Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — Університет «КРОК»

Спеціальність «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Фаховий коледж Університету «КРОК»

 • Інформація про спеціальність

  Діяльність фінансиста полягає в плануванні та управлінні фінансовими потоками. Головне його завдання – це спланувати, куди вкласти гроші; кому чи в кого і скільки позичити; які цінні папери придбати і як максимально вигідно продати свої; як юридично захистити власні права та права компанії. Спеціаліст-фінансист може обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах підприємств, комерційних організаціях, в акціонерних товариствах, інвестиційних фондах і компаніях, банківських установах, державних фінансових органах і компаніях, займати посаду провідного спеціаліста страхової компанії.

  Обираючи професію фінансиста, необхідно пам’ятати, що вона потребує стратегічного мислення, уважності, математичного складу розуму, витривалості, старанності та посидючості. Фінансист повинен вміти ефективно розпоряджатися грошовими коштами, правильно визначати нарахування податків, активно діяти у сфері фінансових ринків, захищати заощадження від інфляції.

  Інші галузі, в яких може реалізувати себе випускник спеціальності, – банківська та страхова. Банківський службовець будь-якої ланки чи працівник страхової компанії має знати, як функціонує фінансова установа. Це передбачає розуміння процесу переміщення і трансформації ресурсів, побудови системи фінансових послуг із метою концентрування її на інтересах клієнта; роботу з кредитами, визначення оцінки бізнес-планів і діяльності підприємств; прийняття виважених рішень про вкладення коштів; прогнозування прибутку; здійснення маркетингової діяльності – розробки і прогнозування фінансових послуг. Важливою також для банківського службовця чи страхового агента є здатність вишукувати фінансові ресурси на світовому ринку і залучати їх в Україну.

  Нові соціально-економічні умови потребують нових навчальних форм та оновлення змісту навчально-виховного процесу. Тому в Коледжі здійснюється підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування за інноваційною і перспективною освітньою програмою.

  У рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» пропонується для вступу:

 • Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» + поглиблене вивчення іноземної мови | фаховий молодший бакалавр

  Вступники на спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» в Коледжі навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням іноземної мови.

  Ця освітньо-професійна програма дає можливість конкретизації фаху й набуття глибших знань у рамках професії. На рівні молодшого бакалавра отримання додаткових компетенцій у межах освітньо-професійної програми починається з другого курсу, коли з'являються можливості вибору з переліку запропонованих дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити напрям підготовки за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  У 2010 році Коледж економіки, права та інформаційних технологій відкрив спеціалізацію «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови», що стала відповіддю на зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях, які не лише мають глибокі знання в обраній спеціальності, а й на високому рівні володіють іноземними мовами, знають професійну термінологію та можуть якісно застосувати отриманні навички та компетенції у практичній діяльності.

  У подальшому випускники за цією освітньо-професійною програмою можуть продовжити навчання за спеціальністю Університету «Фінанси, банківська справа та страхування» без складання академічної різниці.

  Навчання за освітньо-професійною «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням іноземної мови передбачає роботу в невеликих академічних групах, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. До проведення занять залучено висококваліфікованих викладачів, які стажувались і навчались за кордоном.

  Студенти цієї освітньо-професійної програми – постійні учасники багатьох проєктів, що створені у Коледжі та Університеті. Саме вони виступають активом, який організовує студентів для участі в заходах у рамках міжнародного проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО», членом якого є Коледж. Участь у міжнародних проєктах, конференціях, модерування англомовних секцій, організація та проведення власних регіональних проєктів за участю представників міжнародних організацій – це неповний перелік можливостей, які мають студенти. Вони також залучені до реалізації та проведення країнознавчого просвітницького фестивалю «Діалог культур». Вони готують презентації і виступи іноземною мовою, спілкуються з послами та представниками посольств, виступають на секційних засіданнях. Мають можливість стати учасником семінарів, організованого за сприяння British Council в Україні, та реалізувати проєкти соціального спрямування.

  Така неформальна освіта допомагає студентам удосконалити англійську мову, поглибити знання з професійної термінології, формує в них лідерські якості, ораторські здібності, вміння працювати у команді, допомагає реалізувати себе в сучасному світі.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • поглиблене вивчення фахової іноземної мови як фактору підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;
  • визначення методів формування та аналізу механізму реалізації фінансової політики;
  • визначення та оцінка порядку формування доходів і фінансування видатків бюджету, особливості функціонування фінансів підприємств різних організаційних форм і домогосподарств;
  • навики фінансового аналізу економічної ситуації в країні;
  • розуміння основних понять і категорій фінансів, основ побудови фінансової системи;
  • уміння класифікувати структуру бюджету як об'єкта управління;
  • уміння аналізувати бюджет домогосподарства, доходи та видатки суб'єктів господарювання;
  • розуміння економічної природи банківської діяльності, видів банківських операцій і банківських продуктів;
  • розуміння економічної природи страхування, структури страхового та фінансового ринків;
  • розуміння основ побудови світових фінансових систем.

  Основні дисципліни

  Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» з отриманням додаткових компетенцій та поглибленим вивченням іноземної мови створена на базі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» і передбачає вивчення студентами з ІІ курсу низки дисциплін англійською мовою: зокрема «Гроші та кредит» і «Фінанси». Для студентів збільшено кількість навчальних годин з іноземної мови за рахунок факультативів. Крім того, надається можливість факультативно вивчати німецьку мову, ділову англійську мову та макро і мікроекономіку англійською мовою.

  Створені всі умови для отримання глибоких знань з фінансів, банківської справи та страхування з використанням професійної термінології іноземною мовою, формування компетентних та успішних фахівців, які здатні працювати в галузях, що потребують як економічних, так і лінгвістичних знань.

  Каталог дисциплін вільного вибору

  • Демократичні студії
  • Медіаграмотність
  • Креативне мислення
  • Фінансова грамотність та безпека бізнесу
  • Лідер і лідерство у бізнесі
  • Конфліктологія та ділове спілкування
  • Психологія міжособистісного спілкування
  • Самоменеджмент
  • Основи фінансового посередництва
  • Сервісний менеджмент
  • Комунікаційна діяльність
  • Розрахунки та платежі в бізнесі
  • Безпека фінансових установ
  • Інфраструктура фінансового ринку
  • Платіжне обслуговування
  • Фінансовий ринок
  • Грошово-кредитні системи

  Практика

  Студенти проходять виробничу практику, метою якої є перевірка знань і навичок, отриманих під час теоретичного навчання, апробація та розвиток вміння глибоко аналітично, логічно і творчо осмислювати процеси, що відбуваються у фінансовій сфері на національному та міжнародному рівнях.

  Працевлаштування

  У майбутньому випускники зможуть реалізувати себе в іноземних фірмах і компаніях, працювати спеціалістами державних фінансових органів і валютних підрозділів НБУ, комерційних банків, філій, представництв іноземних банків в Україні тощо.

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого бакалавра можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Коледж економіки, права та інформаційних технологій » Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок