. Ковалькова // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 28 квітня 2017 р. - К., 2017. - С. 280-282.

  Ковалькова Т. О. Багатогранність та багатофункціональність професійної діяльності сучасного психолога / Т. О. Ковалькова // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 315-316.

  Ковалькова Т. А. Влияние эмоций студентов на отношение к изучению технических дисциплин / Т. А. Ковалькова // Развитие демократического общества, рыночной экономики и высшего образования в европейском контексте. – Perspectiva academica, Vol. VI, Chisinau: Perspectiva, 2017. – С. 13-21.

  Ковалькова Т. О. Регулювання емоцій студентів за допомогою тренінгової роботи методами когнітивної психотерапії / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - К., 2017. - C. 167-175.

  Ковалькова Т. О. Ціннісні орієнтації особистості як чинник запобігання емоційного вигорання вчителів/ Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 29. - С. 214-222

  Ковалькова Т. О. Психологічний портрет майбутніх фахівців з психології / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 23. – К., 2016. – С. 200-206.

  Ковалькова Т. О. Вивчення синдрому емоційного вигорання у педагогічних фахівців / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 24. – К., 2016. – С. 254-260.

  Ковалькова Т. О. Емоційне стимулювання як метод активізації навчальної діяльності студентів / Т. О. Ковалькова ; Правничий вісник Університету "КРОК".- ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", С. 163-167, 2016.- 22

  Ковалькова Т. О. Застосування викладачем методу аналізу конкретних ситуацій під час навчання майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова ; Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (04.11.2016).- м. Київ, Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 04.11.2016

  Ковалькова Т. О. Использование преподавателем методов активизации учебной деятельности будущих психологов / Т. А. Ковалькова // Педагогическое образование: становление, структуризация, оптимизация, модернизация и прогноз развития: междунар. научн.-практ. конф., 21 апреля 2016 г. – Москва, 2016. – С. 54-57.

  Ковалькова Т. О. Психологическая зрелость как фактор профессионального становления будущих психологов / Т. О. Ковалькова ; Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: Материалы ХIII Междунар. научн.-практ. конф., 7 апреля 2016 г. - 07.04.2016. - www.uoipd.by/ru/news/586.html

  Ковалькова Т. О. Вивчення передумов та симптомів синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних закладів / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету "КРОК" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 191-198.

  Ковалькова Т. О. Використання викладачем проблемного методу для активізації навчальної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова ; Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 р. - 21.10.2015. - С. 263-264

  Ковалькова Т. О. Вимоги до професійних та особистісних якостей психолога необхідних для роботи в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова ; Педагогіка в системі гуманітарного знання: міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 березня 2015 р.- «Гельветика», м. Херсон, 13.03.2015. - http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/ped/archive/116/

  Ковалькова Т. О. Професійне становлення майбутніх психологів в умовах навчання у вищих навчальних закладах / Т. О. Ковалькова ; Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки : матеріали Науково-практичної конференції, 4 грудня 2015 р.- ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 04.12.2015

  Ковалькова Т. О. Розуміння невербальних емоційних проявів особистості як важливий чинник ефективної професійної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова ; Правничий вісник Університету "КРОК".- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015.- 21. - С. 171-176

  Ковалькова Т. О. Психологічний відбір авіаційного персоналу у діяльності психолога / Т. О. Ковалькова // Політ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XIV міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ., 2-3 квітня 2014 р. : тези доп. – К.: НАУ, 2014. – С. 229.

  Ковалькова Т. О. Стан сформованості когнітивного компонента готовності студентів-психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 березня 2014 р. : тези доп. – К. : НАУ, 2014. – С. 82-83.

  Ковалькова Т. О. Стан формування у вищому навчальному закладі готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі/ Т. О. Ковалькова // Педагогіка: традиції та інновації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28-29 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 54-57.

  Ковалькова Т. О. Технология формирования готовности будущих психологов к профессиональной деятельности в авиационной отрасли в процессе профессиональной подготовки / Т.А. Ковалькова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – Томск, 2014. – Вип. 3. – С. 131 – 137.

  Ковалькова Т. О. Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки: зб. наук. статей. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 116. – С. 101-106.

  Ковалькова Т. О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі: методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів / уклад. : Т. О. Ковалькова. – К. : 2014. – 32 с.

  Baranovska L.V. Requirements on scientific and pedagogical staff for formation of future psychologists readiness for professional activity in aviation industry / L.V. Baranovska, T.O. Kovalkova // Авіація у XXI столітті – Безпека в авіації та космічні технології : VI Всесвітній конгрес. – Київ, 2014. – Т. 3. – С. 9.85-9.89.

  Ковалькова Т. О. Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки: зб. наук. статей. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 110. – С. 66-70.

  Ковалькова Т. О. Проблема формування структури готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 115-119.

  Ковалькова Т. О. Стан підготовки майбутнього психолога до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Наукові записки: зб. наук. статей. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 113. – С. 94-99.

  Ковалькова Т. О. Стан сформованості рефлексивного (оцінного) компонента готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22 жовтня – 17 листопада 2013 р. : тези доп. – К.: Фенікс, 2014. – С. 70-72.

  Ковалькова Т. О. Структура готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2013 р. : тези доп. – К.: НАУ, 2013. – С. 53-54.

  Ковалькова Т. О. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності як педагогічна проблема / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених «Родзинка – 2013»: матеріали XV Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених, 18-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Черкаси: Брама-Україна, 2013. – С. 96-98.

  Ковалькова Т. О. Діагностичний інструментарій щодо перевірки ефективності підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Наукові записки: зб. наук. статей. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Вип. 108. – С. 76-80.

  Ковалькова Т. О. Личностно ориентированные педагогические технологии формирования профессиональной готовности специалистов / Т.А. Ковалькова // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Международной научно-практической конференции, 22 апреля 2013 г. : тезисы док. – Белорусский государст-венный университет, 2013. – С. 447-454.

  Ковалькова Т. О. Основні завдання професійної діяльності психолога в авіаційній галузі / Т.О. Ковалькова // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали II Всеукраїнської наукової конференції, 29-30 листопада 2013 р. : тези доп. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 163-165.

  Ковалькова Т. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки / Т. О. Ковалькова // Науковий вісник Південноукраїнського НПУ імені К.Д. Ушинського: зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 5-6. – С. 116-122.

  Ковалькова Т. О. Професійний портрет психолога авіаційної галузі / Т.О. Ковалькова // Політ: Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XIII міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ., 4-5 квітня 2013 р. : тези доп. – К.: НАУ, 2013. – С. 170.

  Ковалькова Т. А. Педагогические технологии формирования профессиональной готовности специалистов / Т. А. Ковалькова // Казанский педагогический журнал. - Казань, 2013. - Вип. 5 (100). - С. 116-123.

  Ковалькова Т. О. Особливості професійної підготовки психолога авіаційної галузі у світлі євроінтеграційних вимог / Т. О. Ковалькова // Політ: Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: XII міжнар. науково-практ. конф. молод. учен. і студ., 4-5 квітня 2012 р. : тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С. 176.

  Ковалькова Т. О. Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 р. : тези доп. – К.: НАУ, 2012. – С. 39.

  Ковалькова Т. О. Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі / Т. О. Ковалькова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – Вип. 32. – С. 312–316.

  Ковалькова Т. О. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх психологів як важливий напрям навчання за фахом / Т. О. Ковалькова // Інтеграція вищої школи України до європейського та світового освітнього простору: Вища освіта в Україні. Тематичний випуск.– К.: Педагогічна преса, 2012. – № 1. – С. 282–288.

  Baranovska L.V. Professionalism of a psychologist as an important condition of safety of professional activity of workers of aviation industry / L.V. Baranovska, T.O. Kovalkova // The Fifth World Congress «Aviation in the XXI-st century». «Safety in aviation and space technologies». - Volume 3. - Kyiv: NAU, 2012. - P. 11.62-11.65.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Ковалькова Тетяна Олександрівна