Зображення контакту

Гіжевський Володимир Казімірович

Кандидат юридичних наук, професор

Адреса:
Кабінет 404

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 220

Інша інформація:
 

Публікації

Гіжевський В.К. Тенденції розвитку міграційного законодавства України в світлі інтеграційних процесів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів. Т. 1 частина 2 м. Вінниця 20 квітня 2017 року / редкол. ВННІЕ ТНЕУ – Тернопіль: Крок, 2017. – С. – 69-72
Гіжевський В.К., Біленко І.В. Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 24 – С. 95–104.
Гіжевський В.К., Веремієнко А.М. Особливості захисту спадкових прав у судовому та нотаріальному порядку в Україні // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 24 – С. 112–115.
Гіжевський В.К., Хомутовська Ю.Г. Ведення державного земельного кадастру в Україні та країнах східного партнерства // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 24 – С. 116–123.
Гіжевський В.К., Чубов О.В. Значення Угоди ТРІПС для українського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 24 – С. 124–128.
Гіжевський В.К., Шевчук А. Співвідношення санкцій та юридичної відповідальності: проблемні питання // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 23. – С. 17–20.
Гіжевський В.К. Фінансовий контроль Уряду Української Народної Республіки в еміграції / В. К. Гіжевський // Правничий вісник Університету «КРОК»: Збірник наукових праць / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2016. – Вип. 22 – С. 28–33.
Гіжевський В.К. Створення і розвиток органів внутрішніх справ на транспорті України / В. К. Гіжевський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.- Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: Колективна монографія/ наук. ред.: В. К. Гіжевський, С. Л. Марков. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.45-73
Гіжевський В.К. Державний Трибунал – судовий орган Державного центру Української Народної Республіки в екзилі / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету «КРОК»: Збірник наукових праць / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2015. – Вип. 21 – С. 31–36.
Гіжевський В.К. Реформування трудового законодавства в сучасних умовах / В.К. Гіжевський, Н.Ю. Ратинська // Правничий вісник Університету «КРОК»: Збірник наукових праць / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 18 – С. 79–85.
Гіжевський В.К. Методичні рекомендації написання та оформлення курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 "Правознавство": ОКР "молодший спеціаліст" / уклад.: В. С. Лук'янець, В. К. Гіжевський, С. А. Головко, О.В.Двірська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 26 с.
Гіжевський В.К. Практикум з нормативно-правового забезпечення процедури відкриття приватних підприємств (для студентів 4-го курсу юридичного факультету) / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 160 с
Гіжевський В.К. Практикум з правової роботи в господарських організаціях / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 226 с
Гіжевський В.К. Практикум з трудових правовідносин / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 310 с
Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві. Ч.2: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право")/ О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 144 с
Гіжевський В.К. Практикум із провадження виконавчих дій / О.І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 268 с
Гіжевський В.К. Практикум із складання господарсько-процесуальних документів: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 150 с
Гіжевський В.К. Практикум із складання цивільно-процесуальних документів / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 218 с
Гіжевський В.К. Юридична клініка: навчальні матеріали до ділової гри / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 282 с.
Гіжевський В.К. Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів (практикум): навчальний посібник для студентів юридичного факультету / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 220 с
Гіжевський В.К. Практикум з житлових та сімейних правовідносин / О. І. Коваленко, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 138 с
Гіжевський В.К. Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності / В. К. Гіжевський, Б. М. Сулицький //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2013. - № 17. - С. 85-95
Гіжевський В.К. Проблеми правового регулювання суб’єктів комерційної діяльності / В. К. Гіжевський, О. С. Поліщук //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2013. - № 15. - С. 62-69
Гіжевський В.К. Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті / В. К. Гіжевський, К. О. Компанець //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2013. - № 17. - С. 46-52
Гіжевський В.К. Мацієвський Б.О. Сучасні форми реалізації правової свободи учасників цивільно-господарських спорів // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2013. - № 17. - С. 52-55
Гіжевський В.К. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Набуття прав інтелектуальної власності": ОКР "магістр" з спеціальності "Інтелектуальна власність" / Т. С. Макаришева, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 118 с.
Гіжевський В.К. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Право інтелектуальної власності": ОКР "магістр" з спеціальності 8.18010011 "Інтелектуальна власність" / Т. С. Макаришева, В. К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 115 с.
Гіжевський В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В. К. Гіжевський, М. О. Ліненко, І. І. Митрофанов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 708 с.
Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В. К. Гіжевський; ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 132 с.
Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В. К. Гіжевський, Е. Ф. Демський, А. В. Мілашевич; Університет економіки та права "КРОК". - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Атіка, 2012. - 332 с.
Гіжевський В.К. Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України / В. К. Гіжевський //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2012. - № 13. - С. 112-119
Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич. – К.: Атіка, 2012. – 332 с.
Гіжевський В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / В.К. Гіжевський, М.О. Ліненко, І.І. Митрофанов. – К.: Атіка, 2012. – 708 с.
Гіжевський В.К. Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 13. – 268 с.
Гіжевський В.К. Нормативно-правові акти, що регулюють договори концесії та ліцензування на практиці // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – 2011. – Вип. 7. – 104 с.
Гіжевський В.К. Говорять діти воєнного лихоліття: збірник. – Вип. перший / ред. кол.: В.В. Коваленко (голова) та ін.; упоряд. А.В. Довбня; Нац. акад. внутр. справ; Рада ветеранів Нац. акад. внутр. справ. – К., 2011. – 144 с.
Гіжевський В.К. До питання теорії та практики регулювання антиконкурентних узгоджених дій в Україні // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип. 5. – Т. 1. – С. 30–35.
Гіжевський В.К. Нормативно-правові акти, що регулюють договори концесії та ліцензування на практиці // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – 2011. – Вип. 7. – С. 14–20.
Гіжевський В.К. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навч. посіб. / Гіжевський В.К., Буханевич О.М., Федорчук О.М. – К.: Атіка, 2010. – 196 с.
Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І.В. Митне право України: навч. посіб. – К.: Атіка, 2010. – 204 с. (МОН).
Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич. – К.: Атіка, 2010. – 200 с. (МОН).
Гіжевський В.К. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посіб. / за ред. чл.-кор. АПН України, к. ю. н., д. і. н., професора Сідака В.С. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 480 с. (МОН).
Гіжевський В.К. Історія вчень про державу і право: [посібник для підготовки до іспитів] / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський. – К.: ФОЛ Ліпкан О.С., 2010. – 196 с. (МОН).
Гіжевський В.К., Буханевич О.М., Федорчук О.М. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навч. посіб. – К.: Атіка, 2010. – 196 с. (МОН).
Гіжевський В.К. Проблеми формування правової та психологічної культури студентів // Матеріали II Всеукр. наук.-теорет. конф. «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» (31 січ. 2009 р.). – Київ: Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 284 с.
Гіжевський В.К. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на об’єктах транспортної системи України // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави» (10 квіт. 2009 р.). – Одеса: ОДУВС, 2009. – 395 с.
Гіжевський В.К. Роль договорів страхування в діяльності транспортної системи України // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2009. – Вип. 4. – 226 с.
Гіжевський В.К. Соціально-психологічні складові творчого підходу до управлінської діяльності // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2009. – Вип. 4. – 226 с.
Гіжевський В.К. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т.: т. 2. Особлива частина. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2009. – 600 с.
Гіжевський В.К. Інтеграція транспортного законодавства України до європейських правових стандартів // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука», присвяченої Всесвітньому дню інформаційного суспільства (16–17 травня 2008 р., Суми, Україна). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – 206 с.
Гіжевський В.К. Десять трудових целинных семестров Николая Набока / Взгляд сквозь годы / Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня діологія. – Фастів: Поліфаст, 2008. – 528 с.
Гіжевський В.К. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Матеріали V наук.-теорет. конф. «Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування» (15–17 червня 2007 р., Одеська національна юридична академія). – Одеса: «Юридична література», 2007. – 512 с.
Гіжевський В.К. Нормативні акти, що регулють транспортну систему України // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» / Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів». – Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – 376 с.
Гіжевський В.К. Можливості адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів // Матеріали Міжнар. всеукр. наук.-практ. конф. «Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» (6 черв. 2008 р.). – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 588 с.
Гіжевський В.К. Господарсько-комерційні договори на транспорті // Правничий вісник / Ун-т економіки та права «КРОК». – К., 2008. – Вип. 3. – 219 с.
Гіжевський В.К. Транспортне право України: навч. посіб. / Гіжевський В.К., Демський Е.Ф. та ін.; за ред. Гіжевського В.К., Демського Е.Ф. – К.: Атіка, 2008. – 292 с.
Гіжевський В.К. Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навч. посіб. / Мосьондз С.О., Саїв С.С. / для вищих навчальних закладів. – К.: Магістр-XXI сторіччя, 2008. – 200 с.
Гіжевський В.К. Значення транспортного права у функціонуванні транспортної системи України // Правничий вісник / Університет економіки та права «КРОК». – К., 2007. – Вип. 2. – 290 с.
Гіжевський В.К. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Матеріали V наук.-теорет. конф. «Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування» (15–17 черв. 2007 р., Одеська національна юридична академія). – Одеса: «Юридична література», 2007. – 512 с.
Гіжевський В.К. Банківське безпекознавство: навч. посіб. / за ред. М.П. Стрельбицького. – К.: Кондор, 2007. – 602 с.
Гіжевський В.К., Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство: навч. посіб. / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. – К.: Кондор, 2007. – 602 с.
Гіжевський В.К. Про доцільність викладання навчальної дисципліни «Транспортне право України» студентам економічних спеціальностей // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 16 лют. 2006 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006. – С. 3–9.
Гіжевський В.К. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «ІнЮре», 2006. – Т. III: Поліцейський менеджмент: історія та сучасність. – 1192 с. (В.К. Гіжевський – співавтор).
Гіжевський В.К. Захист інтересів громадян в контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів // Правничий вісник / Університет економіки та права «КРОК». – 2006. – Вип. 1. – С. 88–94.
Гіжевський В.К. Реалізація Концепції адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: IV Національна наук.-теорет. конф. (20–22 трав. 2005 р.): спеціальний випуск: у 2 ч. – Сімферополь, 2005. – Ч. 2. – С. 31–36.
Гіжевський В.К. Кримінальне право України: Загальна та Особлива частини: навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. – К.: Істина, 2005. – 380 с.
Гіжевський В.К., Кузнєцов В.О. Кримінальне право України (повний курс у схемах та таблицях): навч. посіб. / В.О. Кузнєцов, В.К. Гіжевський; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Кондор, 2005. – 459 с.
Гіжевський В.К. Правова наука і юридична освіта // Наукова робота – важлива складова діяльності сучасного університету: матеріали наук.-практ. конф. науково-педагогічних працівників (Київ, 3 лют. 2005 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2005. – С. 193–201.
Гіжевський В.К. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т.: т. 2. Особлива частина / ред. колегія В.Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка, 2005. – 624 с. (В.К. Гіжевський – співавтор).
Гіжевський В.К. Захист приватних інтересів громадян в контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів // Поняття інтересу в правничій науці та судовий практиці конституційних судів Польщі і України: матеріали наукової сесії Люблінсько-Київського правничого колоквіуму 7–10 квітня 2005 року. – Люблін, 2005. – С. 22–24.
Гіжевський В.К. Практикум із організаційно-виробничої практики магістрів юридичного факультету (за спеціалізацією «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 227 с.
Гіжевський В.К. Практикум з житлових та сімейних правовідносин / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 139 с.
Гіжевський В.К. Практикум з нормативно-правового забезпечення процедури відкриття приватних підприємств (для студентів 4-го курсу юридичного факультету) / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 164 с.
Гіжевський В.К. Практикум з трудових правовідносин / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 312 с.
Гіжевський В.К. Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 217 с.
Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 2 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 136 с.
Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 3 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 98 с.
Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 5 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 122 с.
Гіжевський В.К. Практикум із страхового права для магістрів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. – 247 с.
Гіжевський В.К. Про систему адміністративного права / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський // Юридична Україна. – 2004. – № 4. – С. 9–11.
Гіжевський В.К. Реформування системи адміністративного права // Наукові записки. Серія «Право» / В.К. Гіжевський, Є.Ф. Демський. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2004. – С. 45–48.
Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності Державної митної служби України та митне оформлення руху товарів: навч. посіб. / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2003. – 148 с.
Гіжевський В.К. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навч. посіб. / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2003. – 312 с.
Гіжевський В.К. Практикум із провадження виконавчих дій / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко; Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2003. – 271 с.
Гіжевський В.К., Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз: посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин; Інститут економіки та права «КРОК». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2003. – 688 с.
Гіжевський В.К. Законодавство України про адміністративну відповідальність: зб. нормативних актів / С.Е. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 368 с.
Гіжевський В.К. Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Міліція України: історичний нарис, портрети, події. – Науково-попул. видання / За заг. ред. Ю. О. Смирнова. – Кол. авторів: Смирнов Ю. О., Михайленко П. П., Святоцький О. Д., Ануфрієв М. І. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – 888 с.
Гіжевський В.К., Баранчук В.М. Міжнародне комерційне право: навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 71 с.
Гіжевський В.К., Баранчук В.М. Міжнародне комерційне право: навч. посіб. для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність «Міжнародна економіка») / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 72 с.
Гіжевський В.К., Баранчук В.М. Міжнародне приватне право: навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 76 с.
Гіжевський В.К. Дипломні роботи спеціалістів та магістрів: навчально-методичні рекомендації / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 24 с.
Гіжевський В.К. Заставне право: навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, В.Д. Жарий, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 58 с.
Гіжевський В.К. Організація міжнародних автомобільних перевезень / В.К. Гіжевський, В.П. Бойко // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права «КРОК». – 2002. – Вип. 6. – C. 124–133.
Гіжевський В.К. Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів (практикум): навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 220 с.
Гіжевський В.К. Право соціального забезпечення: навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, В.Д. Жарий, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 98 с.
Гіжевський В.К. Правова робота у господарських організаціях: навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 224 с.
Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві. Частина 1: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, А.В. Луць. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 45 с.
Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві. Частина 2: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, І.О. Дзера. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 145 с.
Гіжевський В.К. Практикум із складання господарсько-процесуальних документів: навч. посіб. для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.В. Кравченко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 149 с.
Гіжевський В.К. Транспортне право: навч. посіб. / В.К. Гіжевський. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
Гіжевський В.К. Що очікує людство? // Матеріали наукової студентської конференції: зб. матеріалів / Інститут економіки та права «КРОК». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – С. 9–12.
Гіжевський В.К. Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті: теоретичні аспекти / В.К. Гіжевський // Вчені записки / Інститут економіки, управління та господарського права «КРОК». – 2002. – Вип. 6. – C. 81–83.
Гіжевський В.К. Юридична клініка: навчальні матеріали до ділової гри / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2002. – 282 с.
Гіжевський В.К., Андрощук Г.О. Вступ до спеціальності: навч. посіб. для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Г.О. Андрощук, В.К. Гіжевський; О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 84 с.
Гіжевський В.К., Андрощук Г.О. Права інтелектуальної власності в системі права України: навч. посіб. для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціалізації 8.000002 «Інтелектуальна власність» / Г.О. Андрощук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 131 с.
Гіжевський В.К. Методика викладання юридичних дисциплін: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 69 с.
Гіжевський В.К. Організація правового забезпечення підприємницької діяльності: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 47 с.
Гіжевський В.К. Основи діловодства. Частина 2. Наукова організація управлінської праці та діловодства: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський, Л.А. Климчик, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 62 с.
Гіжевський В.К. Правове регулювання земельних відносин: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 88 с.
Гіжевський В.К. Правові особливості угод з нерухомістю: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 47 с.
Гіжевський В.К. Програма переддипломної практики: для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.С. Міщенко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 17 с.
Гіжевський В.К. Управління персоналом: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 105 с.
Гіжевський В.К. Наукова організація управлінської праці. Частина 1. Наукова організація управлінської праці та діловодства: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 49 с.
Гіжевський В.К. Аграрне право України: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / В.К. Гіжевський, О.І. Якимець. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 111 с.
Гіжевський В.К. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 «Інтелектуальна власність» / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 72 с.
Гіжевський В.К. Податкове право: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, Г.М. Самілик. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 130 с.
Гіжевський В.К. Правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності: навч. посіб. для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 «Інтелектуальна власність» / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, Л.І. Работягова. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 67 с.
Гіжевський В.К. Практикум із підготовки проектів нормативних актів: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, Г.О. Федоренко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 39 с.
Гіжевський В.К. Практичні проблеми юридичної освіти України в контексті європейської інтеграції: матеріали Міжнар. конф., Київ, Україна, 20 верес. 2001 р. / В.К. Гіжевський. – К.: ВД «КМ Академія», 2001. – 142 с.
Гіжевський В.К. Страхове право: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 59 с.
Гіжевський В.К. Сучасні методи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація «Господарське право») / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 72 с.
Гіжевський В.К. Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, Н.О. Коваленко, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв; Інститут економіки та права «КРОК». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 190 с.
Гіжевський В.К. Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / за ред. В.Філонова; Р. Калюжного. – К.: Інститут економіки та права «КРОК»; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. – 230 с.
Гіжевський В.К. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: станом на 1 січня 2001 р. / ред. Е.Ф. Демський; В.К. Гіжевський. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 1088 с.
Гіжевський В.К. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. для магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 «Інтелектуальна власність» / О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 98 с.
Гіжевський В.К., Підопригора О.О. Авторське право та суміжні права: навч. посіб. для студентів магістратури / О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2001. – 100 с.
Гіжевський В.К. Форми, способи та засоби представлення криміналістичної інформації / Д.Д. Бєгов, В.К. Гіжевський // Вчені записки / Інститут економіки та права «КРОК». – 2000. – С. 127–136.
Гіжевський В.К. Основи римського цивільного права: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / В.К. Гіжевський, Г.І. Трофанчук. – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2000. – 167 с.
Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту в Україні / В.К. Гіжевський, Г.В. Габа // Вчені записки / Інститут економіки та права «КРОК». – 2000. – С. 141–144.
Гіжевський В.К. Правове регулювання основних видів комерційної експлуатації морських суден / В.К. Гіжевський, Є.М. Клюєва // Вчені записки / Інститут економіки та права «КРОК». – 2000. – С. 151–155.
Гіжевський В.К. Правове регулювання транспортною системою України: науково-практичне видання / В.К. Гіжевський, А.В. Мілашевич; ІЕУГП. – К.: ІЕУГП, 2000. – 141 с.
Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський. – К.: ІЕУГП, 2000. – 115 с.
Гіжевський В.К. Становлення, розвиток та особливості діяльності органів внутрішніх справ на транспорті. Історичний огляд: навч. посіб / В.К. Гіжевський. – К.: Вид-во Національної академії внутрішніх справ України, 1999. – 160 с.
 

  Перелік публікацій в стані редагування та оновлення


 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Гіжевський Володимир Казімірович