Маркетинг

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Напрям підготовки «Маркетинг» є достатньо новим для України. Потреба в маркетологах на сьогодні ще повністю не задоволена. Враховуючи перспективність цієї професії та те, що вона дозволяє проявляти свої творчі здібності, багато молодих людей серед усіх економічних спеціальностей обирають саме маркетинг. Якості, які повинні бути у людини, яка хоче працювати маркетологом, – активність, креативність, здатність аналізувати та робити висновки, спостережливість, інтерес до навколишнього світу, позитивне ставлення до життя.

Ринок праці постійно трансформується. Маркетинг певною мірою є рушійною силою цього процесу, поштовхом до змін, удосконалення, засобом, який допомагає підприємству бути завжди актуальними на ринку.

Маркетолог – це провідний фахівець ринкової економіки. Можна сказати, що життя будь-якого підприємства починається з маркетингу. Без знання його принципів неможливо розпочати та ефективно здійснювати підприємницьку діяльність. Робота кожної компанії починається з вивчення ринку, його споживачів, товарів та послуг, які їм пропонуються, з дослідження умов, необхідних для того, щоб діяльність підприємства була успішною.

Компанія повинна орієнтуватися в тому, які товари та послуги потрібні споживачам, знати, за якою ціною вони готові їх купувати, які характеристики цих товарів найбільше їм підходять, тощо. І саме маркетолог на основі досліджень визначає, яким має бути товар, його особливості, якою має бути інформація про цей товар і як найкраще її довести до споживача, а також яким чином товар від виробника слід доставити до споживача в потрібний час і в необхідній кількості відповідно до його запитів.

Проте, щоб бути професіоналом в цій галузі, слід здобути ґрунтовну освіту, яка б стала основою для побудови успішної кар’єри. Студенти Університету вивчають дисципліни циклу гуманітарної підготовки (філософія, культурологія, українська мова, іноземна мова, правознавство, соціологія та ін.), циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (мікроекономіка, макроекономіка, вища математика для економістів, економічна інформатика, менеджмент, фінанси, гроші та кредит, міжнародна економіка тощо) та циклу професійної підготовки (інфраструктура товарного ринку, логістика, маркетингова товарна політика, маркетингові дослідження та ін.). Частину дисциплін студенти можуть обирати самостійно, серед них – інституціональна економіка, соціальна економіка, логістика, економіко-математичні моделі в управлінні та економіці, фінанси підприємств, економічний аналіз, професійна робота на ПК, маркетинг закупівель, товарознавство, маркетинговий аудит, маркетинг послуг, маркетинг у банках, міжнародний маркетинг, маркетинговий аналіз та ін.

Теоретична підготовка в Університеті поєднується з практичною. «КРОК» має власну лабораторію маркетингових досліджень. Під час навчання студенти можуть брати участь в науковій роботі, презентуючи результати маркетингових досліджень на наукових конференціях. Крім того, Університет забезпечує студентів місцями для проходження практики. Звернувшись до Центру розвитку кар’єри, вони можуть отримати консультацію, пораду щодо проходження співбесіди з роботодавцем, складання резюме, переглянути наявні в центрі пропозиції стосовно роботи.

Одразу після закінчення Університету молоді спеціалісти мають змогу працювати маркетологами або економістами з маркетингу в планових відділах, відділах закупівель чи в маркетингових відділах підприємств. З часом, здобувши певний досвід, вони зможуть займати посади маркетологів-аналітиків, керівників групи відділу маркетингу, керівників відділів чи департаментів з маркетингу компаній.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • PR у бізнесі
 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • В2В Маркетинг
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Грошово-кредитна система
 • Державний фінансовий контроль
 • Державні фінанси
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка підприємства
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна соціологія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Електронна комерція
 • Іноземна мова ІІ
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Історія вчень менеджменту
 • Комерційна діяльність
 • Кредитування населення
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Маркетинг послуг
 • Маркетинг туризму, культури і спорту
 • Маркетингова політика розподілення
 • Маркетингова товарна політика
 • Маркетингова цінова політика
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові дослідження ринку праці
 • Маркетингові комунікації
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Національна економіка
 • Організація документообігу
 • Організація документообігу на підприємстві
 • Організація сімейного бізнесу
 • Організація стартапів
 • Основи ЗЕД
 • Поведінка споживача
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Професійні цінності та етика
 • Розробка нового товару
 • Світова економіка
 • Світові ринки
 • Системи технологій
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Управління змінами
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Філософія бізнесу
 • Фінанси і кредит
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Етика і культура маркетингової діяльності
 • Інноваційний маркетинг
 • Комерційна логістика
 • Креатив у маркетингових комунікаціях
 • Макроекономічні основи національної безпеки
 • Маркетинг відносин
 • Маркетинг персоналу
 • Маркетинг проектів
 • Маркетинговий менеджмент
 • Методологія прикладних досліджень у маркетингу
 • Міжнародне оподаткування в діяльності економічних суб'єктів
 • Практикум з медіапланування
 • Рекламний менеджмент
 • Соціальний маркетинг та поведінкова економіка
 • Створення та управління брендами
 • Стратегічний маркетинг
 
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Операційний менеджмент
 • Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.