Кафедра фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки

підпорядковується Інституту управління природними ресурсами

Завідувач
Федорак Василь Іванович
кандидат економічних наук,
доцент

Адреса Інституту:
вул. Тютюнника, 11-А
м. Коломия
Івано-Франківська обл., 78200


Телефон:
(+38 03433) 7-07-18

Ми працюємо для Вас
Пн. – пт.: 9:00 – 18:00
Сб.: 9:00 – 16:00
Без обідньої перерви
Нд.: вихідний

Історія кафедри. Кафедра створена у 2013 році на базі кафедри менеджменту та туризму, яка започаткувала свою діяльність у 1999 році як структурний підрозділ Інституту управління природними ресурсами. Вагомий внесок у становлення кафедри і формування наукових досліджень зробили науковці: д. е. н., проф. Мних Є.В. (2000–2003 рр.), к. е. н., доц. Батьковець Г.А. (1999–2010 рр.), к. е. н., доц. Перович Д.М. (2002–2005 рр.), д. е. н. проф. Благун І.С. (2004–2005 рр.), д. е. н., проф. Стельмащук А.М. (2004–2006 рр.), д. т. н., проф. Афтаназів І.С. (2004–2008 рр.), д. е. н., проф. Щурик М.В. (2008–2009 рр.), к. е. н., доц. Гриновець І.Ф. (2007–2011 рр.), к. е. н., доц. Лопатинський М.В. (2005–2010 рр.) та інші.

У різний час кафедру очолювали проф. Мних Є.В., доц. Перович Д.М., проф. Благун І.С., проф. Афтаназів І.С., доц. Гриновець І.Ф., доц. Лопатинський М.В., а з 2009 року кафедрою керує кандидат економічних наук, доцент Федорак Василь Іванович.

За 2003–2013 рр. кафедра підготувала 730 бакалаврів за напрямом 0306 «Менеджмент» із професійними спрямуваннями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій» із присвоєнням кваліфікації менеджера-економіста та 46 спеціалістів за спеціальністю 7.0502601 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Співробітники кафедри: к. е. н., доц. Федорак В.І., к. е. н., доц. Савчук О.Я., к. ф.-м. н. Лукашенко М.П., к. е. н., доц. Гилка М.Д., ст. викл. Волинська Н.В., ст. викл. Ковальчук А.П., ст. викл. Катрич В.Д., ст. викл. Мандич В.В., ст. викл. Пацай І.Б.

Викладацький склад кафедри сформований з науково-педагогічних працівників та провідних фахівців, котрі мають достатній теоретичний і науковий рівень та практичний досвід роботи. Крім того, до навчального процесу залучаються науково-педагогічні працівники Університету.

Основні дисципліни: вища математика; фізика; інформатика і програмування; метрологія, стандартизація і сертифікація; безпека життєдіяльності; основи охорони праці; фінансово-економічна діяльність; інвестиційний аналіз; економічна теорія; інженерна та комп’ютерна графіка; охорона праці в галузі; цивільний захист та інші.

Навчальний процес. У навчальному процесі застосовуються сучасні методики викладання та застосовується кредитно-модульна система навчання. У навчальний процесс впроваджуються інноваційні технології та дистанційна форма навчання.

Діяльність кафедри спрямована на забезпечення якісної професійної підготовки фахівців відповідно до вимог стандартів вищої освіти, застосування мотиваційних підходів до навчання та забезпечення адаптації випускників до умов ринкової економіки. Між викладачами і студентами вибудовуються партнерські стосунки.

Наукова діяльність кафедри. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на вирішення актуальних соціально-економічних проблем регіону, які охоплюють питання організаційно-економічних механізмів залучення інвестицій в аграрну сферу, управління сільськими територіями, розвиток сільського зеленого туризму, інноваційну діяльність підприємств.

Студентська наукова робота грунтується на принципах індивідуального підходу до студентів та залучення до наукової роботи кращих студентів. Студентська наукова діяльність дозволяє орієнтувати майбутніх випускників на самостійну дослідницьку і творчу діяльність, що є запорукою успішного працевлаштування і вирішення професійних завдань.

Кафедра фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки
Кафедра фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки
 

У роботі кафедри застосовуються принципи індивідуального підходу до студентів, пошук методів впливу для розкриття особистості та відбору для наукової роботи обдарованої молоді. Значна увага приділяється залученню кращих студентів до науково-дослідної роботи. Студентська наукова діяльність дозволяє орієнтувати майбутніх випускників на самостійну дослідницьку і творчу діяльність, що є запорукою успішного працевлаштування і вирішення професійних завдань.

 
Кафедра фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки
 
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки