Єна Анатолій Іванович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Єна Анатолій Іванович

кабінет 234-1

(+38 044) 455-56-90, вн. 237

Сфера наукових інтересів

 • психофізіологія, психодіагностика, профорієнтація, професійний психофізіологічний відбір, психофізіологічна експертиза, психопрофілактика; функціональні системи, системні механізми діяльності організму; оцінка, моніторинг і прогноз функціональних та робочих станів, управління станами людини; психофізіологічна (превентивна, клінічна, психологічна, функціональна) реабілітація жертв кризових ситуацій; авіаційно-космічна мелицина

Викладає

 • безпечний лікарняний простір, психофізіологія, військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій, гігієна з гігієнічною експертизою, громадське здоров'я та громадське медсестринство
 
 

Єна Анатолій Іванович

 • Професор (2005 р.)
 • Доктор медичних наук (2005 р.)
 • Заслужений працівник охорони здоров'я України (2011 р.)
 • Педагогічний стаж – більше 20 років: відзнаки Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2002 р.) і «За наукові досягнення» (2009 р.).
 • Гарант освітньої програми 223 «Медсестринство»

Освіта

 • Кадровий військовослужбовець, полковник медичної служби запасу (1978-2011 рр.)
 • Факультет керівного медичного складу Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова у м. Санкт-Петербург, спеціальність психофізіологія (1990-1993 рр.)
 • Військово-медичний факультет при Саратовському медичному інституті, спеціальність лікувально-профілактична справа (1980 р.)
 • Запорізький державний медичний інститут (1974-1978 рр.)

Служба

 • У 2005 р. присвоєне вчене звання «професор».
 • У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Кількісна оцінка і продуктивність напруженої розумової діяльності (операторської та навчальної)», а у 2005 р. – докторську дисертацію на тему «Система професійного психофізіологічного відбору працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки».
 • 1993 – 1996 рр. – старший викладач, а з 1996 по 2011 рр. - начальник кафедри авіаційної, морської медицини та психофізіології Української військово-медичної академії.
 • 1987 – 1990 рр. – начальник лабораторії професійного психофізіологічного відбору армійського госпіталю Ракетних військ стратегічного призначення.
 • 1980 – 1987 рр. – начальник медичної служби авіаційної військової частини.

Професійна кар’єра

 • з 2018 року – завідувач кафедри прикладної медицини Навчально-наукового інституту медицини Університету «КРОК».
 • 2014 – 2018 рр. – заступник директора з наукової роботи ТОВ «Експертно-навчальний центр».
 • 2013 – 2014 рр. – директор ТОВ «Інститут безпеки життєдіяльності».
 • 2012 – 2013 рр. – завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика – обґрунтував необхідність створення кафедри і розробив основні навчально-методичні документи.
 • 2007 – 2014 рр. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальностей «Авіаційно-космічна медицина» і «Психофізіологія».
 • з 1997 року – лікар-психофізіолог вищої категорії.

Професійна діяльність

 • Один з ініціаторів і розробник біля 80% концептуальних і основних навчально-методичних документів (концепції, освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчального плану, основних навчальних програм тощо) для впровадження в Україні з 2000 р. лікарської спеціальності «Медична психологія» і системи підготовки лікарів-психологів (медико–психологічні факультети при медичних вузах у містах Київ, Вінниця, Чернівці).
 • Один із ініціаторів упровадження на рівні МОЗ України з 1997 р. спеціалізації «Авіаційно-космічна медицина» і розробник біля 50 % навчально-методичної документації для організації підготовки зазначених фахівців.
 • Особисто обґрунтував діючі з 2002 року вимоги ст. 5 Закону України «Про охорону праці» та зміни значної кількості інших нормативно-правових актів стосовно психофізіологічної експертизи працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.
 • Ініціатор, автор концептуальної моделі та науковий керівник розробки і впровадження в Україні загальнодержавної системи психофізіологічної експертизи працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки: практично в усіх регіонах України функціонують більше 100 підрозділів системи психофізіологічної експертизи, яка продовжує активно і послідовно розвиватись.
 • Фахівець і автор публікацій з питань медико-психологічної реабілітації осіб, постраждалих внаслідок кризових ситуацій.
 • Член Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології при Президії Національної академії педагогічних наук України.
 • Голова Асоціації психофізіологів України.
 
 

Публікації

  Єна А.І. Очікувана тривалість життя, як ключовий показник рівня якості життя населення та стану громадського здоров'я / А.І. Єна, Н. Родина // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/511

  Солоненко І.М. Стратегічне планування та впровадження організаційних змін у сфері охорони здоров’я / І.М. Солоненко, Л.В. Сабліна, А.І. Єна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/861

  Солоненко І.М. Наукові засади перебудови управління та фінансування у сфері охорони здоров‘я / І.М. Солоненко, Л.В. Сабліна, А.І. Єна // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 3 (59). - С. 147-156

  Солоненко І.М. Сучасні та майбутні виклики для публічного управління у сфері охорони здоров’я / І. М. Солоненко, Л. В. Сабліна, А. І. Єна // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2020. - № 2. - С. 100-109.

  Маслюк В.В. Медичні огляди водіїв у країнах Європи / В.В. Маслюк, А.І. Єна // Медицина транспорту України. - 2015. - №3-4. - С. 65-70

  Єна А.І. Психофізіологічна експертиза - складова обов'язкових медоглядів / А.І. Єна, В.В. Маслюк // Охорона праці і пожежна безпека. - 2015. - №11. - С. 44-49

  Єна А.І. Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / А.І. Єна, В.В. Маслюк, А.В. Сергієнко // Науковий журнал МОЗ України. - 2014. - №1. - С. 5-16

  Маслюк В.В. Психофізіологічна експертиза водіїв - досвід Європи / В.В. Маслюк, А.І. Єна // Вестник Харьковского Национального автомобильно-дорожного университета. - 2013. - Вып. 61-62. - C. 131-136

  Єна А.І. Психофізіологічна експертиза водіїв у Європі та в Україні / А.І. Єна, В.В. Маслюк // Охорона праці. - 2013. - №10. - С. 52-56.

  Спосіб психофізіологічної експертизи працівників: Пат. України на корисну модель UA 83618 U, A61B 5/16 (2006.01) A61B 5/18 (2006.01) G09B 7/00. / Маслюк В. В. (UA), Єна А. І. (UA), Будник М. М. (UA). - № u 2013 00781; заявл. 23.01.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18/2013.

  Програмно-апаратний комплекс для психофізіологічної експертизи "Психолот": Пат. України на корисну модель UA 83361 U, A61B 5/16 (2006.01). / Маслюк В.В. (UA), Єна А.І. (UA), Будник М.М. (UA). - № u 2013 00543; заявл. 16.01.2013; опубл. 10.09.2013. - Бюл. № 17/2013.

  Спосіб "ДІМАНТПР" дослідження найвищого темпу правильного реагування: Пат. України на корисну модель UA 56052 U, 7 А61В5/16. / Мазуренко О.В., Карпенко О.І., Чобік А.О., Лозинський А.П., Єна А.І., Кузминський С.В., Маслюк В.В., Кальніш В.В., Фартушний Є.М., Седаков І.О., Дорошенко М.М., Єщенко В.І, Пискунов Г.О., Антамонов М.Ю., Ничипорук В.І., Глоба Л.М., Макаренко М.В.. - № u 2002097572; заявл. 20. 09. 2002; опубл. 15. 04. 2003. - Бюл. № 4/2003.

  Спосіб рефлексометричного тестування для визначення професійно важливих якостей людини в умовах стресу: Пат. України на корисну модель UA 34959 U, А61В5/16. / Єна А.І., Павленюк В.П., Худецький І.Ю., Скалецький Ю.М., Седаков І.О. - № u 99074239; заявл. 21. 07. 1999; опубл. 15. 03. 2001. - Бюл. № 2/2001.

  Спосіб "ДІМАгл1" психофізіологічного визначення функціонального стану мозку людини з урахуванням її індивідуально-типологічних особливостей: Пат. України на корисну модель UA 36505 А, A61B5/16. / Седаков І.О., Ена А.І., Гудзенко Л.І., Дорошенко М.М., Косач О.Ю., Маслюк В.В., Озерянський А.А., Павленок В.П., Селіна О.Г., Фартушний Є.М.. - № u 99127133; заявл. 27. 12. 1999; опубл. 16. 04. 2001. - Бюл. № 3/2001.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Єна Анатолій Іванович