Даниленко Сергій Іванович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Даниленко Сергій Іванович

кабінет 420

+380 (44) 455-57-12, вн. 266

Сфера наукових інтересів

 • вплив комунікативних технологій на формування громадянського суспільства / політична комунікація і мас-медіа / міжнародна журналістика / медіа-конвергенція

Викладає

 • вступ до фаху / журналістикознавство
 
 

Даниленко Сергій Іванович

 • доктор політичних наук (2011 р.)
 • кандидат філологічних наук (1997 р.)

Освіта

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка / факультет журналістики (1992р.)

Професійна кар'єра

 • з 2020 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики
 • з 2002 р. – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій відділення «Міжнародна інформація», доцент 1992 -1995 рр. – газета Верховної Ради України «Голос України»
 • 2002 р. – Народно-демократична партія України, секретар
 • 2000 р. – Прес-служба Президента України, завідувач сектору
 • 1995–1997 рр. – аспірантура Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка

Професійна діяльність

 • Науковий керівник низки досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 • Член Національної спілки журналістів України.
 • Автор 2 посібників, 1 монографії та понад 60 статей та навчально-методичних матеріалів, співавтор 5 монографій.
 
 

Публікації

  Даниленко С.І. Перевтілення демократії в інформаційну добу: роль нових медіа та громадянського комунікування / С. І. Даниленко // Політичні дослідження / Political Studies. - 2021. - № 1. - С. 90-105. - http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235502
http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235502

  Даниленко С. Імідж Китаю в зовнішньополітичній стратегії КПК / С. Даниленко, Б. Лу // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2020. - Sv. 7, Vyd. 2. - С. 68-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpopr_2020_7_2_11.

  Danylenko Serhiy. Ewolucja typow demokracji w panstwach transformujacych sie w kontekscie zagrozenia populizmem/S. Danylenko, I. Rodina //Wschod Europy. Studia humanistyczno-spoleczne.- 2020. -Vol. 6.- № 2. P. 59-78. Університет Марії КюріСклодовської в Любліні. URL: https://journals.umcs.pl/we/article/view/11819
https://journals.umcs.pl/we/article/view/11819

  Даниленко С. Деструктивний інформаційний вплив на соціально-політичні процеси (на прикладі Франції) / С. Даниленко, О. Фурсай // Journal of International Relations of KNU. - 2020. - № 51. - С. 25-30. - file:///C:/Users/library/Downloads/3963-14545-1-PB.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/3963-14545-1-PB.pdf

  Грубов В.М. Економічна домінанта сучасної хвилі сепаратизму в країнах Європейського союзу / В. М. Грубов, С. І. Даниленко // Politology bulletin. - 2019. - Iss. 83. - С. 51-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2019_83_7.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2019_83_7.

  Даниленко С. Демократія у медійному бульйоні/С. Даниленко, О. Павлюк // Дзеркало тижня.- 2019. -№ 22-23. URL: https://zn.ua/ukr/internal/demokratiya-v-mediynomubulyoni-314578_.html

  Даниленко С.І. Соціальні медіа як інструмент символічного примису / С. І. Даниленко // International relations, part “Political sciences”. - 2019. - № 21. - file:///C:/Users/library/Downloads/3838-14066-1-PB.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/3838-14066-1-PB.pdf

  Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах : монографія / В. М. Бебик, С. І. Даниленко, В. В. Копійка [та інші]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВАДЕКС, 2019. - 441 c. - (Комунікації XXI ст.)

  Копійка В.В. Homo informaticus епохи постіндустріалізму: витоки, ідеї, ризики (соціо-комунікативний вимір): монографія / В. В. Копійка, В. М. Грубов, С. І. Даниленко; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Вадекс, 2019. - 498 c

  Стратегічні комунікації : підручник / В. М. Бебик, С. І. Даниленко, В. В. Копійка [та інші]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВАДЕКС, 2019. - 445 c

  Даниленко С.І. Медіа в системі інструментів зовнішньополітичного впливу / С. І. Даниленко, К. О. Гмирянська // International relations, part “Political sciences”. - 2018. - № 18-19. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3472/3143
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3472/3143

  Даниленко С.І. "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам / С. І. Даниленко, М. І. Соботюк // Гілея: науковий вісник. - 2017. - Вип. 120. - С. 245-248. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_120_67.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_120_67

  Даниленко С.І. Діалогова модель взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації / С. І. Даниленко // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - № 3. - С. 38-45

  Даниленко С.І. Геополітичні акценти зовнішньої політики США у Центральній Азії / С. І. Даниленко, О. Гальона // Journal of International Relations of KNU. - 2017. - № 46. - С. 20-25. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3258/2932
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/viewFile/3258/2932

  Даниленко С.І. Перспективи розвитку освітньої складової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій / С. І. Даниленко // Стратегічні пріоритети. Серія : Політика. - 2016. - № 4. - С. 80-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_4_12.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sppol_2016_4_12.

  Даниленко С.І. Актуальні аспекти міжнародного співробітництва країн Центральної Азії у рамках ШОС / С. І. Даниленко, О. Я. Гальона // International relations, part “Political sciences”. - 2016. - № 12. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2959
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2959

  Даниленко С.І. Політико-економічні пріоритети Китаю в центральній Азії / С. І. Даниленко, О. Я. Гальона // Journal of International Relations of KNU. - 2016. - № 44-45. - С. 13-21. - http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/3235
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/knu/article/view/3235

  Даниленко С. Апологетика сакрального ізоляціонізму у білоруській радянській поезії сталінської епохи / С. Даниленко // Слово і час. - 2014. - № 12. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_5.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2014_12_5.

  Даниленко С.І. Інформаційне суспільство в контексті цивілізаційного вибору України / С. І. Даниленко // Проблеми міжнародних відносин. - 2013. - Вип. 7. - С. 64-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2013_7_6.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2013_7_6.

  Даниленко С. Політичні комунікації як чинник трансформації політичної культури транзитивного суспільства / С. Даниленко // Політичний менеджмент. - 2013. - № 1-2. - С. 119-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2013_1-2_16.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2013_1-2_16

  Даниленко С.І. Формування нової моделі інформаційної взаємодії органів публічної влади, засобів масової інформації і суспільства на сучасному етапі розвитку України / С. І. Даниленко // Теорія та практика державного управління. - 2013. - № 1. - С. 107-115

  Даниленко С.І. Організаційний механізм взаємодії органів публічної влади і засобів масової інформації / С. І. Даниленко // Ефективність державного управління. - 2013. - № 34. - С. 239-245

  Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти: дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 /С.І. Даниленко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 401 с.

  Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти: автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 /С.І. Даниленко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 36 с.

  Даниленко С.І. Інтернет технології як інструмент досягнення зовнішньополітичних цілей / С. І. Даниленко, Я. В. Прокопенко // Аctual Problems of International Relations. - 2011. - V. 1. - № 102. - Pp. 96-102. - http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/2124/1887
http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/2124/1887

  Даниленко С.І. Регулювання й саморегулювання інтернету в світі: стійкі тенденції утвердження громадянського права на комунікацію / С. І. Даниленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2011. - Т. 1. - № 103. - С. 35-45. - http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/475/442
http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/article/view/475/442

  Даниленко С.І. Громадянський вимір комунікаційної революції: модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж : монографія / С. І. Даниленко. - К.: ІМВ, 2010. - 312 c

  Даниленко С.І. Тенденції розвитку електронних ЗМІ / С. І. Даниленко // Нові медіа. - 2009. - С. 38-41

  Даниленко С.І. Інформаційні компанії: навчально-методичний комплекс дисципліни/ С.І. Даниленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 51 с.

  Даниленко С.І. Міжнародна журналістика. Репортерське спілкування: Практикум/ С.І. Даниленко. - К.: ІМВ, 2002. - 248 с

  Даниленко С.І. Журналістські методи інформаційного забезпечення зовнішньої політики держави (на прикладі німецької преси): дис... канд. філол. наук /С.І. Даниленко; Київський ун-т ім. Т.Шевченка, Інститут журналістики. - К., 1997. - 150 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Даниленко Сергій Іванович