Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Інформація про спеціальність

  Одні з найбільш затребуваних та високооплачуваних на сьогодні спеціалістів – фахівці з інформаційних технологій. Вони потрібні практично на будь-якому підприємстві, у будь-якій організації. Їхні функціональні обов’язки можуть бути різними – від розробки нових складних програм до усунення несправності оргтехніки, надання послуг з технічного обслуговування та супроводження автоматизованих інформаційних систем.

  Прогнози економічного розвитку галузі стримуються нестачею кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення та обслуговування програмного забезпечення. На рівні молодшого спеціаліста таких фахівців готує Коледж економіки, права та інформаційних технологій за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення».

  У рамках спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» пропонуються для вступу такі освітні програми:

 • Освітня програма «Розробка сучасних баз даних та web-додатків» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Розробка сучасних баз даних та web-додатків».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста освітня програма в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Відповідно до потреб сучасного ринку студенти Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, які навчаються за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення», опановують низку дисциплін, спрямованих на забезпечення системного підходу до виконання своїх обов’язків.

  У межах зазначеної спеціальності сформована освітня програма «Розробка сучасних баз даних та web-додатків», яка надає глибокі знання та вміння, необхідні для використання баз даних та web-технологій в Інтернеті і складних прикладних програмах. Без бази даних написання програми, яка активно працює з даними і часто вимагає їх запису у файл, – складний процес. База даних використовується в будь-якому серйозному програмному продукті, оскільки спрощує роботу з інформацією, тому попит на фахівців у цій області завжди високий.

  Web-додатки – це комунікаційні, інформаційні й інші програмні компоненти та сервіси, ґрунтуючись на яких здійснюється діяльність в Інтернеті.

  Це все, що з пов'язане Інтернетом. У першу чергу, звичайні сайти у всьому їхньому розмаїтті, а також чати, пошта, інтернет-магазини, форуми та ще багато всього, що організовано за певними методами, узгодженими з певними правилами на базі визначених технічних засобів і програм.

  У процесі створення сайтів, який включає в себе написання контенту, розробку дизайну, програмування, обслуговування баз даних і серверів, зайняті мільйони людей по всьому світу. Слідуючи приказці: «Якщо вас немає в Інтернеті, то вас не існує», і компанії, і люди хочуть бути представлені в мережі.

  Випускники освітньої програми «Розробка сучасних баз даних та web-додатків» володіють знаннями щодо методів і технологій автоматизованої обробки та проектування інформації, застосування сучасних мов програмування для компонентів баз даних, створення та супроводження web-додатків та забезпечення їх використання у просторах Інтернету.

  Значна увага під час вивчення дисциплін приділяється лабораторним заняттям. Завдяки використанню викладачами сучасних методик навчання та комп’ютерного обладнання студенти отримують навички щодо розробки автоматизованих систем, здійснюють проектування логічних та фізичних моделей баз даних, web-додатків, застосовуючи сучасні мови та технології їх створення.

  Подальше закріплення знань з інженерії програмного забезпечення продовжується під час проходження навчальних та виробничих практик.

  Відповідно до навчального плану програмою спеціальності передбачено цикл практичної підготовки, який включає навчальну практику на 2 курсі, виробничо-технологічну практику на 3 курсі та переддипломну практику на 4 курсі. Практична підготовка передбачає також написання дипломного проекту.

  Дипломний проект (робота) є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень теоретичних знань та практичної підготовки студентів, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням.

  Працевлаштування

  Отримана освітня програма дозволить випускникам займати такі посади: інженер-програміст; архітектор баз даних; спеціаліст з баз даних; адміністратор системи керування базою даних; верстальник; web-розробник

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
 • Освітня програма «Інтеграція розробки та обслуговування програмного забезпечення» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» в Коледжі можуть обрати освітню програму «Інтеграція розробки та обслуговування програмного забезпечення».

  Освітня програма – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста освітня програма в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити освітню програму за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Освітня програма «Інтеграція розробки та обслуговування програмного забезпечення» ставить за мету підготовку найбільш затребуваних та високооплачуваних на сьогодні спеціалістів з розробки та обслуговування програмного забезпечення. Вони потрібні практично на будь-якому підприємстві, у будь-якій організації.

  У великих колективах спеціалісти з розробки та обслуговування програмного забезпечення створюють послідовну й логічну автоматизовану систему, адаптують готові програми до потреб конкретних компаній. В основу освітньої програми покладена методологія розробки програмного забезпечення, яка сфокусована на взаємодії та інтеграції програмістів, співробітників, що здійснюють тестування програмного забезпечення, системних адміністраторів та адміністраторів баз даних.

  Головна мета програми – підготовка молодшого спеціаліста, який здійснює створення єдиного циклу взаємозалежності розробки, експлуатації програмного забезпечення, допомагає організаціям швидше створювати та оновлювати програмні продукти, сервіси, які експлуатуються в режимі реального часу.

  Освітня програма, що пропонується, дозволяє готувати фахівців, знання яких повинні базуватися на ідеї тісної взаємозалежності розробки та експлуатації програмного забезпечення, на тому, щоб допомагати організаціям швидше створювати й оновлювати програмні продукти і сервіси.

  Цикл навчання включає логічну послідовність лекційних, практичних та лабораторних занять, метою яких є отримання знань та практичних навиків із питань сучасних процедурно-орієнтованих мов програмування та супроводження інформації в автоматизовано-інформаційних системах, методів та технологій їх розробки, моніторингу та обслуговування.

  У рамках дисциплін освітньої програми студенти навчаються розробляти, встановлювати, налагоджувати сучасне програмне забезпечення автоматизованих систем, здійснювати заходи з оцінки якості програмного забезпечення, розробляють перелік технологічних операцій з технічного обслуговування та супроводження автоматизованих програмних систем.

  Для студентів освітньої програми «Інтеграція розробки та обслуговування програмного забезпечення» за рахунок вибіркових дисциплін збільшено кількість навчальних годин для вивчення сучасних мов програмування та методів обслуговування програмних систем.

  Крім того, студентам програми надається можливість факультативно вивчати сучасні програмні засоби автоматизованих систем та програмних комплексів.

  Навчання за програмою зазначеної освітньої програми передбачає роботу в невеликих академічних групах із залученням до проведення занять висококваліфікованих викладачів.

  Відповідно до навчального плану програма спеціальності передбачає цикл практичної підготовки, який включає навчальну практику на 2 курсі, виробничо-технологічну практику на 3 курсі та переддипломну практику на 4 курсі. Практична підготовка передбачає написання дипломного проекту.

  Дипломний проект є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити у студентів рівень теоретичної та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням.

  Працевлаштування

  Отримана освітня програма дозволить випускникам займати широкій спектр посад: технік-програміст; спеціаліст з розробки програмного забезпечення, DevOps Engineer, ІТ-спеціаліст, технік-програміст – адміністратор системи, аналітик системи

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.