Інша інформація:
Літвін Наталія Миколаївна

кабінет 302

(+38 044) 455-56-90, вн. 142

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека держави та суб'єктів господарювання / міжнародна економічна інтеграція

Сфера наукових інтересів

 • стратегічне управління / кон’юнктура світових товарних ринків / економічна безпека держави та суб'єктів господарювання / міжнародна економічна інтеграція

Викладає

 • кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках / стратегічне управління / антикризове управління в міжнародному бізнесі
 
 

Літвін Наталія Миколаївна

 • кандидат економічних наук (2004 р.), доцент (2008 р.)
 • Відзнака Університету «КРОК» (2010 р.)
 • Відзнака «Зірка КРОКу» (2013 р.)
 • Почесна грамота МОНУ «За педагогічну діяльність» (2009 р.)
 • Почесна грамота МОНМСУ «За наукову діяльність» (2012 р.)

Освіта

 • Херсонський державний технічний університет / Менеджмент організацій / магістр з менеджменту організацій (2000 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2018 р. – Член редколегії польського журналу «Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie»
 • з 2004 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2001–2004 рр. – Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, навчання в аспірантурі
 • 2000–2001 рр. – Херсонський державний технічний університет, асистент кафедри МЗЕД

Професійна діяльність

 • Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 Університету «КРОК»
 • член робочої групи з розробки стратегічного плану Університету «КРОК» (2008–2009 рр.)
 • у рамках серії семінарів «Європейський простір вищої освіти. Базові концепції», організованих Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, проводила майстер-клас «План навчальної діяльності викладача і студента. (Сілабус)» (2008 р.)
 • член експертної групи проекту освітнього аудиту в Українському католицькому університеті (2010–2011 рр.)

Здобуті гранти та стипендії

 • Workshop for Introducing Practical Approaches in Transforming Higher Education in Ukraine (TEMPUS SCM_T015B05-2005)
 • Визначні наукові праці

  Економічна безпека інноваційного підприємства. Навчальний посібник / В.Г. Алькема, Н.М. Літвін, О.С. Кириченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – 320 с.
  Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі: підходи до прийняття рішень. Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 10. – С. 4–9.
  Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві. Колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с.
  Управління фінансово-економічною безпекою. Навчальний посібник / за ред. О.А. Кириченка. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 479 с. (у співавторстві). (Рекомендовано МОН України як посібник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано МОН України, Лист № 1/ІІ-8631 від 15.09.10).
  Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / за ред. А.І. Кредісова. – К.: Знання України, 2006. – 416 с. – Розд.: 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 – 1 д.а. (Підручник з грифом МОН України).
  Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – 102 С.
  Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання. Економічний глобалізм: розвиток та зростання. Монографія за ред. проф. Рокочої В.В. – К.: Вид-во «Таксон», 2005. – С. 53–64.
 • Наукові публікації

  Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт магістра та спеціаліста спеціальності «Міжнародна економіка». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 52 с.
  Торгівля цінними паперами. Підручник. – Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 392 с.
  Модифікація форм міжнародного бізнесу // Вчені записки / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 1997. – Вип. 17, 2008. – С. 156–162 (фахове видання).
  Інформаційні технології як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 276 с.
  Актуальні проблеми міжнародної економіки: НМКД / Університет економіки та права «КРОК». – К., 2007.
  Державне регулювання антикризових процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. – К.: Київський університет, 2005. – Вип. 44. – Ч. 1. – С. 15–22 (фахове видання).
 • Конференції, семінари

  Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 29 листопада 2012 р. / Економічна безпека у період глобалізації: проблеми та шляхи їх вирішення / член оргкомітету
  Психологія та безпека бізнесу. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 30 травня 2012 р. / Фінансово-економічна безпека бізнесу / модератор
  Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 24 березня 2011 р. / член оргкомітету
  Україна у міжнародному бізнесі за 20 років незалежності: досвід і перспективи / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 28 жовтня 2011 р. / Стратегічні пріоритети українського бізнесу / доповідач
  Ukraine-Poland-Europe: towards integration of education systems / INSTITUTE FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES “ARTES LIBERALES” (IBI AL) / 30.11.2009-05.12.2009 / дискутант
  Національні економіки в глобальному економічному просторі. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 15 травня 2008 р. / Інформаційні технології як фактор забезпечення конкурентоспроможності національної економіки / модератор, доповідач
 • Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Бойко І.В. Загальний зв'язок поведінкової економіки та концепційного тестування з економічною безпекою інноваційного підприємства/ І.В. Бойко, Н.М. Літвін // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.53-56

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник/ В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І.Терехов, Б.М.Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Litvin N. Ukrainian perspectives in world development / Natalia Litvin // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"

  Litvin N. China and Ukraine in the Global Market: Interaction Perspectives // Китайсько-українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях [матеріали міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С.14-16

  Копитко М.І. Деструктивні чинники середовища функціонування соціально-економічних систем/ М. І. Копитко, Н. М. Літвін //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 4-15

  Літвін Н. М. Інформаційні технології і модифікація міжнародного бізнесу / Н. М. Літвін ; Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Під. 2.3

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 288 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / За редакцією д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія/ О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та інші]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Літвін Н. М. Менеджмент: навчальні матеріали у схемах і формулах / Н. М. Літвін ; Міжгалузевий ін-т управління.- Знання України, 2006. - 416 с.

  Літвін Н. М. Кон’юктура та ціноутворення на світових товарних ринках: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. М. Літвін ; Навч. посіб. для самостійної роботи студентів.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 101 с.

  Літвін Н. М. Актуальні проблеми міжнародної економіки: навч.-метод. комплекс дисципліни / Н. М. Літвін ; Навч.-метод. комплекс дисципліни .- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Літвін Н. М. Зовнішньоторговельні конкурентні переваги в забезпеченні економічного зростання / Н. М. Літвін ; Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія.- Таксон, 2005. - С. 53–64

  Літвін Н. М. Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою / Н. М. Літвін ; Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.02.03 .- Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2004. - 21 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Літвін Наталія Миколаївна