Зображення контакту

Доді Коріна Валеріївна

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 412

Телефон: (+38 044) 455-56-66, вн. 273

 

Публікації

  Доди К. Правовое регулирование частной детективной деятельности в Республике Молдова: анализ Закона "О частной детективной и охранной деятельности" 2003 г. / Корина Доди// Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.92-97

  Dodi C. Access to Justice in Eastern of Ukraine / Corina Dodi // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 217-219.

  Доди К. Защита детей во время вооруженных конфликтов / Корина Доди //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. -С. 145-151.

  Dodi C. The impact of international norms on the protection of national minorites in Europe / C. Dodi // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.11-14

  Доди К. РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН В РАЗВИТИИ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА / К. Доди.- Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2015

  Доди К. Пробация как альтернативный вид лишения свободы: опыт Республики Молдова Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова / К. Доди ; Правничій вісник.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015.- 21

  Доди К. Соответствие уголовного законодательства Молдовы с положениями Римского статута МУС / К. Доди.- Інститут кримінально — виконавчої служби, м. Київ, 05.11.2015. - С. 76-78

  Доді К. Роль Римського статуту Міжнародного кримінального суду в розвитку норм права, що стосуються неміжнародних збройних конфліктів / К. Доді ; Правничій вісник.- Університет економіки та права "КРОК" , м. Київ, 2015.- 20

  Доди К. Роль международного Суда ООН в развитие норм международного права прав человека и международного гуманитрного права / К. Доди ; Круглий стіл присвячений 67-й річниці прийняття згальної декларації прав людини.- Класичний приватний університет — м. Запоріжжя, 10.12.2015. - С. 10-12

  Доді К. В. Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова / К. В. Доді ; Пробація як альтернативний вид позбавлення волі: досвід Республіки Молдова .- Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- 21. - С. 96-102

  Доди К. В. Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине / К. В. Доди ; Правовой анализ проблемных вопросов ратификации и имлементации Римского Статута МУС в Украине .- Міжнародна науково — практична конференція “Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки” // КРОК — Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 04.12.2015. - С. 217-219

  Доді К. В. Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти. / К. В. Доді ; Застосування міжнародного гуманітарного права до внутрішніх збройних конфліктів: философсько-правові аспекти.- Правничій вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015.- 22. - С. 86-93

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Доді Коріна Валеріївна