Зображення контакту

Наконечна Наталія Василівна

Адреса:
Кабінет 320

Телефон: (+38 044) 455-58-88

 

Публікації

  Наконечна Н.В. Психологічні компетентності як професійні компетентності сучасного економіста / Н. В. Наконечна // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез. / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 32-34

  Наконечна Н.В. Діагностика організаційної культури приватного навчального закладу: методологія та методика / Н.В. Наконечна //Тези IX міжнародної науково-практичній інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" (3-4 грудня 2015 року, м. Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". - С. 264-266.

  Наконечна Н.В. Дослідження організаційної культури приватного навчального закладу: завдання та хід експерименту / Н.В. Наконечна // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - К.: Гнозис, 2015. Дод. 2 до вип. 35, том IV (16): Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - С.151-161.

  Наконечна Н.В. Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Науковий вісник Львівського державного Університету внутрішніх справ (версія психологічна). - Вип. 1Л., 2015. - С.109-119.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура в діяльності сучасного Університету / Н.В. Наконечна //Тези міжнародної науково-практичної конференції "Економічна теорія та освіта XXI століття" (25 вересня 2015 року, м. Київ). - С. 34-36.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура навчального закладу приватної форми власності: результати експерименту / Н.В. Наконечна //Тези V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" (10-11 липня 2015 року, м. Переяслав- Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький: Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". - С. 86-87.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура приватного навчального закладу: методика формувального експерименту / Н.В.Наконечна // Тези Науково-практичної конференції молодих учених "Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України" (21 жовтня 2015 року, м. Київ). - Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - С. 301-303.

  Наконечна Н.В. Цілеспрямоване формування організаційної культури приватного навчального / Н.В. Наконечна // Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України. - Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2015. - Том IX: - Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. - Вип. 7., - С.222-229.

  Наконечна Н.В. Організаційна культура як соціально - психологічне явище / Н.В. Наконечна // Вісник післядипломної освіти ДВНЗ університет менеджменту освіти. - К., 2015. - С.111-121.

  Наконечна Н.В. Діагностика корпоративної (організаційної) культури навчального закладу: теоретико-методологічний аспект / Н.В. Наконечна //Тези Науково-практичної конференції молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки" (14 листопада 2014 року, м. Київ). - Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - С. 363-365.

  Наконечна Н.В. Методи діагностики та корекції наявної організаційної культури приватного навчального закладу / Н.В. Наконечна // Правничий вісник 20 Університету "КРОК". - К.: Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2014. - Вип. 20. - С.109-112.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Наконечна Наталія Василівна