Інша інформація:
Кахута Надія Дмитрівна

кабінет 105-1

(+38 044) 453-20-94, вн. 116

Напрями наукових досліджень

 • дослідження конструкцій повного образу множини відносно бінарного відношення / обмеження бінарного відношення за множиною / узагальненого прямого добутку

Сфера наукових інтересів

 • табличні інформаційні моделі / табличні алгебри

Викладає

 • математика / вища математика / вища математика та теорія ймовірностей
 
 

Кахута Надія Дмитрівна

 • кандидат фізико-математичних наук (2010 р.)
 • подяка Київського міського голови (2002 р.)
 • нагрудний знак «За наукові досягнення», МОН України (2007 р.)
 • подяка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти (2008 р.)
 • подяка Українського центру оцінювання якості освіти (2009 р.)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2014 р.)
 • відзнака за кращий проект, Університет «КРОК» (2014 р.)
 • Знак «Шани», Університет «КРОК» (2015 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / факультет кібернетики / Прикладна математика / математик (1982 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2012 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри, декан факультету економіки та підприємництва
 • 1987 р. – Київський механіко-технологічний коледж, викладач математики, заступник директора з навчальної роботи, директор коледжу
 • 1986 р. – Київське ПТУ № 9, викладач математики
 • 1982 р. – Київське дослідно-конструкторське бюро автоматики НВО «Хімавтоматика», інженер

Особисті досягнення

 • Почесна грамота, Рада директорів ВНЗ І–ІІ р. а., м. Київ (2006 р., 2008 р., 2009 р.)
 • Почесна грамота, Управління державної охорони України, 2008 р.
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2013 р.
 • Сертифікат «Економічна теорія та освіта ХХІ століття», Університет «КРОК», 2015 р.

Професійна діяльність

 • Член Вченої ради Університету «КРОК»
 • Участь у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, офіційний опонент кандидатської дисертації
 
 

Публікації

  Кахута Н. Д. Формування математичних компетентностей студентів ВНЗ економічного профілю / Н.Д. Кахута // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С.13-17

  Кахута Н.Д. Вища математика — Частина 1. Вектори і координати. Похідна та її застосування. Інтеграл і його застосування. Диференціальні рівняння. Елементи теорії ймовірностей. Практикум для формування компетентностей студентів. — К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. — 95 с.

  Кахута Н. Д. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ [Електронний ресурс] / Н.Д. Кахута // Theory and methods of educational management. – 2017. – Вип. 2 (20) – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v2_17/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B0_%D0%9D.%D0%94..pdf

  Кахута Н. Д. Загальна теорія бінарних відношень: прекція та відношення сумісності / Н. Д. Кахута ; Загальна теорія бінарних відношень: прекція та відношення сумісності. - 2013

  Кахута Н. Д. Композиційна семантика SQL-подібних мов та табличних алгебр / Н. Д. Кахута ; Композиційна семантика SQL-подібних мов та табличних алгебр. - 2013

  Кахута Н.Д. Загальна теорія бінарних відношень: прекція та відношення сумісності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: спецвипуск. – 2013. – (Серія «Фіз.-мат. науки»).

  Кахута Н.Д. Композиційна семантика SQL-подібних мов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Вип. 1. – (Серія «Фіз.-мат. науки»).

  Кахута Н.Д. Композиційна семантика SQL-подібних мов та табличних алгебр // зб. наук. пр. / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій. – 2013. – Вип. 2.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Кахута Н. Д. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д. Б. Буй, Н. Д. Кахута ; Theoretikal and applied aspects of program systems development international conference. - 2009

  Буй Д.Б. Повний образ, обмеження, проекція, відношення сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Theoretikal and applied aspects of program systems development international conference (Desember 8–10, 2009). - Kyiv, 2009. - С. 244–246.

  Кахута Н. Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень / Н. Д. Кахута ; Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2007.- Вип. 3. - С.141–146.

  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток / Н. Д. Кахута ; Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. - 2007.- Вип. 4. - С. 167–173.

  Кахута Н.Д. Відношення сумісності, узагальнене з’єднання та узагальнений прямий добуток // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 4. – С. 167–173.

  Кахута Н.Д. Критерії ін’єктивності бінарних відношень // Вісник Київського університету. Сер.: Фіз.-мат. науки. – 2007. – Вип. 3. – С.141–146.

  Буй Д.Б. Властивості теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, конфінальності, сумісності / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: тези доповідей 8-ї Всеукр. наук. конф. ( 3–5 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. - С. 25

  Електронний підручник з композиційного підходу до реляційних баз даних: зміст, структура / Д.Б. Буй, Н.Д. Кахута // Пробл. программирования. – 2002. – 1–2 [спец. вып.]. Материалы Третьей междунар. науч.-практ. конф. по программированию, УкрПРОГ 2002, 21–24 мая 2002 г., Украина, Киев.

  Запит = (1571169782.1493 | 1571169782.1544 | 0.0050971508026123 )


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Кахута Надія Дмитрівна