«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(про спеціальність і освітні програми)

Факультет економіки та підприємництва | Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 • Інформація про спеціальність

  У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємництво, причому всіх форм власності та всіх рівнів, зокрема великого, середнього і малого бізнесу, виявило себе як надзвичайно потужне джерело соціально-економічного зростання. Цьому сектору економіки належить важлива роль у забезпеченні як макроекономічної, так і мезо- та мікроекономічної стабільності, інноваційного зростання, підвищення ефективності зайнятого населення, створення нових робочих місць і послаблення соціальної напруги. Саме це обумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих підприємців, здатних у своїй діяльності реалізувати дедалі зростаючі вимоги та переваги ринкових відносин.

  Досвідчені викладачі Університету економіки та права «КРОК» озброять майбутніх фахівців ґрунтовними теоретичними знаннями та допоможуть опанувати новітні методи оцінки й аналізу діяльності підприємницьких структур, адаптовані до складних, суперечливих і мінливих вимог ринкових відносин, а також сучасні методологію і методику прийняття управлінських рішень.

  Підготовку за спеціальністю здійснює кафедра, яка особливий акцент робить на залученні студентів до наукової робот. На кафедрі працює науковий гурток, робота в якому сприяє зближенню викладачів та студентів та розширенню професійних компетентностей студентів.

  В межах запропонованої кафедрою навчальної програми студентами надається можливість отримати сертифікат професійного оцінщика нерухомості. Це посилює конкурентні позиції майбутніх фахівців на ринку праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | бакалавр

  У випускника спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому до душі. Він може працювати у будь-яких структурах, що функціонують на ринку нерухомості – оціночних, ріелторських, девелоперських. Фах управлінця такими структурами – один із престижних і потрібних. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичний досвід. Університет «КРОК» допомагає в цьому своїм студентам.

  Молодших спеціалістів з економіки підприємства та оціночної діяльності готують у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій, який разом із Університетом входить до Корпорації розвитку освіти і кадрів (КРОК). Випускники Коледжу можуть продовжити навчання за цим напрямом з ІІІ курсу Університету.

  Основні дисципліни

  Цикл загальних компетентностей » Вступ до фаху » Здоров’я людини » Іноземна мова за професійним спрямуванням » Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.) » Інформатика та комп’ютерна техніка » Історія світової культури » Історія України та української культури » Українська мова за професійним спрямуванням » Конфліктологія і теорія переговорів » Корпоративна культура » Країнознавство » Логіка » Основи підприємництва » Практикум з особистісного зростання » Психологія ділового спілкування » Правознавство » Психологія » Тренінг загальних компетентностей » Філософія

  Цикл загально-професійних компетентностей » Бізнес-планування » Бухгалтерський облік » Вища математика та теорія ймовірностей » Економіка домогосподарств » Економіка підприємства » Економіко-математичні методи та моделі » Економічна теорія та економічна історія » Комерційна діяльність » Макроекономіка » Маркетинг » Менеджмент » Міжнародна економіка » Мікроекономіка » Національна економіка » Організація підприємницької діяльності » Організація сімейного бізнесу » Організація стартапів » Правове забезпечення господарської діяльності » Психологія управління » Системи технологій » Стандартизація систем управління організацій » Статистика » Стратегії розвитку підприємства » Стратегічне управління » Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства » Управління персоналом та економіка праці » Фінанси

  Цикл спеціально-професійних компетентностей » Бізнес-аналітика » Економіка громадських організацій » Економіка малого і середнього бізнесу » Економіка нерухомості » Економічна безпека бізнесу » Інноваційне підприємництво » Інформаційні системи і технології в бізнесі » Консалтингове підприємництво » Нормативно-правове регулювання операцій з нерухомістю » Оцінка вартості бізнесу » Оцінка нерухомого майна » Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності » Планування і контроль на підприємстві » Проектний аналіз » Професійна діяльність на ринку нерухомості » Стратегія підприємницьких структур на ринку нерухомості » Управління витратами » Ціноутворення на ринку нерухомості

  Практика

  Університет, маючи налагоджену систему співпраці з професійним середовищем учасників ринку нерухомості, забезпечує своїх студентів місцями для проходження практики.

  Працевлаштування

  Під час навчання студенти можуть звернутися до Центру розвитку кар’єри та отримати консультацію стосовно написання резюме, працевлаштування, розглянути наявні пропозиції щодо роботи.

  Оцінювач визначає вартість матеріальних та нематеріальних активів, є свого роду консультантом, який сприяє прийняттю найбільш оптимального рішення стосовно купівлі-продажу цих активів. Ріелтор надає послуги з купівлі-продажу, оренди об’єктів житлової та комерційної нерухомості. Девелопер бере на себе функції забудовника земельної ділянки, визначаючи її максимально ефективне використання та оптимальну окупність проекту. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розпочати свою справу, зайнятися підприємницькою діяльністю.

  Знання міжнародних стандартів, в тому числі оціночної діяльності, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземної мови в Університеті відкривають колишнім студентам перспективи для роботи за кордоном.

  Продовження навчання

  Ті, хто здобули базову вищу освіту і не бажають задовольнятися дипломом бакалавра, можуть продовжити навчання в магістратурі. Студенти можуть самостійно обирати ряд дисциплін циклу професійної підготовки. Це може бути ринок нерухомого майна; цінні папери на ринку нерухомості; інтелектуальний бізнес; соціальний капітал; оцінка девелоперських проектів; оцінка ЦМК та нематеріальних активів; прогнозування розвитку ринку нерухомості.

  До теоретичних знань, якими оволодіють студенти, є перспектива додати професійні компетентності, пов'язані з оціночною діяльністю (наприклад, підготовка до складання кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності»).

   
 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | магістр

  Інформація
  Сторінка в стані редагування та оновлення.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Факультет економіки та підприємництва » Підприємництво, торгівля та біржова діяльність