Підприємництво, торгівля та біржова діяльність — Університет «КРОК»

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(про спеціальність і освітні програми)

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 • Інформація про спеціальність

  У розвинених країнах світу підприємництво стає джерелом економічного зростання та соціальної стабільності суспільства й окремих громад. Розвинений підприємницький сектор економіки забезпечує створення робочих місць, інвестиції, технічні інновації, достатні зарплати та високий добробут громадян. Успішні підприємці, зазвичай, підтримують освіту, культуру, науку. В історії українського підприємництва можемо знайти багато прикладів та прізвищ на підтвердження тези про благодійність на високу національну свідомість українських підприємців. Волонтерство сучасних українських підприємців під час російсько-української війни дивує весь світ. Щоб бути успішним підприємцем, треба мати різнобічні знання, навички та вміння. Тому, щоб стати підприємцем, необхідно отримати якісну підприємницьку освіту.

  Досвідчені викладачі кафедри теоретичної та прикладної економіки Університету «КРОК» здатні озброїти майбутніх підприємців ґрунтовними теоретичними знаннями з економіки, організації підприємницької діяльності. Вони допоможуть опанувати новітні методи аналізу діяльності підприємств, створення бізнес-проєктів, організації підприємницьких структур, прийняття правильних управлінських рішень в царинах управління кадрами, інвестування, взаємодії з партнерами та клієнтами, з органами місцевої та центральної влади тощо.

  Підготовку за спеціальністю Підприємництво, торгівля, біржова діяльність здійснює кафедра, яка акцентує увагу на співпраці з професійними асоціаціями підприємців, на практичній спрямованості підготовки, на залученні студентів до наукової роботи в науковому студентському гуртку, який досліджує проблеми історії українського підприємництва.

  В межах запропонованої кафедрою навчальної програми студентами надається можливість отримати сертифікат професійного оцінщика нерухомості. Це посилює конкурентні позиції майбутніх фахівців на ринку праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | бакалавр

  У процесі навчання студентам надається можливість співробітництва з професіоналами двох напрямків, а саме: підприємців ринку нерухомості та підприємців ІТ-сектору.

  Навчальний план освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає вивчення обов’язкових та вибіркових (таких, які студент обирає самостійно, виходячи з власного бачення сфери своєї майбутньої діяльності) дисциплін.

  ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

  У складі обов’язкових дисциплін:

  • Історія України та українська культура
  • Вступ до фаху
  • Інформаційні та цифрові технології
  • Економічна теорія та економічна історія
  • Іноземна мова (англійська)
  • Вища математика та теорія ймовірностей
  • Менеджмент
  • Мікроекономіка
  • Здоров"я людини (у т.ч. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці)
  • Філософія
  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Макроекономіка
  • Економіка підприємства
  • Фінанси
  • Маркетинг
  • Статистика
  • Курсова робота з дисциплін формування загальних компетентностей
  • Організація виробництва на підприємстві
  • Управління витратами в економіці підприємства
  • Бухгалтерський облік
  • Правове забезпечення господарської діяльності
  • Міжнародна економіка
  • Стратегія підприємства
  • Планування в економіці підприємства
  • Курсова робота з дисциплін формування фахових компетентностей
  • Економіко-математичні методи та моделі
  • Бізнес-планування на підприємстві
  • Ціноутворення на підприємстві
  • Потенціал підприємства
  • Курсова робота з дисциплін формування фахових компетентностей
  • Управління капіталом та майном підприємства

  Вивчаючи вибіркові дисципліни, студент обиратиме дисципліни з такого переліку:

  • Іноземна мова за професійним спрямуванням
  • Друга іноземна мова
  • Діловий етикет
  • Історія світової культури
  • Корпоративна культура
  • Міжкультурні комунікації в бізнесі
  • Правознавство
  • Психологія
  • Організація самостійної роботи студентів
  • Практикум з особистісного зростання
  • Психологія ділового спілкування
  • Психологія кар"єри
  • Соціально-політичні студії
  • Тайм-менеджмент
  • Організація підприємницької діяльності
  • Економіка домашніх господарств
  • Організація сімейного бізнесу
  • Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства
  • Психологія підприємництва
  • Національна економіка
  • Стратегія підприємницьких структур на ринку нерухомості
  • Інноваційне підприємництв
  • Консалтингове підприємництво
  • Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності
  • Економіка громадських організацій
  • Інформаційні системи і технології в бізнесі
  • Стратегії розвитку підприємства
  • Економіка малого і середнього бізнесу
  • Проектний аналіз
  • Бізнес-аналітика
  • Інноваційне підприємництво та управління стартап-проектами
  • Економічна безпека бізнесу

  РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ

  Місцями працевлаштування для випускників освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» стають недержавні, приватні та державні підприємства.

  Степанюк Майя

  СТЕПАНЮК МАЙЯ

  Спеціалістка з нерухомості Агенції нерухомості «REAL DRUZI»

  «Знайомлячись зі змістом освітньої програми, яку забезпечує кафедра теоретичної та прикладної економіки, в якості студентки, я усвідомила важливість ґрунтовних економічних знань для ведення рієлтерського бізнесу. Серія дисциплін, які вивчались на освітній програмі, а також підготовка магістерської роботи, за матеріалами конкретного підприємства, сприяли моєму професійному зростанню…».

  Корчан Олександр

  КОРЧАН ОЛЕКСАНДР

  Development Manager з девелоперської компанії «Aventus development», фахівець з нерухомості та член Асоціації спеціалістів з нерухомості України

  «Для успішної роботи на ринку нерухомості важливо не лише вміти комунікувати з клієнтом, а й робити розрахунки, оцінювати перспективи. Освітня програма з Підприємництво, торгівлі та біржової діяльності допомагає набути навичок оцінювання та прогнозування. Це вирішальні навички для успішної діяльності».

  Перелік Баз Практик Та Співпраця З Роботодавцями

  Випускники програми мають бази практики на підприємствах різних сфер діяльності, різних масштабів та форм власності.

  У 2020 – 2022 роках такими базами практики стали, до прикладу, підприємства:

  • Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву (РВ ФДМУ по м. Києву), м. Київ
  • Агентство нерухомості «АВАЛОН», м. Одеса
  • ТОВ «ГЕЙМ ПРОЕКТ», м. Київ
  • ТОВ « АМ Консалтинг», м. Київ
  • АТ «ПУМБ», м. Київ
  • ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «І-АР-СІ», м. Київ
  • ПРАТ «КИЇВСТАР», м. Київ

  Студенти кафедри проходять практику в регіональному відділенні Фонду державного майна України. Один з керівників Київського відділення фонду пан Курило Вадим Михайлович, виступаючи на кафедрі зазначив, що студентам властиве досконале володіння аналітичним інструментарієм, вміння спілкуватись та працювати в команді.

  Потенційні роботодавці, підприємці, фахівці з досвідом практичної діяльності беруть участь в освітньому процесі кафедри:

  Виступ на міні-семінарі Бондаренко Анни – представниці Національної асоціації рієлторів

  Виступ на міні-семінарі Бондаренко Анни – представниці Національної асоціації рієлторів

  Завідувачка кафедри Радіонова І.Ф., рієлтор Бондаренко А.Г., викладачі Топал А.А., Пекна Г.Б.,
  Андрєєва В.А., методистка кафедри Сивак О.А.

  Завідувачка кафедри Радіонова І.Ф., рієлтор Бондаренко А.Г., викладачі Топал А.А., Пекна Г.Б., Андрєєва В.А., методистка кафедри Сивак О.А.

  Запрошені Лектори

  Викладачами кафедри є професіонали з успішним досвідом підприємницької діяльності:

  • Піта Юрій Анатолійович
   старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Президент Асоціації спеціалістів нерухомого майна (рієлтерів) України (АСНРУ), директор юридичної фірми
  • Топал Анатолій Анатолійович
   старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Віце-президент Експертної міжгалузевої асоціації України (ЕМАУ). Професійний оцінщик майна з українським та міжнародним сертифікатом на право оціночної діяльності
  • Андрєєва Віта Анатоліївна
   кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Професійний оцінщик майна з українським та міжнародним сертифікатом на право оціночної діяльності. Експерт оціночної діяльності
  • Троц Ірина Вікторівна
   кандидат економічних наук, доцент кафедри, бізнес-аналітик ІТ-сектору, член МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», сертифікований викладач по роботі з програмним забезпеченням автоматизації обліку та діяльності підприємств
  • Потапенко Денис Олександрович
   кандидат економічних наук, підприємець в сфері експортно-імпортних операцій між Україною та Німеччиною. Випускник Університету «КРОК»

  Працевлаштування

  Під час навчання студенти можуть звернутися до Центру розвитку кар'єри та отримати консультацію стосовно написання резюме, працевлаштування, розглянути наявні пропозиції щодо роботи.

  Оцінювач визначає вартість матеріальних та нематеріальних активів, є свого роду консультантом, який сприяє прийняттю найбільш оптимального рішення стосовно купівлі-продажу цих активів. Ріелтор надає послуги з купівлі-продажу, оренди об'єктів житлової та комерційної нерухомості. Девелопер бере на себе функції забудовника земельної ділянки, визначаючи її максимально ефективне використання та оптимальну окупність проекту. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розпочати свою справу, зайнятися підприємницькою діяльністю.

  Знання міжнародних стандартів, в тому числі оціночної діяльності, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземної мови в Університеті відкривають колишнім студентам перспективи для роботи за кордоном.

  Продовження навчання

  Ті, хто здобули базову вищу освіту і не бажають задовольнятися дипломом бакалавра, можуть продовжити навчання в магістратурі. Студенти можуть самостійно обирати ряд дисциплін циклу професійної підготовки. Це може бути ринок нерухомого майна; цінні папери на ринку нерухомості; інтелектуальний бізнес; соціальний капітал; оцінка девелоперських проектів; оцінка ЦМК та нематеріальних активів; прогнозування розвитку ринку нерухомості.

  До теоретичних знань, якими оволодіють студенти, є перспектива додати професійні компетентності, пов'язані з оціночною діяльністю (наприклад, підготовка до складання кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності»).

   
 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | магістр

  У процесі навчання студентам надається можливість співробітництва з професіоналами двох напрямків, а саме: підприємців ринку нерухомості та підприємців ІТ-сектору.

  Навчальний план освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає вивчення обов’язкових та вибіркових (таких, які студент обирає самостійно, виходячи з власного бачення сфери своєї майбутньої діяльності) дисциплін.


  ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ

  У складі обов’язкових дисциплін:

  • Методологія та організація наукових досліджень
  • Управління потенціалом підприємства
  • Управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку нерухомості
  • Економічне управління підприємством
  • Макроекономічні основи національної безпеки
  • Аналіз ринку нерухомості
  • Економічна діагностика підприємств
  • Виробнича переддипломна практика
  • Виконання кваліфікаційної роботи

  Вивчаючи вибіркові дисципліни, студент обиратиме дисципліни з такого переліку:

  • Судово-економічна експертиза фінансових рішень
  • Управління фінансовою санацією
  • Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
  • Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів
  • Ринок нерухомого майна
  • Цінні папери на ринку нерухомості
  • Інтернет-аналітика в маркетингу
  • Практикум з психології продажу
  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту
  • Міжнародна фінансова звітність
  • Стратегічний аналіз
  • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств
  • Прогнозування розвитку ринку нерухомості
  • Соціальний капітал в підприємництві
  • Створення та управління брендами
  • Інноваційний маркетинг
  • Психологія професійного здоров"я
  • Прогнозування розвитку фінансових систем
  • Актуальні питання теорії та практики фінансів
  • Оціночна діяльність: методи і моделі
  • Діагностика стану підприємства
  • Оцінка девелоперських проектів
  • Підприємницька психологія
  • Маркетинговий менеджмент
  • Соціальний маркетинг та поведінкова економіка
  • Теорія та практика фінансового ринку
  • Поведінкові фінансові моделі
  • Тренінг "Технологія обробки обліково-аналітичних даних"
  • Державний аудит
  • Нерухомість та нерухоме майно як об`єкт оподаткування
  • Підприємництво в інтелектуальній сфері
  • Креатив у маркетингових комунікаціях
  • Діджитал маркетинг
  • Оптимізація фінансових рішень
  • Поведінкова економіка у фінансах
  • Методологія бухгалтерського обліку та аудиту
  • Судово-економічна експертиза
  • Оцінка ЦМК та нематеріальних активів
  • Прогнозування розвитку ринку нерухомості
  • Управління персоналом в туристичній організації
  • Стратегія маркетингу в туристичній сфері

  РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ РОБОТОДАВЦІВ

  Місцями працевлаштування для випускників освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» стають недержавні, приватні та державні підприємства.

  Степанюк Майя

  СТЕПАНЮК МАЙЯ

  Спеціалістка з нерухомості Агенції нерухомості «REAL DRUZI»

  «Знайомлячись зі змістом освітньої програми, яку забезпечує кафедра теоретичної та прикладної економіки, в якості студентки, я усвідомила важливість ґрунтовних економічних знань для ведення рієлтерського бізнесу. Серія дисциплін, які вивчались на освітній програмі, а також підготовка магістерської роботи, за матеріалами конкретного підприємства, сприяли моєму професійному зростанню…».

  Корчан Олександр

  КОРЧАН ОЛЕКСАНДР

  Development Manager з девелоперської компанії «Aventus development», фахівець з нерухомості та член Асоціації спеціалістів з нерухомості України

  «Для успішної роботи на ринку нерухомості важливо не лише вміти комунікувати з клієнтом, а й робити розрахунки, оцінювати перспективи. Освітня програма з Підприємництво, торгівлі та біржової діяльності допомагає набути навичок оцінювання та прогнозування. Це вирішальні навички для успішної діяльності».

  Перелік Баз Практик Та Співпраця З Роботодавцями

  Випускники програми мають бази практики на підприємствах різних сфер діяльності, різних масштабів та форм власності.

  У 2020 – 2022 роках такими базами практики стали, до прикладу, підприємства:

  • Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву (РВ ФДМУ по м. Києву), м. Київ
  • Агентство нерухомості «АВАЛОН», м. Одеса
  • ТОВ «ГЕЙМ ПРОЕКТ», м. Київ
  • ТОВ « АМ Консалтинг», м. Київ
  • АТ «ПУМБ», м. Київ
  • ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «І-АР-СІ», м. Київ
  • ПРАТ «КИЇВСТАР», м. Київ

  Студенти кафедри проходять практику в регіональному відділенні Фонду державного майна України. Один з керівників Київського відділення фонду пан Курило Вадим Михайлович, виступаючи на кафедрі зазначив, що студентам властиве досконале володіння аналітичним інструментарієм, вміння спілкуватись та працювати в команді.

  Потенційні роботодавці, підприємці, фахівці з досвідом практичної діяльності беруть участь в освітньому процесі кафедри:

  Виступ на міні-семінарі Бондаренко Анни – представниці Національної асоціації рієлторів

  Виступ на міні-семінарі Бондаренко Анни – представниці Національної асоціації рієлторів

  Завідувачка кафедри Радіонова І.Ф., рієлтор Бондаренко А.Г., викладачі Топал А.А., Пекна Г.Б.,
  Андрєєва В.А., методистка кафедри Сивак О.А.

  Завідувачка кафедри Радіонова І.Ф., рієлтор Бондаренко А.Г., викладачі Топал А.А., Пекна Г.Б., Андрєєва В.А., методистка кафедри Сивак О.А.

  Запрошені Лектори

  Викладачами кафедри є професіонали з успішним досвідом підприємницької діяльності:

  • Піта Юрій Анатолійович
   старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Президент Асоціації спеціалістів нерухомого майна (рієлтерів) України (АСНРУ), директор юридичної фірми
  • Топал Анатолій Анатолійович
   старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Віце-президент Експертної міжгалузевої асоціації України (ЕМАУ). Професійний оцінщик майна з українським та міжнародним сертифікатом на право оціночної діяльності
  • Андрєєва Віта Анатоліївна
   кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Професійний оцінщик майна з українським та міжнародним сертифікатом на право оціночної діяльності. Експерт оціночної діяльності
  • Троц Ірина Вікторівна
   кандидат економічних наук, доцент кафедри, бізнес-аналітик ІТ-сектору, член МГО «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів», сертифікований викладач по роботі з програмним забезпеченням автоматизації обліку та діяльності підприємств
  • Потапенко Денис Олександрович
   кандидат економічних наук, підприємець в сфері експортно-імпортних операцій між Україною та Німеччиною. Випускник Університету «КРОК»

  Професійні компетентності

  Додаток до диплому магістра міститиме запис двома мовами про такі компетентності, отримані в процесі навчання на освітній програмі:

  1. Вміння самостійно ідентифікувати та аналізувати проблеми підприємницької діяльності в різних сферах її реалізації для обґрунтування доцільних управлінських рішень.

  1. Ability to independently identify and analyze the problems of entrepreneurial activity in various areas of its implementation to justify. appropriate managerial decisions.

   

  2. Навички стратегічного планування підприємницької діяльності та управління потенціалом підприємства.

  2. Skills of strategic entrepreneurial activity planning and enterprise potential management.

   

  3. Здатність застосовувати інструментарій бізнес-комунікацій та стимулювання зацікавленості персоналу підприємства, партнерів, інших учасників професійного середовища та громадянського суспільства.

  3. Ability to use business communication tools and stimulate the interest of the company’s staff, partners, other participants of the professional environment and civil society.

   

  4. Володіння інструментарієм оцінювання активів підприємства та об’єктів нерухомості для обґрунтування управлінських рішень.

  4. Possession of tools for evaluation of the enterprise assets and real estate to justify managerial decisions.

   

  5. Здатність розробляти інвестиційно – інноваційні проєкти підприємницької діяльності в різних сферах її реалізації.

  5. Ability to develop. investment and innovative business projects in various areas of its implementation.

   

  6. Використання прийомів економічної діагностики виробничих ресурсів та результатів підприємницької діяльності в її різних сферах з метою релевантного оцінювання та забезпечення економічної ефективності.

  6. Use of economic diagnostics methods of production resources and results of business activity in its various spheres for the purpose of relevant evaluation and maintenance of economic efficiency.

   

  7. Застосування методик комплексного аналізу ринків, з якими пов’язана підприємницька діяльність, зокрема, ринку нерухомого майна для обґрунтування підприємницьких рішень.

  7. Application of methods of complex analysis of markets with which business activity is connected, in particular, the real estate market for substantiation of entrepreneurial decisions.

   

  8. Вміння оцінювати та управляти конкурентною спроможністю підприємства як комплексним явищем у різних сферах діяльності, зокрема, в підприємництві на ринку нерухомості.

  8. Ability to evaluate and manage the competitiveness of the enterprise as a comprehensive phenomenon in various fields of activity, in particular, in entrepreneurship in the real estate market.

   

  9. Навички прогнозування розвитку підприємницької діяльності у сфері торгівлі об’єктами нерухомості, зокрема, у рієлторській діяльності.

  9. Skills for forecasting the development of entrepreneurial activity in the field of real estate, in particular, in real estate activities.

   
   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Факультет економіки та підприємництва » Підприємництво, торгівля та біржова діяльність