Інша інформація:
Бернадський Богдан Васильович

кабінет 403

+38 044 455-57-12, вн. 115

Напрями наукових досліджень

  • історія спецслужб

Сфера наукових інтересів

  • історія держави та права

Викладає

  • історія держави та права України / історія вчень про державу та право
 
 

Бернадський Богдан Васильович

  • кандидат історичних наук (1999 р.), доцент (2012 р.)
  • Нагороджений медаллю «Учасник АТО», а також має інші відзнаки

Освіта

  • Львівський національний університет ім. І. Франка / Правознавство / повна вища освіта (2002 р.)
  • Львівський державний університет ім. І. Франка / Історія / повна вища освіта (1994 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2012 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри теорії та історії держави і права
  • у 1994 р. розпочав педагогічну діяльність на посаді вчителя історії Локачинської ЗОСШ. У подальшому працював у різних ВНЗ та науково-дослідних установах
 
 

Публікації

  Бернадський Б.В. До питання про періодизацію історії контррозвідки в Україні / Б.В. Бернадський // Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 17 березня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. О.О. Харіна, Т.О. Давидова, О.І. Матяш. - Київ: Нац. акад. СБУ, 2017. - С. 36-37.

  Календар ювілейних дат Української революції 1917-1921 років на 2017 рік: методичні рекомендації / О.С.Кучерук, Б.В.Бернадський, О.В.Якубець; ред. і упоряд. О.К.Зайченко; Національний музей історії України.- К.: Логос, 2017.- 30 с.

  Бернадський Б.В. Криза російських спецслужб у роки першої світової війни / Б.В. Бернадський // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.: матеріали ХХХVІ Міжнародної історико-правової конференції (Дніпро, 1-4 червня 2017 р.). - Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. - С. 348-354.

  Бернадський Б.В. Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України / Б.В. Бернадський // Правничий вісник університету "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017. - С. 57-68.

  Бернадський Б.В. Місце церкви у забезпеченні державної безпеки Російської імперії / Б.В. Бернадський // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції (м. Тисмениця, 26 – 29 травня 2016 р.). - Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. - С. 335-341.

  Бернадський Б.В. Перший бій таємної війни / Б.В. Бернадський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 1. - С. 12-18

  Бернадський Б.В. Правове забезпечення контррозвідувальної діяльності в Російській імперії / Б.В. Бернадський // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія / С.Г. Гордієнко [та ін.]; наук. ред. к.ю.н., проф. В. К. Гіжевський, С. Л. Марков. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 202-229

  Бернадський Б.В. Достовірність документів спецслужб Російської імперії, як джерелала з історії держави і права України / Б.В. Бернадський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 309-311

  Бернадський Б.В. Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки в 1914 році / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014.- Вип. 18. - С. 35-45

  Чумак В.В. Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека"і "державна безпека" / В.В. Чумак, Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 95-103

  Бернадський Б.В. До питання про правове регулювання захисту державної таємниці у роки Першої світової війни / Б.В. Бернадський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспуденція.- Одеса, 2013.- Вип. 6-2, т. 1. - С. 10-14

  Бернадський Б.В. Перлюстрація як метод забезпчення державної безпеки / Б.В. Бернадький // Правничий вісник Університету КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 30-39

  Бернадський Б.В. Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 11-19

  Бернадський Б.В. Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 11-21

  Бернадський Б.В. Історичні передумови нормативного закріплення відомостей, що становлять державну таємницю / Б.В. Бернадський // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2013. -№ 2. - C. 88-91.

  Бернадський Б.В. Забезпечення секретності при проведенні мобілізації в російсській імперії у 1914 році / Б.В. Бернадський // Безпека інформації. - 2012. - Т. 18, № 2. - С. 33-42

  Бернадський Б.В. Захист важливих відомостей в українських землях в архаїчний період / Б.В. Бернадський // Безпека інформації. - 2012. - Т. 17, № 1. - С. 55-63

  Бернадський Б.В. Контррозвідувальний аспект реорганізації органів політичного розшуку Російської імперії в Україні / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 13. - С. 14-26

  Бернадський Б.В. Національно-економічна безпека країни та роль уній органів державної безпеки / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 14. - С. 4-10

  Бернадський Б.В. Надзвичайний розвідник доби Першої світової війни (до 125-річчя Дмитра Вітовського) / Б.В. Бернадський // Воєнна історія. - 2012. - № 4-6. - С. 93-102

  Ворожко В.П. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні: монографія / В.П. Ворожко, Б.В. Бернадський, О.В. Ботвінкін. - К.: Лазурит-Поліграф, 2012. - 188 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бернадський Богдан Васильович