Інша інформація:
Кігель Володимир Романович

кабінет 234-6

(+38 044) 455-56-90, вн. 230

Сфера наукових інтересів

  • системний аналіз / стратегічне управління / ризикологія / методи оптимізації / теорія прийняття рішень / фінансовий менеджмент

Викладає

  • оптимізаційні методи та моделі / теорія прийняття рішень / оптимізація фінансових рішень / управління фінансовими ризиками / оптимізація логістичних рішень
 
 

Кігель Володимир Романович

  • кандидат економічних наук (1981 р.), доцент (1990 р.)
  • нагороджений Подякою МОН України (2014 р.)

Освіта

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Економічна кібернетика / математик-економіст (1973 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2002 – Український гуманітарний інститут, професор, завідувач кафедри фінансів
  • з 1993 р. – Університет «КРОК», доцент, завідувач кафедри, проректор, професор кафедри (з певними перервами, штатно або за сумісництвом)
  • 1992–1997 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач науково-методичної лабораторії системного аналізу діяльності ВНЗ
  • 1973–1994 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірант, асистент, старший викладач, доцент

Професійна діяльність

  • член Вченої ради Українського гуманітарного інституту
 
 

Публікації

  Кігель В.Р. Теорія ймовірностей для економістів і менеджерів: навчальний посібник/ В. Р. Кігель, О. І. Шаров. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 144 с.

  Кігель В.Р. Прикладні задачі, економіко-математичні моделі та методи ризикології // Третя Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні системи і технології прогнозування, моделювання і управління соціально-економічними процесами": збірник тез.- К.: Міленіум, 2017. - С. 36 - 38. (0,25 д.а.)

  Кігель В.Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей/ В.Р. Кігель.- К.: Міленіум, 2017. - 230 с.

  Кігель В. Р. Ідентифікація ООР як необхідна умова ефективності рішень з питань економічної безпеки підприємства / В. Р. Кігель ; Перспективи управлінської діяльності суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції.- ЧНУ ім. Б.Хмельницького, місто Черкаси, 25.03.2016. - с. 37-38

  Кігель В. Р. Економічні приклади використання ЕМ-моделі Марковиця / В. Р. Кігель ; Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції.- Міленіум, Український гуманітарний інститут, місто Київ, 04.2016. - с. 38-39.

  Кігель В. Р. Чи сприяють кредити МВФ зміцненню національної валюти України? / В. Р. Кігель ; Україна: поступ у майбутнє. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю від дня Незалежності України.- НТУ, місто Київ, 04.2016. - с. 49-50

  Кігель В. Р. Про тенденції динаміки відносних цінностей гривні та інших валют у 2015 році / В. Р. Кігель ; Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку. Матеріали Другої науково-практичної конференції.- Міленіум, Український гуманітарний інститут, місто Київ, 2016. - с. 46–48.

  Кігель В.Р. Про тенденції динаміки відносних цінностей гривні та інших валют у 2015 році Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку / Матеріали П науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2016). - К.: Міленіум, 2016. - 88 с. Ст. 46-48. (0,10 д.а.)

  Кігель В.Р. Економічні приклади використання ЕМ-моделі Марковиця. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали УІ Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2016). - К.: Міленіум, 2016. - 132 с. С. 38-39. (0,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Ідентифікація ООР як необхідна умова ефективності рішень з питань економічної безпеки підприємства. Перспективи управлінської діяльності суб'єктів підприємництва в контексті економічної безпеки / Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 25-26 березня 2016 р. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016. - 283 с. Ст. 37-38. (0,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Вища математика для економістів і менеджерів: навчальний посібник К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"". - 2015. - 404 с. (23,48 д.а.).(співавтор Шаров О.І.)

  Кігель В.Р. ЕМ-модель оптимізації мультивалютного резерву за умов курсового ризику Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2015). - К.: Міленіум, 2015. - 166 с. С. 41-44. (0,25 д.а.)

  Кігель В.Р. Математико-статистичні методи аналізу даних: Роздатковий матеріал для аспірантів. К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 67 с. (4,35 д.а.)

  Кігель В.Р. Об экономических и социальных недостатках прогрессивной системы налогообложения Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в ХХІ веке: Сборник научных трудов: Заокский, ЗХГЭИ, 2014. - 344 с. С. 205-206. (0,15 д.а.)

  Кігель В.Р. Особливості моделювання індивідуальних переважань у випадках нетипового ставлення до ризику. Інформаційні системи і технології та моделювання в економіці / Матеріали І науково-практичної конференції, Буча, 3 грудня 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - 100 с. Ст. 53-55. (0,15 д.а.)

  Кігель В.Р. Прикладні сфери та аналітичне розв'язування оновленої задачі Марковиця. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2014). - К.: Міленіум, 2014. - 151 с. С. 42-43. (0,10 д.а.)

  Кігель В.Р. Детермінований еквівалент випадкового прибутку: означення та швидкий метод наближеного обчислення. Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Матеріали У Міжвузівської науково-практичної конференції, Буча, 19 жовтня 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - 144 с. Ст. 22-24. (0,12 д.а.)

  Кігель В.Р. Ризики в інноваційній діяльності виробничо-торговельного підприємства / В.Р. Кігель, К.С. Мусієнко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 136-143

  Кігель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе (Опорный конспект лекций) К.: Университет экономики и права "КРОК", 2013. - 53 с. (3,18 д.а.)

  Кігель В.Р. Поточні тенденції динаміки відносних цінностей гривні та окремих провідних світових валют. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: / Матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, квітень, 2013). - К.: Міленіум, 2013. - 218 с. С. 79-82. (0,25 д.а.)

  Кігель В.Р. Про пряму залежність продуктивності праці від її фондоозброєності. Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Матеріали ІУ Міжвузівської науково-практичної конференції, Буча, 27 жовтня 2013 р. - К.: Міленіум, 2013. - 166 с. Ст. 163-164. (0,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Задача Марковиця: оновлена постановка, аналітичне розв'язування, межі та можливі сфери використання аналітичного методу Вчені записки Університету "КРОК" (серія "Економіка"). Міжнародне фахове видання. /Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - Вип. 34. - С. 351-363. (1,10 д.а.)

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Кігель В.Р. Моделювання переважень ООР у недетермінованих ситуаціях прийняття фінансових рішень / В. Р. Кігель// Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.313-341

  Кігель В.Р. Алгоритм оптимізації інвестиційного портфеля за умов ризику/ В.Р. Кігель // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Збірка наукових праць. Вип.2. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 160-167.

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів ІІІ–ІV курсів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». – Буча: УГІ, 2012. – 34 с.

  Кігель В. Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ІІІ курсу / В. Р. Кігель ; Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів ІІІ курсу. - 2012

  Кігель В. Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Оптимізація фінансових рішень та актуарні розрахунки» / В. Р. Кігель.- Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 124 с.

  Кігель В. Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів ІІІ–ІV курсів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» / В. Р. Кігель.- Буча: УГІ, 2012. - 34 с.

  Кігель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе: Опорный конспект дисциплины (переиздание) К.: Университет экономики и права "КРОК", 2012. - 44 с. (3,39 д.а.)

  Кігель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе: Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание) К.: Университет экономики и права "КРОК", 2012. - 8 с. (0,43 д.а.)

  Кігель В.Р. Моделювання індивідуальних переважань при розв'язуванні задач оптимізації фінансових рішень. Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: Матеріали П Міжнародної науково-практичної конференції, Буча, 18-19 квітня 2012 р.: Тези доповідей. - Буча: УГІ, 2012, 215 с. С. 45-46. (0,1 д.а.)

  Кігель В.Р. Обчислення детермінованого еквіваленту випадкового трикутно розподіленого прибутку Вчені записки Університету "КРОК" (серія "Економіка"). /Університет економіки та права "КРОК". - 2012. - Вип. 31. - С. 158-169. (0,85 д.а.)

  Кігель В.Р. Причини та наслідки валютних коливань. Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Третя міжвузівська науково-практична конференція, Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року. - Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - 50 с. Ст. 40-42. (0,2 д.а.) (співавтор Корженко Н.І.)

  Кігель В.Р. Формирование кредитного портфеля банка в условиях риска неплатежеспособности заемщика. Социальные проблемы общества в свете научного и религиозного знания: сборник статей ІХ Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов. - Заокский: ЗДА, 2012. - 183 с. С. 133-137. (0,31 д.а.)

  Кігель В.Р. До проблеми оцінювання ефективності інвестиційних проектів Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту /Третя міжвузівська науково-практична конференція, Буча, УГІ, 21 жовтня 2012 року. - Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - 50 с. Ст. 36-37. (0,14 д.а.) (співавтор Корчук О.В.)

  Кігель В.Р. Індивідуальні пріоритети у недетермінованих задачах оптимізації фінансових рішень Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка. //Наукове видання, Український гуманітарний інститут. - К.: Міленіум, 2012. - Вип. 1, В. ХУШ+427 с. - С. 614-632. (1,20 д.а.)

  Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі". К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 86 с. (4,32 д.а.)

  Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Оптимізація фінансових рішень та актуарні розрахунки". К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 124 с. (5,08 д.а.)

  Кігель В.Р. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія прийняття рішень" К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 99 с. (4,10 д.а.)

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів Ш курсу галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Алькема В.Г., Кампен Л.В., Кудрявцева Н.П., Нестерова О.О., Удовицька Є.А., Штанько Л.О.- Буча: УГІ, 2012. - 31 с.

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів Ш-ІУ курсів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Алькема В.Г., Бєліков М.І., Кампен Л.В., Лебедєв В.С., Нестерова О.О., Сторожук О.В., Удовицька Є.А., Штанько Л.О. - Буча: УГІ, 2012. - 34 с.

  Кігель В.Р. Торгівля цінними паперами / За редакцією д.е.н., професора В.І. Грушка; Рекомендований Вченою радою Університету «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 392 с.

  Кігель В.Р. Оптимізація фінансових рішень / Рекомендований Вченою радою Університету «КРОК». – К.: Дорадо Друк, 2011. – 172 с.

  Кігель В.Р. (у співавторстві). Управління ризиком кредитного портфелю банку // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2011. – Вип. 27, том І. – С. 130–134. – (Серія «Економіка»).

  Кігель В.Р. (у співавторстві). Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками // Економічний вісник: зб. наук. праць НТУ «КПІ». – 2011. – № 8. – С. 475–484.

  Кігель В.Р. Обачне фінансове планування як вагомий чинник системи економічної безпеки // Міжнар. наук.-практ. конф. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації». – Буча: УГІ, 2011. – С. 39, 40.

  Кигель В.Р. Оценивание детерминированного эквивалента случайной продолжительности международной грузоперевозки // Логистика. Проблемы и решения: Международный научно-практический журнал. – 2011. – № 4. – С. 62–67.

  Кігель В.Р. Оптимізація фінансових рішень у системі економічної безпеки держави // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / Друга міжвуз. наук.-практ. конф. (Буча, УГІ, 16 жовт. 2011 р.). – Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. – С. 40, 41.

  Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе. Опорный конспект дисциплины (переиздание). – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 45 с.

  Кигель В.Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе. Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание). – К.: Университет экономики и права «КРОК», 2011. – 8 с. (0,43 д.а.).

  Кігель В. Р. Обачне фінансове планування як вагомий чинник системи економічної безпеки / В. Р. Кігель ; Міжнар. наук.-практ. конф. «Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації».- Буча: УГІ, 2011. - С. 39. 40

  Кигель В. Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе / В. Р. Кигель ; Опорный конспект дисциплины (переиздание).- Университет экономики и права «КРОК», 2011. - 45 с.

  Кигель В. Р. Методы принятия управленческих решений в бизнесе / В. Р. Кигель ; Программа дисциплины, тематический план, литература (переиздание).- Университет экономики и права «КРОК», 2011. - 8 с.

  Кигель В. Р. Оценивание детерминированного эквивалента случайной продолжительности международной грузоперевозки / В. Р. Кигель ; Логистика. Проблемы и решения: Международный научно-практический журнал. - 2011.- № 4. - С. 62–67

  Кігель В. Р. Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками / В. Р. Кігель ; Економічний вісник: зб. наук. праць НТУ «КПІ».- НТУУ «КПІ», 2011.- № 8. - С. 475–484

  Кігель В. Р. Оптимізація фінансових рішень / В. Р. Кігель.- Дорадо Друк, 2011

  Кігель В. Р. Оптимізація фінансових рішень у системі економічної безпеки держави / В. Р. Кігель ; Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту.- Київ, Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. - С. 40. 41

  Кігель В. Р. Торгівля цінними паперами / В. Р. Кігель.- Університет економіки та права «КРОК», 2011

  Кігель В. Р. Управління ризиком кредитного портфелю банку / В. Р. Кігель ; Вчені записки Університету економіки та права «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип.27.т.1. - С. 130–134

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Кігель В.Р. Обчислення детермінованого еквіваленту суми випадкових прибутків // Стаття подається до друку у «Вчених записках Університету «КРОК» (вересень, 2010 р.)

  Кігель В. Р. Обчислення детермінованого еквіваленту суми випадкових прибутків / В. Р. Кігель ; Стаття подається до друку у «Вчених записках Університету «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 09.2010

  Кигель В.Р. Выбор наиболее безопасного маршрута транспортировки груза с учетом вероятностей его потери // Международный научно-практический журнал «Логистика. Проблемы и решения». – 2009. – № 4. – С. 40–44.

  Кігель В.Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – 2009. – Вип. 20. – (Серія «Економіка»).

  Кигель В. Р. Выбор наиболее безопасного маршрута транспортировки груза с учетом вероятностей его потери / В. Р. Кигель ; Международный научно-практический журнал «Логистика. Проблемы и решения». - 2009.- № 4. - С. 40–44

  Кігель В. Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику / В. Р. Кігель ; Вчені записки Університету економіки та права «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2009.- Вип. 20

  Кігель В. Р. Математичне програмування: Навчально-методичний комплекс дисципліни / В. Р. Кігель, О. І. Шаров ; Математичне програмування: Навчально-методичний комплекс дисципліни.- Інститут економіки та права «КРОК», 2002. - 61 с.

  Кігель В.Р. Математичне програмування: Навчально-методичний комплекс дисципліни / В.Р. Кігель, О.І. Шаров. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 61 с.

  Кігель В. Р. Математичне програмування: Методичний комплекс навчальної дисципліни / В. Р. Кігель, О. І. Шаров.- ІЕУГП, 1999

  Кігель В. Р. Вища математика для економістів і менеджерів: навч. посіб / В. Р. Кігаль, І. М. Кохановський, Б. І. Голець, О. І. Шаров.- Таксон, 1998

  Кігель В.Р. Вища математика для економістів і менеджерів: навч. посіб. / В.Р. Кігель, І.М. Кохановський, Б.І. Голець, О.І. Шаров. – К.: Таксон, 1998. – 130 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Кігель Володимир Романович