Спеціальність «Маркетинг»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Спеціалізація «Просування та продаж продукції» | молодший спеціаліст

  У рамках спеціальності «Маркетинг» в Коледжі пропонується для вступу спеціалізація «Просування та продаж продукції».

  Поряд з традиційним розумінням PR існує ще один різновид зв'язків з громадськістю – внутрішньокорпоративні комунікації (внутрішній PR). В обов'язки спеціаліста з внутрішньокорпоративного PR входить створення і випуск ЗМІ для співробітників компанії (періодичні видання, стенди, листівки), моніторинг персоналу, організація корпоративних свят, тренінгів, професійних змагань. Мета внутрішньокорпоративного PR – підвищення рівня лояльності та вмотивованості персоналу компанії, формування та підтримка корпоративної культури.

  Обираючи кар’єрний шлях, слід враховувати, що робота в PR-відділі компанії відрізняється від роботи в PR-агентстві. У першому випадку піарник, що краще обізнаний стосовно потреб своєї організації, може оперативно отримати внутрішню інформацію про фірму, коригувати власні дії і найбільш ефективно організувати внутрішньокорпоративний PR, належачи при цьому до своєї цільової аудиторії. Такий фахівець володіє недоступними зовнішньому піарникові ресурсами, і вимоги до результатів його роботи вищі. На виході від внутрішнього фахівця очікується більш довгостроковий PR-продукт, постійне його оновлення та удосконалення. Внутрішньому піарникові необхідно дуже глибоко розбиратися не лише у сфері зв'язків з громадськістю, а й у спеціалізації та інтересах своєї компанії.

  Працюючи в агентствах зі зв'язків з громадськістю, фахівці стикаються з найрізноманітнішими компаніями, вивчають і аналізують ситуацію на різних ринках. Тут просто необхідне вміння швидко переключатися з одного завдання на інше.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • попит на вироблений товар та потреби покупців, маркетингова ситуація, ринки збуту;
  • форми і методи маркетингового дослідження, перспективи збуту товару та його конкурентоспроможність на ринку, ціни на товар, основні маркетингові поняття і категорії;
  • які товари та види товарів виробляти, через які магазини або мережі магазинів реалізовувати вироблені товари;
  • теоретичні основи маркетингових відносин;
  • соціально-економічні закономірності та принципи маркетингу

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • аналізувати попит на вироблений товар;
  • вивчати оперативну маркетингову ситуацію;
  • вивчати ринки збуту, розробляти рекомендації керівництву підприємства щодо можливостей продажу товару;
  • прогнозувати смак і потреби покупців, здійснювати дослідження, з'ясовувати, який товар буде користуватися великим попитом, виявляти перспективи збуту товару та його конкурентоспроможність на ринку, встановлювати ціни на товар, розміщувати товари на полицях магазину, розроблювати рекламну кампанію;
  • ефективно використовувати економічну інформацію в управлінні маркетинговою діяльністю;
  • виявляти резерви підвищення ефективності маркетингової діяльності;
  • приймати рішення щодо маркетингових, фінансових, статистичних проблем у сучасній ринковій економіці

  Основні дисципліни

  » Економіка і нормування праці » Фінанси » Гроші та кредит » Основи реклами » Основи PR » Навчально-виробнича практика «Вступ до фаху» – ознайомлення студентів з основами журналістики » Тренінги. Основи РR. Безпека бізнесу. Техніка ведення переговорів та продаж. Мерчандайзинг і трейд-маркетинг. Реклама » «Парус – Магазин 7.40» » «Парус – Реклама 7.40» » курсова робота зі спеціальності – тематика курсових робіт розроблена відповідно до спеціалізованої програми

  Практика

  Основними базами практики здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Маркетинг» (спеціалізація «Просування та продаж продукції») є підприємства оптової та оптово-роздрібної торгівлі, торговельно-мережеві компанії, страхові компанії, консалтингові фірми, підприємства харчування, банки, туристичні фірми та агенції, заклади культури, органи державного управління, навчальні заклади тощо

  Працевлаштування

  Отримана спеціалізація дозволить випускникам займати широкий спектр посад, пов’язаних з підготовкою молодших спеціалістів з PR-маркетингу. Вони зможуть працювати у діловій, політичній, культурній, освітній сферах діяльності; фахівцями із зовнішніх і внутрішніх комунікацій, експертами з іміджу, фахівцями з кризових комунікацій, копірайтерами, прес-секретарями, менеджерами з персоналу в рекламних та PR-агентствах, інвестиційних і страхових компаніях, консалтингових фірмах, на підприємствах харчування, у банках, туристичних фірмах та агенціях, закладах культури, органах державного управління, навчальних закладах. А також вони матимуть змогу обіймати посади агентів із маркетингу, економістів, менеджерів із реклами, рекламних агентів, бренд-маркетологів, менеджерів із розвитку товарних ринків, мерчендайзерів, маркетологів-аналітиків, PR-менеджерів тощо. Крім того, маючи відповідні знання, випускники будуть здатні відкрити та вести свою справу (наприклад, створити та розвивати PR-агенцію)

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.