Зображення контакту

Бабій Людмила Володимирівна

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 413

Телефон: (+38 044) 456-71-91, вн. 222

 

Публікації

  Бабій Л.В. Імператив відкритості компаній у сучасному міжнародному бізнесі / Л.В. Бабій // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Вип. 32. т.2. - С. 156–163.

  Бабій Л.В. Контрактне виробництво у контексті національної економічної безпеки / Л. В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 4. - С. 161–166

  Бабій Л.В. Формування моделі розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р.: тези доп. - К.: КНЕУ, 2012. - С. 127 - 129

  Бабій Л.В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України / Л.В. Бабій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012.- № 6. - С. 196–199

  Бабій Л.В. Теоретичні підходи до визначення параметрів розвитку мережевої економіки / Л.В. Бабій // Міжнародна економічна політика. - 2012.- Ч. 2. - С. 29–37

  Бабій Л.В. Мережеві форми організації міжнародного бізнесу / Л.В. Бабій. // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1 : Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В. В. Рокоча [та ін.]; Наук. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 178-203

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бабій Людмила Володимирівна