Кафедра національної економіки та фінансів

підпорядкована факультету економіки та підприємництва

Завідувач кафедри
Грушко Віктор Іванович
доктор економічних наук, професор


Заступник завідувача
Румик Ігор Іванович
кандидат економічних наук, доцент

Методист
Перепелиця Галина Миколаївна
Возруд Вікторія Миколаївна


Кабінет 503
(+38 044) 455-56-91, вн. 121

Ми працюємо для Вас
Пн. – пт.: 9:00 – 18:00
Cб., нд.: вихідні

Викладачі кафедри у 2017 році проводили науково-дослідну роботу згідно з планом наукових досліджень Університету «КРОК», який виступає в якості замовника, а саме: визначали конкретні завдання побудови і виконання наукових досліджень відповідно до обраної кафедральної теми «Напрями трансформації фінансової політики в економіках перехідного періоду» (державний реєстраційний номер 0103V000062). Безпосередньо у 2017 році продовжувалися розпочаті ще у 2006 році дослідження інноваційних процесів відповідно до кафедральної теми «Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України» (державний реєстраційний номер 0106V005798).

Додатково досліджується наукова тема «Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності» (державний реєстраційний номер 0106U005800). Одним із завдань наукових досліджень було опрацювання питань, пов’язаних із проблемами відображення в бухгалтерському обліку діяльності суб’єктів господарювання та документального оформлення операцій, зокрема обумовлених змінами законодавчої бази регулювання господарської діяльності, врахуванням аспектів господарської діяльності у зв’язку із входженням України до Світової організації торгівлі; відповідним до цього складання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємств, що займаються різними видами діяльності; аналіз та аудит стану та діяльності суб’єктів тощо.

Для досягнення поставленої мети досліджувалися такі напрями:

За результатами наукових досліджень за останні три роки опубліковано десять монографій, зокрема монографії «Первинне публічне розміщення акцій (ІРО): теорія та практика вітчизняних компаній», «Актуальне забезпечення на ринку страхових послуг», «Реструктуризація промисловості в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку економіки», «Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура», «Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів», «Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України», «Соціально-економічні аспекти формування громадянського суспільства в Україні»; 10 науково-практичних посібників та підручників, а саме: «Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку», «Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів», «Довідник соціальних стандартів, нормативів, вимог та обмежень», «Основи ціноутворення», «Торгівля цінними паперами», «Фінансова безпека бізнесу», «Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні», «Математичні методи в економіці», «Національні фінанси», «Пенсійна система», «Аудит», «Фінанси».

Крім вище названих видань, за відповідними напрямами досліджень надруковано понад двухсот статей і тез.

Як правило, результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес. Зокрема, на програмі «Фінанси+» викладання нормативних фінансових дисциплін організаційно поєднується з вивченням юридичних, таких як господарське право, господарський процес, цивільне право, цивільний процес.

Теоретичне навчання поєднується з впровадженням інтерактивних методів та практичною підготовкою на базі засвоєння придбаних знань.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами та навчальними підрозділами КНЕУ ім. В. Гетьмана, Університетом державної податкової служби, Університетом банківської справи, науково-дослідним фінансовим інститутом, інститутом аграрної економіки тощо.

АСПІРАНТУРА

З 2013 по 2017 н.р. успішно захистили дисертаційні роботи:

Провідні викладачі

 

Основні дисципліни

» Актуальні питання теорії фінансів » Аудит » Банківська система » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік в управлінні підприємством » Бюджетна система » Гроші та кредит » Економічний аналіз » Кредитування населення » Міжнародне оподаткування » Облік і звітність за міжнародними стандартами » Пенсійна система » Податкова система » Податковий контроль і аудит » Податковий менеджмент » Податковий облік і звітність » Ринок фінансових послуг » Страховий менеджмент » Страхові послуги » Страхування » Управління фінансовими ризиками » Управління фінансовою санацією підприємства » Управлінський облік » Фінанси » Фінанси підприємства » Фінанси і кредит » Фінансова безпека бізнесу » Фінансова діяльність суб'єктів господарювання» » Фінансове посередництво » Фінансовий аналіз » Фінансовий аналіз » Фінансовий контролінг » Фінансовий менеджмент » Фінансовий облік » Фінансовий ринок » Фінансовий трейдинг » Інвестування