Інша інформація:
Рокоча Віра Володимирівна

кабінет 416

(+38 044) 456-71-91, вн. 231

Сфера наукових інтересів

 • теоретико-методологічні проблеми міжнародної економіки, зокрема: моделі розвитку глобальної економічної системи та зовнішніх економік, моделі розвитку національних економічних систем (насамперед модель соціального ринкового господарства) / парадигми та парадокси розвитку глобальної економіки, сучасні тенденції глобалізаційного розвитку світового економічного простору / використання методології поведінкової економіки для пояснення світогосподарських процесів

Викладає

 • глобальна економіка / методологія та організація наукової роботи
 
 

Рокоча Віра Володимирівна

 • доктор економічних наук (1995 р.), професор (2002 р.)
 • нагороджена медаллю «В память 1500-летия Киева» (1982 р.) і нагрудними знаками «За наукові досягнення» (2007 р.) та «Відмінник освіти України» (2012 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / економічний факультет / Економіст. Викладач політекономії та суспільствознавства (1973 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2005 р. – Університет «КРОК», декан факультету міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
 • 1978–2006 рр. – Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (економічний факультет), асистент, доцент, професор

Особисті досягнення

Внесок у розвиток української економічної науки: концепція асиметричності глобальної економічної системи; концепція розподілу функцій між державою та ринком в моделях національних економічних систем, кількісно-якісні параметри глобалізації світових товарних та фінансових ринків, логоцентризм та плюралізм у дослідженні глобальної економічної системи


Професійна діяльність

 • Академік Академії наук вищої школи України
 • член Української асоціації економістів-міжнародників
 • член Спеціалізованої вченої ради у ДВНЗ «Київський національний економічний університет» (світове господарство і міжнародні економічні відносини)
 • член Спеціалізованої вченої ради у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (економічна безпека держави, економічна безпека суб’єктів господарювання)
 • член редколегії міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 • член Вченої ради Університету «КРОК»
 • голова Вченої ради факультету міжнародних відносин
 • член журі конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»

Здобуті гранти та стипендії

 • Стипендія DAAD, Кіль (ФРН), Інститут світової економіки (1990–1991 рр.)
 • Стипендія Volkswagenstieftung, Мюнхен (ФРН), Максиміліан – Університет (1994–1996 рр.)
 • Грант Junior Achievement Ukraine (2000 р.)
 • Грант DAAD-Stieftung (2005–2006 рр.)
 
 

Публікації

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Рокоча В.В. Вплив діяльності європейських банків для розвитку банківської системи України / Січевлюк А.В., Рокоча В.В. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 321-323

  Рокоча В.В. Сертифікаційні вимоги до товарів при входжені іноземних компаній на європейські ринки / В.С. Даниленко, В.В. Рокоча // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.113-117

  Рокочая В.В. Управление качеством продукции как составная формирования конкурентоспособности предприятия / Хатим Эльгувири, В.В. Рокочая // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 481-484

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В.В. Діяльність процесу інформатизації світової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 43. - С. 82-91

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.

  Рокоча В.В. "Поведінкова економіка" як теоретична основа аналізу світогосподарських процесів / В.В. Рокоча // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 55-68

  Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 41. - С. 79-87

  Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системоутворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 28-36

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 238 с.

  Рокоча В.В. Становлення інформаційної економіки і формування нового середовища міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-26

  Рокоча В.В. Еволюціонування світової економіки під впливом інформаційно-інтелектуальної революції / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 10-17

  Рокоча В.В. Знаннєва економіка як сучасне середовище міжнародного бізнесу / В.В. Рокоча // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.1: Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / В.В. Рокоча [та ін.]; За наук. ред. проф. Рокочої В.В. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 17-26

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Прикладна економіка: посіб. для загальноосвіт. навч. закл. (10-11 кл.) / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча, Ю.М. Мартинюк; Junior Achievement Ukraine - К.: АртЕк, 2004. - 220 с.

  Радіонова І.Ф. Прикладна економіка: програми "Junior Achievement": збірка завдань та вправ для учнів / І.Ф. Радіонова, Л.А. Журавльова, В.В. Рокоча; Junior Achievement Ukraine - К. : АртЕк, 2004. - 160 с.

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Рокоча Віра Володимирівна