Комп'ютерні науки в Коледжі — Університет «КРОК»

Спеціальність «Комп’ютерні науки»

Фаховий коледж Університету «КРОК»

 • Інформація про спеціальність

  Навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» передбачає опанування широкого спектра сучасного прикладного програмного забезпечення високого рівня, яке використовується в галузях промисловості, бізнесу та менеджменту.

  Під час навчання студенти отримують комп’ютерну, математичну, соціально-економічну та гуманітарну підготовку, здобувають ґрунтовні знання, необхідні для реалізації за одним із найбільш перспективних у світі професійних напрямів.

  Підготовка студентів за спеціальністю «Комп’ютерні науки» здійснюється за наступною освітньо-професійною програмою:

 • Освітньо-професійа програма «Комп’ютерні Науки» | фаховий молодший бакалавр

  Вступники на спеціальність «Комп’ютерні науки» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Комп’ютерні науки».

  Освітньо-професійна програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках спеціальності «Комп’ютерні науки».

  На рівні фахового молодшого бакалавра дисципліни, що відносяться до спеціальності «Комп’ютерні науки», викладаються в межах зазначеної освітньої програми, починаючи з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Високий рівень навчання забезпечується тісним зв'язком з індустрією, що допомагає вибудовувати освітній процес у відповідності до її вимог.

  Програма кожної дисципліни включає блок необхідних теоретичних питань з поглибленим засвоєнням матеріалу на основі реальних проектів. При цьому приділяється велика увага практичній підготовці студентів, можливостям використовувати та працювати з різними програмними засобами та спеціалізованими автоматизованими графічними комп’ютерними системами.

  Підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі інформаційних технологій, опановують сучасні досягнення комп’ютерних наук, вміють формулювати та розв’язувати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів комп’ютерних наук та технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання практичного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

  В процесі навчання студенти вивчають:

  • принципи обміну та обробки інформації в різних системах (технічних, інформаційних, організаційних);
  • методи організації сховищ інформації, технології розробки, впровадження та модернізації інформаційних систем;
  • математичні основи комп’ютерних технологій – дискретну математику, чисельні методи розв’язання математичних задач, інтелектуальний аналіз та обробка даних, методи прийняття рішень;
  • мови програмування, бази даних, комп’ютерні мережі, системний аналіз, Data Mining, Project Management.
  • навчаються розробляти та застосовувати інформаційні технології.

  вміння і компетентності, якими буде володіти фаховий молодший бакалавр за освітньою програмою «комп’ютерні науки»

  • Проектування, створення і реінжиніринг складних програмних та інформаційних систем із застосуванням сучасних стандартів, технологій, гнучких методологій, мов програмування (C, C ++, C #, Java ), методів та механізмів командної роботи.
  • Розробка розподілених корпоративних інформаційних систем та Web-додатків із застосуванням сучасних Інтернет-технологій, Web-технологій та інструментарію (HTML, CSS, Java), інтегрування існуючих корпоративних систем з мобільними технологіями та сервісами.
  • Розробка комп’ютерних ігор, віртуальної та доповненої реальності (логіка, сюжет, графіка).
  • Проектування, розробка, впровадження та адміністрування баз даних різних структур, як реляційних, так і документоорієнтованих (Oracle, MySQL) з виконанням вимог надійності, ефективності, навантаженості та масштабування.
  • Тестування програмного забезпечення.

  Працевлаштування

  випускник за освітньою програмою «комп’ютерні науки» може працювати:

  • Бізнес-аналітиком;
  • Аналітиком комп’ютерних систем;
  • Менеджером проектів;
  • Розробником інтелектуальних і інформаційних систем;
  • Системним архітектором;
  • Програмістом Java, C ++, C #, PHP;
  • Спеціалістом з QualityControl, QualityAssurance;
  • Розробником і адміністратором баз даних MySQL, Oracle;
  • Системним адміністратором;
  • Тестувальником.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом фахового молодшого бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.