Інша інформація:
Алімпієв Євгеній Володимирович

кабінет 242

(+38 044) 455-56-90, вн. 104

Напрями наукових досліджень

 • фінансово-монетарне регулювання економіки / економетричне моделювання взаємодії фінансових та монетарних інструментів макроекономічного регулювання

Сфери наукових інтересів

 • макроекономіка та макроекономічна політика / фінансово-монетарне регулювання економіки / трансмісійна теорія / фінансова та монетарна трансмісія / економетричне моделювання / використання економетрики у макроекономічному аналізі / моделювання фінансово-монетарної взаємодії

Викладає

 • макроекономіка / державне регулювання економіки / макроекономічні основи національної безпеки / національна економіка / практикум з кількісних досліджень національної економіки
 
 

Алімпієв Євгеній Володимирович

 • доктор економічних наук (2015 р.), доцент (2009 р.)
 • нагороджений грамотами Університету «КРОК» за успіхи в науковій та навчально-методичній роботі

Освіта

 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / доктор економічних наук (2015 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / 08.01.01 – економічна теорія / кандидат економічних наук (2005 р.)
 • Університет економіки та права «КРОК» / спеціаліст / економіст-фінансист (2004 р.)
 • Дніпропетровський державний університет / спеціаліст / радіофізик (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університет «КРОК», професор кафедри економічної теорії
 • 2006–2015 рр. – Університет «КРОК», доцент кафедри економічної теорії
 • 2005–2006 рр. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри економічної теорії
 • 2002–2005 рр. – Інститут економіки та права «КРОК», викладач кафедри економічної теорії
 • 2001–2002 рр. – Київський машинобудівний технікум, викладач економічних дисциплін

Професійна діяльність

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.130.04 із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • Дійсний член Польського товариства економістів (відділ у м. Бидгощ) – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Bydgoszczy)
 • Здобувши перемогу за результатами проведення конкурсу на отримання стипендії Лейна Кіркланда, Алімпієв Є.В. протягом вересня 2017 – січня 2018 рр. проводитиме реалізацію наукового дослідження в Польщі в рамках дослідницької програми Польсько – американського фонду свободи ім. Л. Кіркладнда «Лідери змін».
 • Визначні наукові праці

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навч. посіб. / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. – К.: КНЕУ, 2009. – 423 с.
  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні економіки: монографія / Є.В. Алімпієв. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – 356 с.
 • Наукові публікації

  Алімпієв Є.В. Державне регулювання рекламної технології продакт-плейсмент на українському ринку / Алімпієв Є.В., Павлюченко Я.К. // Вчені записки Університету “КРОК”. Серія “Економіка”. — К., 2016. — Вип. 42. — С. 4—11.
  Алімпієв Є.В. Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання [Електронний ресурс] / Алімпієв Є.В., Захарова К.Ф. // Ефективна економіка. — 2015. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4756
  Алімпієв Є.В. Динамізована модель фінансово-монетарного регулювання економіки [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  Алімпієв Є.В. Методика передмодельного аналізу у VAR-моделях фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  Алімпієв Є.В. Моніторинг фінансового трансмісійного механізму в економці України / Є.В. Алімпієв // Вісник Черкаського університету: наук. журн. Серія «Економічні науки». – Ч., 2014. – № 33 (326). – С. 3–9.
  Алімпієв Є.В. Нормативно-правове забезпечення фінансово-монетарної взаємодії у регулюванні економіки [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. – 2014. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  Alimpiiev E. Financial regulation of economy through channels of budget deficit and public debt / E. Alimpiiev // Социальная экономика. Актуальные проблемы XXI века. Международный реферируемый и рецензируемый журнал факультета бизнес-инжиниринга Грузинского технического университета, Нового Тбилисского университета и Ахалцихского государственного учебного университета. – 2013. – № 6. – С. 160–166.
  Алимпиев Е.В. Влияние финансово-монетарной трансмисии на формирование макроэкономического равновесия / Е.В. Алимпиев // Ученые записки Академии экономики и права. – Республика Казахстан, Алматы, 2013. – № 1 (24). – С. 96–102.
  Алімпієв Є.В. Класифікація передавальних каналів фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Актуальні проблеми економіки (Thomson Reuters Scientific; SciVerseScopus; Index Copernicus; Ulrich’s Periodical Directory; EBSCOhost). – К., 2013. – № 1 (139). – С. 123–132.
  Алімпієв Є.В. Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці / Є.В. Алімпієв // Економічна теорія. – К., 2013. – № 1. – С. 71–77.
  Алімпієв Є.В. Передавальний механізм кредитного каналу в економіках, що розвиваються / Є.В. Алімпієв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журн. – К., 2013. – № 3 (68). – С. 252–257.
  Алімпієв Є.В. Податковий канал фінансово-монетарної трансмісії в економіці України / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис – XXI (SciVerseScopus; Index Copernicus; Ulrich’s Periodical Directory; EBSCOhost; C.E.E.O.L.; GESIS Knowledge Base on Social Sciences; РИНЦ). – К., 2013. – № 5–6 (2). – С. 24–26.
  Алімпієв Є.В. Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис – XXI (Index Copernicus; Ulrich’s Periodical Directory; EBSCOhost; C.E.E.O.L.; GESIS Knowledge Base on Social Sciences). – К., 2013. – № 1–2 (1). – С. 16–19.
  Алімпієв Є.В. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці / Є.В. Алімпієв // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2012. – № 4 (37). – С. 96–103.
  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2012. – Вип. 32. – С. 134–139.
  Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Економічна теорія. – К., 2011. – № 4. – С. 32–44.
  Алімпієв Є.В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Є.В. Алімпієв // Фінанси України. – К., 2010. – № 10 (179). – С. 21–28.
  Алімпієв Є.В. Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2010. – Вип. 24. – С. 4–10.
  Алімпієв Є.В. Моделювання фінансово-монетарної трансмісії в економіці України / Є.В. Алімпієв // Економіка і прогнозування. – К., 2010. – № 4. – С. 126–140.
  Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис – XXI (GESIS Knowledge Base on Social Sciences (Німеччина). – К., 2010. – № 11–12. – С. 46–50.
  Алімпієв Є.В. Фінансова та монетарна трансмісія в економіці України / Є.В. Алімпієв // Фінанси України. – К., 2010. – № 5 (173). – С. 23–30.
  Алімпієв Є.В. Фінансова трансмісія у дослідженні фінансової політики в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2010. – Вип. 23. – С. 66–73.
  Радіонова І.Ф. «Не-кейнсіанський» підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Фінанси України. – К., 2009. – № 4 (161). – С. 42–52.
  Алімпієв Є.В. Курсова робота з економічної теорії як інструмент зближення теоретичної та практичної підготовки студента / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2008. – Вип. 17. – С. 6–13.
  Алімпієв Є.В. Вдосконалення системи моніторингу інфляції в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2007. – Вип. 16. – С. 4–11.
  Алімпієв Є.В. Взаємодія фінансової та грошової політики за моделлю «коридору» торгового балансу / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». – К., 2007. – Вип. 12. – С. 45–50.
  Алімпієв Є.В. Інноваційна політика в Україні: суперечності та шляхи їх подолання / Є.В. Алімпієв // Вісник НУ «Львівська політехніка». – Л., 2007. – № 579. – С. 3–7.
  Алімпієв Є.В. Застосування структурних моделей фінансової та грошової політик у перехідних економіках / Є.В. Алімпієв // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 216–220.
 • Конференції, семінари

  IV Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація управління національною економікою, 11.2016, м. Київ. ВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Тези: Особливості трансмісійних імпульсів каналів боргу та бюджетного дефіциту.
  Міжнародна науково-практична конференція «Економічна теорія та освіта ХХІ століття», 09.2015, м. Київ. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Тези: Прикладний аспект кількісних досліджень в економіці.
  Восьма Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті», 05.2015, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Тези: Застосування трансмісійного підходу у монетарному та фінансовому регулюванні української економіки.
  Symposium for a Special Issue of the Journal of Comparative Economics «Ukraine: Escaping from its Post-soviet Leagacy?» 04.2015, м. Київ. VoxUkraine, Київська школа економіки, Каліфорнійський університет, Берклі, USAID, Стокгольмський інститут перехідної економіки та інші. Участь.
  Інноваційні виміри розвитку світової економіки. Матеріали круглого столу, 03.2014, м. Київ. КНУ імені Тараса Шевченка. Тези: Координація заходів державного регулювання фінансово-монетарної сфери в економіці України.
  Міжнародна наукова конференція «Розвиток вищого утворення, демократичного суспільства й ринкової економіки в європейському контексті», 04.2013, м. Кишинеу, Молдова. Університет «PERSPECTIVA-INT». Тези: Фінансово-монетарні інструменти формування макроекономічної рівноваги: приклад України.
  3rd International Conference «Law, Economy and Management in Modern Ambience», 04.2013, м. Бєлград, Сербія. Університет ALFA. Тези: Методологические проблемы моделирования финансово-монетарной трансмиссии в Украине.
  33-я Міжнародна наукова школа-семінар «Системне моделювання соціально-економічних процесів», 10.2010, м. Звенигород. Воронезький державний університет. Тези: Фінансово-монетарна трансмісія в економіці України.
  Наукова конференція «Державне антикризове управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в Україні», 04.2010, м. Київ. ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Тези: Випереджаючий механізм фінансової трансмісії в економіці.
 • Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Алімпієв Є.В. Макропруденційні умови національної безпеки / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2018. - Вип. 49. - С. 4-11

  Алимпиев Е.В. Диверсификация влияния кредита на экономику в рамках политики "дорогих денег" / Е.В. Алимпиев // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"

  Алімпієв Є. В. Особливості трансмісійних імпульсів каналів боргу та бюджетного дефіциту / Є. В. Алімпієв ; ІV Міжнар. наук.-практ. конф.- КНЕУ м.Київ, 24.11.2016. - С.48-52

  Алімпієв Є.В., Захарова К.Ф. Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання . // Ефективна економіка - 2015. - №11.

  Захарова К. Ф., Алімпієв Є.В. Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання; Електронне наукове фахове видання // Ефективна економіка - 2015. c

  Алімпієв Є. В. Державне регулювання рекламної технології продакт-плейсмент на українському ринку / Є. В. Алімпієв, Я. К. Павлюченко.- // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 4-11

  Алімпієв // Вісник Черкаського університету: наук. журн. Серія "Економічні науки". - Ч., 2014. - № 33 (326). - С. 3-9.

  Алімпієв Є.В. Динамізована модель фінансово-монетарного регулювання економіки [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є. В. Методика передмодельного аналізу у VAR-моделях фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є. В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2014. - № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є. В. Класифікація передавальних каналів фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2013. - № 8. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні економіки: монографія / Є.В. Алімпієв. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. - 356 с.

  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис - XXI (Index Copernicus; Ulrich's Periodical Directory; EBSCOhost; C.E.E.O.L.; GESIS Knowledge Base on Social Sciences). - К., 2013. - № 1-2 (1). - С. 16-19.

  Алімпієв Є. В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Актуальні проблеми економіки (Thomson Reuters Scientific; SciVerseScopus; Index Copernicus; Ulrich's Periodical Directory; EBSCOhost). - К., 2013. - № 1 (139). - С. 123-132.

  Алімпієв Є. В. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці / Є.В. Алімпієв // Галицький економічний вісник. - Тернопіль, 2012. - № 4 (37). - С. 96-103.

  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2012. - Вип. 32. - С. 134-139.

  Трансмісійний підхід у державному регулюванні фінансово-монетарної сфери // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспект: Колективна монографія // Радіонова І. Ф., Алімпієв Є. В., Красота О. В., Тищенко О.П. // За наук.ред. проф. Радіонової І. Ф. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - 2012. - 364 с. Внесок автора: 1др.арк.

  Радіонова І. Ф. Інформація про зміст державного регулювання як ресурс економічного розвитку // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспект: Колективна монографія // Радіонова І. Ф., Алімпієв Є. В., Красота О. В., Тищенко О. П. // За наук.ред. проф. Радіонової І. Ф. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - 2012. - 364 с.

  Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Економічна теорія. - 2011. - № 4. - С. 32-44.

  Алімпієв Є. В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Є. В. Алімпієв // Фінанси України. - К., 2010. - № 10 (179). - С. 21-28.

  Алімпієв Є. В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис - XXI (GESIS Knowledge Base on Social Sciences (Німеччина). - К., 2010. - № 11-12. - С. 46-50.

  Алімпієв Є.В. Фінансова та монетарна трансмісія в економіці України / Є.В. Алімпієв // Фінанси України. - К., 2010. - № 5 (173). - С. 23-30.

  Алімпієв Є.В. Фінансова трансмісія у дослідженні фінансової політики в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2010. - Вип. 23. - С. 66-73.

  Алімпієв Є. В. Моделювання фінансово-монетарної трансмісії в економіці України / Є. В. Алімпієв // Економіка і прогнозування. - К., 2010. - № 4. - С. 126-140.

  Алімпієв Є. В. Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2010. - Вип. 24. - С. 4-10.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. - 424 с.

  Радіонова І.Ф. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Фінанси України. - К., 2009. - № 4 (161). - С. 42-52.

  Алімпієв Є. В. Курсова робота з економічної теорії як інструмент зближення теоретичної та практичної підготовки студента / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2008. - Вип. 17. - С. 6-13.

  Алімпієв Є.В. Вдосконалення системи моніторингу інфляції в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2007. - Вип. 16. - С. 4-11.

  Алімпієв Є. В. Взаємодія фінансової та грошової політики за моделлю "коридору" торгового балансу / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - К., 2007. - Вип. 12. - С. 45-50.

  Алімпієв Є. В. Інноваційна політика в Україні: суперечності та шляхи їх подолання / Є.В. Алімпієв // Вісник НУ "Львівська політехніка". - Л., 2007. - № 579. - С. 3-7.

  Алімпієв Є. В. Застосування структурних моделей фінансової та грошової політик у перехідних економіках / Є.В. Алімпієв // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2005. - Вип. 6. - С. 216-220.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Алімпієв Євгеній Володимирович