«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(про спеціальність і освітні програми)

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 • Інформація про спеціальність

  У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємництво, причому всіх форм власності та всіх рівнів, зокрема великого, середнього і малого бізнесу, виявило себе як надзвичайно потужне джерело соціально-економічного зростання. Цьому сектору економіки належить важлива роль у забезпеченні як макроекономічної, так і мезо- та мікроекономічної стабільності, інноваційного зростання, підвищення ефективності зайнятого населення, створення нових робочих місць і послаблення соціальної напруги. Саме це обумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих підприємців, здатних у своїй діяльності реалізувати дедалі зростаючі вимоги та переваги ринкових відносин.

  Досвідчені викладачі Університету економіки та права «КРОК» озброять майбутніх фахівців ґрунтовними теоретичними знаннями та допоможуть опанувати новітні методи оцінки й аналізу діяльності підприємницьких структур, адаптовані до складних, суперечливих і мінливих вимог ринкових відносин, а також сучасні методологію і методику прийняття управлінських рішень.

  Підготовку за спеціальністю здійснює кафедра, яка особливий акцент робить на залученні студентів до наукової робот. На кафедрі працює науковий гурток, робота в якому сприяє зближенню викладачів та студентів та розширенню професійних компетентностей студентів.

  В межах запропонованої кафедрою навчальної програми студентами надається можливість отримати сертифікат професійного оцінщика нерухомості. Це посилює конкурентні позиції майбутніх фахівців на ринку праці.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  для здобуття ступеня бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

  для здобуття ступеня магістра

 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | бакалавр

  У випускника спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому до душі. Він може працювати у будь-яких структурах, що функціонують на ринку нерухомості – оціночних, ріелторських, девелоперських. Фах управлінця такими структурами – один із престижних і потрібних. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичний досвід. Університет «КРОК» допомагає в цьому своїм студентам.

  Молодших спеціалістів з економіки підприємства та оціночної діяльності готують у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій, який разом із Університетом входить до Корпорації розвитку освіти і кадрів (КРОК). Випускники Коледжу можуть продовжити навчання за цим напрямом з ІІІ курсу Університету.

  Програмні результати навчання за освітньою програмою:

  • вміння використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, а також особливості функціонування економічних систем;
  • здатність розуміти, тлумачити та інтерпретувати економічні наукові тексти, законодавчі (нормативні) документи, форми звітності тощо;
  • розуміння змісту економічної політики держави, особливостей взаємозв'язку національних регуляторів з представниками підприємницького сектору;
  • навички використання базових інструментів аналізу попиту, пропозиції та ціноутворення в бізнесі;
  • вміння визначати, аналізувати та оцінювати основні елементи стратегії підприємства;
  • усвідомлення основних алгоритмів організації виробництва та спроможність їх застосування;
  • володіння базовими навичками створення та обґрунтування бізнес-плану підприємства;
  • розуміння особливостей, переваг та ризиків інноваційної підприємницької діяльності, включно з підприємництвом у формі стартапів;
  • володіння навичками підготовки економічних аналітичних звітів за результатами виробничих практик;
  • усвідомлення змісту соціальної відповідальності підприємця та особливостей реалізації цієї відповідальності в суспільстві;
  • здатність обґрунтовувати управлінські рішення на основі аналізу економічних витрат та капіталу підприємства;
  • здатність до обґрунтування управлінських рішень на основі аналізу персоналу підприємства;
  • навички використання професійної економічної аргументації у спілкування з партнерами та клієнтами підприємства;
  • усвідомлення основ психології підприємницької діяльності.

  Основні дисципліни

  Цикл загальних компетентностей » Вступ до фаху » Здоров'я людини » Іноземна мова за професійним спрямуванням » Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.) » Інформатика та комп'ютерна техніка » Історія світової культури » Історія України та української культури » Українська мова за професійним спрямуванням » Конфліктологія і теорія переговорів » Корпоративна культура » Країнознавство » Логіка » Основи підприємництва » Практикум з особистісного зростання » Психологія ділового спілкування » Правознавство » Психологія » Тренінг загальних компетентностей » Філософія

  Цикл загально-професійних компетентностей » Бізнес-планування » Бухгалтерський облік » Вища математика та теорія ймовірностей » Економіка домогосподарств » Економіка підприємства » Економіко-математичні методи та моделі » Економічна теорія та економічна історія » Комерційна діяльність » Макроекономіка » Маркетинг » Менеджмент » Міжнародна економіка » Мікроекономіка » Національна економіка » Організація підприємницької діяльності » Організація сімейного бізнесу » Організація стартапів » Правове забезпечення господарської діяльності » Психологія управління » Системи технологій » Стандартизація систем управління організацій » Статистика » Стратегії розвитку підприємства » Стратегічне управління » Управління забезпеченням економічної безпеки підприємства » Управління персоналом та економіка праці » Фінанси

  Цикл спеціально-професійних компетентностей » Бізнес-аналітика » Економіка громадських організацій » Економіка малого і середнього бізнесу » Економіка нерухомості » Економічна безпека бізнесу » Інноваційне підприємництво » Інформаційні системи і технології в бізнесі » Консалтингове підприємництво » Нормативно-правове регулювання операцій з нерухомістю » Оцінка вартості бізнесу » Оцінка нерухомого майна » Підприємництво у зовнішньоекономічній діяльності » Планування і контроль на підприємстві » Проектний аналіз » Професійна діяльність на ринку нерухомості » Стратегія підприємницьких структур на ринку нерухомості » Управління витратами » Ціноутворення на ринку нерухомості

  Практика

  Університет, маючи налагоджену систему співпраці з професійним середовищем учасників ринку нерухомості, забезпечує своїх студентів місцями для проходження практики.

  Працевлаштування

  Під час навчання студенти можуть звернутися до Центру розвитку кар'єри та отримати консультацію стосовно написання резюме, працевлаштування, розглянути наявні пропозиції щодо роботи.

  Оцінювач визначає вартість матеріальних та нематеріальних активів, є свого роду консультантом, який сприяє прийняттю найбільш оптимального рішення стосовно купівлі-продажу цих активів. Ріелтор надає послуги з купівлі-продажу, оренди об'єктів житлової та комерційної нерухомості. Девелопер бере на себе функції забудовника земельної ділянки, визначаючи її максимально ефективне використання та оптимальну окупність проекту. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за напрямом «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» розпочати свою справу, зайнятися підприємницькою діяльністю.

  Знання міжнародних стандартів, в тому числі оціночної діяльності, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземної мови в Університеті відкривають колишнім студентам перспективи для роботи за кордоном.

  Продовження навчання

  Ті, хто здобули базову вищу освіту і не бажають задовольнятися дипломом бакалавра, можуть продовжити навчання в магістратурі. Студенти можуть самостійно обирати ряд дисциплін циклу професійної підготовки. Це може бути ринок нерухомого майна; цінні папери на ринку нерухомості; інтелектуальний бізнес; соціальний капітал; оцінка девелоперських проектів; оцінка ЦМК та нематеріальних активів; прогнозування розвитку ринку нерухомості.

  До теоретичних знань, якими оволодіють студенти, є перспектива додати професійні компетентності, пов'язані з оціночною діяльністю (наприклад, підготовка до складання кваліфікаційного іспиту за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності»).

   
 • Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» | магістр

  У випускника спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому до душі. Він може працювати у будь-яких структурах, що функціонують на ринку нерухомості – оціночних, ріелторських, девелоперських. Фах управлінця такими структурами – один із престижних і потрібних. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичний досвід. Університет «КРОК» допомагає в цьому своїм студентам.

  Основні дисципліни

  Освітня програма реалізується за рахунок викладання таких спеціальних дисциплін:

  • Ринок нерухомого майна
  • Прогнозування розвитку ринку нерухомого майна
  • Аналіз ринку нерухомості
  • Цінні папери на ринку нерухомості
  • Оцінка девелоперських проєктів
  • Оцінка цілісних майнових комплексів (ЦМК) та матеріальних активів
  • Управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку нерухомості

  Провідні викладачі

  Спеціальні компетентності, пов'язані з підприємництвом на ринку нерухомості, формуються такими викладачами кафедри, що поєднують академічну та практичну діяльність:

  • Андрєєва Віта Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки. Професійний оцінщик майна з українським та міжнародним сертифікатом на право оціночної діяльності.
  • Піта Юрій Анатолійович, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Президент Асоціації спеціалістів нерухомого майна (рієлтерів) України (АСНРУ), директор юридичної фірми.
  • Топал Анатолій Анатолійович, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Віце-президент Експертної міжгалузевої асоціації України (ЕМАУ). Професійний оцінщик майна з українським та міжнародним сертифікатом на право оціночної діяльності.

  Професійні компетентності

  Додаток до диплому магістра міститиме запис двома мовами про такі компетентності, отримані в процесі навчання на освітній програмі:

  1. Вміння самостійно ідентифікувати та аналізувати проблеми підприємницької діяльності в різних сферах її реалізації для обґрунтування доцільних управлінських рішень.

  1. Ability to independently identify and analyze the problems of entrepreneurial activity in various areas of its implementation to justify. appropriate managerial decisions.

   

  2. Навички стратегічного планування підприємницької діяльності та управління потенціалом підприємства.

  2. Skills of strategic entrepreneurial activity planning and enterprise potential management.

   

  3. Здатність застосовувати інструментарій бізнес-комунікацій та стимулювання зацікавленості персоналу підприємства, партнерів, інших учасників професійного середовища та громадянського суспільства.

  3. Ability to use business communication tools and stimulate the interest of the company’s staff, partners, other participants of the professional environment and civil society.

   

  4. Володіння інструментарієм оцінювання активів підприємства та об’єктів нерухомості для обґрунтування управлінських рішень.

  4. Possession of tools for evaluation of the enterprise assets and real estate to justify managerial decisions.

   

  5. Здатність розробляти інвестиційно – інноваційні проєкти підприємницької діяльності в різних сферах її реалізації.

  5. Ability to develop. investment and innovative business projects in various areas of its implementation.

   

  6. Використання прийомів економічної діагностики виробничих ресурсів та результатів підприємницької діяльності в її різних сферах з метою релевантного оцінювання та забезпечення економічної ефективності.

  6. Use of economic diagnostics methods of production resources and results of business activity in its various spheres for the purpose of relevant evaluation and maintenance of economic efficiency.

   

  7. Застосування методик комплексного аналізу ринків, з якими пов’язана підприємницька діяльність, зокрема, ринку нерухомого майна для обґрунтування підприємницьких рішень.

  7. Application of methods of complex analysis of markets with which business activity is connected, in particular, the real estate market for substantiation of entrepreneurial decisions.

   

  8. Вміння оцінювати та управляти конкурентною спроможністю підприємства як комплексним явищем у різних сферах діяльності, зокрема, в підприємництві на ринку нерухомості.

  8. Ability to evaluate and manage the competitiveness of the enterprise as a comprehensive phenomenon in various fields of activity, in particular, in entrepreneurship in the real estate market.

   

  9. Навички прогнозування розвитку підприємницької діяльності у сфері торгівлі об’єктами нерухомості, зокрема, у рієлторській діяльності.

  9. Skills for forecasting the development of entrepreneurial activity in the field of real estate, in particular, in real estate activities.

   
   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Навчальні програми » Факультет економіки та підприємництва » Підприємництво, торгівля та біржова діяльність