Інша інформація:
Двірська Оксана Василівна

Напрями наукових досліджень

  • теоретико-методологічні засади формування та розвитку медичного права в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз

Сфера наукових інтересів

  • медичне та фармацевтичне право

Викладає

  • цивільне та сімейне право, основи господарського та цивільного права, цивільний процес, судочинство в господарських судах, медичне право, фармацевтичне право
 
 

Двірська Оксана Василівна


Освіта

  • магістр права, Правознавство, Університет економіки та права «КРОК» (2009 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2006 р. – приватна юридична практика
  • 2002–2004 рр. – помічник адвоката, адвокатське бюро «Феміда»

Особисті досягнення

  • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК», 2016 р.
 
 

Публікації

  Двірська О.В. Методи медичного права / О.В. Двірська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 67-72

  Двірська О.В. До питанння предмету медичного права / О.В. Двірська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 220-221.

  Двірська О.В. До питання запровадження навчальної дисципліни "Медичне право" для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів / О. В. Двірська // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.88-92

  Коваль А.М. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року)/ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Двірська О.В. Медичне право як комплексна галузь права/ О.В. Двірська // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.55-57.- C.55-57

  Двірська О.В. Проблема самостійності і комплексності медичного права / О. В. Двірська // Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 24 листопада 2016 р., м.Полтава).-Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2016. - С. 4-5

  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні / О. В. Двірська // Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2016 р., м. Київ).- К.: Киівський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка,2016. - С. 35-37

  Двірська О.В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі / О. В. Двірська //Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції . – К.: Університет економіки та права «КРОК, 2016. - С. 25-27

  Двірська О.В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку / О. В. Двірська //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип.21. - С.123-128

  Двірська О.В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів / О. В. Двірська // Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (04.12.2015). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015

  Двірська О.В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект / О. В. Двірська // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2015).- К.: Університет економіки та права "КРОК",2015 . - С.116-119

  Методичні рекомендації написання та оформлення курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 "Правознавство": ОКР "молодший спеціаліст" / уклад.: В.С. Лук'янець, В.К. Гіжевський, С.А. Головко, О.В.Двірська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 26 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Двірська Оксана Василівна