Зображення контакту

Доді Коріна Валеріївна

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 412

Телефон: (+38 044) 455-56-66, вн. 273

 

Публікації

  Dodi C. Access to Justice in Eastern of Ukraine / Corina Dodi // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 217-219.

  Доди К. Защита детей во время вооруженных конфликтов / Корина Доди //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. -С. 145-151.

  Доди К. Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республике Молдова: анализ Закона "О частной детективной и охранной деятельности" 2003 г. / Корина Доди // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.92-97

  Dodi C. The impact of international norms on the protection of national minorites in Europe / C. Dodi // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.11-14

  Dodi K. The role of Social Media and Internet in the Public Space / K. Dodi //The role of Social Media and Internet in the Public Space (Київ, 30.09.2016).-К.: Академія Адвокатури України, 2016 . - С. 75-78

  Доди К. Защита культурных ценностей во время вооруженного конфликта / К. Доди // Захист права власності Українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України: матеріали І Щорічної міжнародної науково-практичної конференції (22 вересня 2016 року). - К.: Національна академія прокуратури України, 2016.- С. 109-111

  Доди К.В. Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине / К. В. Доди // Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: Міжнародна науково — практична конференція (м. Київ, 04.12.2015).-К.: Університет економіки та права "КРОК",2015 . - С. 217-219

  Доди К. Пробация как альтернативный вид лишения свободы: опыт Республики Молдова / К. Доди //Правничій вісник Університету "КРОК".- 2015.- Вип.21.-С.96-103

  Доди К. Роль международного Суда ООН в развитие норм международного права прав человека и международного гуманитрного права / К. Доди // Круглий стіл присвячений 67-й річниці прийняття згальної декларації прав людини (10.12.2015).- Запоріжжя: Класичний приватний університет , 2015. - С. 10-12

  Доди К. Соответствие уголовного законодательства Молдовы с положениями Римского статута МУС / К. Доди.- К.: Інститут кримінально - виконавчої служби, 2015. - С. 76-78

  Доді К.В. Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти. / К. В. Доді // Правничій вісник Університету "КРОК" .- 2015.- Вип. 22. - С. 86-93

  Доді К. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів / К. Доді // Правничій вісник Університету "КРОК" .- 2014.- Вип.20.-С.129-145

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Доді Коріна Валеріївна