Комерційна діяльність

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

З розвитком ринкових відносин в Україні суттєво зросла потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі економіки, які мають належний рівень сучасних знань та практичних навичок, необхідних для успішного здійснення комерційної діяльності.

Молодший спеціаліст із комерційної діяльності – це фахівець, який займається інформаційно-аналітичною, організаційно-виконавчою та адміністративно-господарською діяльністю, здійснює операції, пов’язані з процесами купівлі-продажу товарів на підприємствах різних форм власності, досліджує ринок та вивчає суспільну думку, займається посередництвом у торгівлі, наданням транспортно-експедиційних послуг, а також здійснює управління діяльністю транспортних агентств, виконує контролюючі функції у сфері економіки.

Фахівець із цієї спеціальності володіє достатньо широким спектром знань та навичок, необхідних людині, яка не лише виконує певні завдання у комерційній сфері, а й приймає оперативні рішення у межах своєї компетенції, готує проекти цих рішень та забезпечує в установі (на фірмі, підприємстві) виконання організаційно-правових норм.

Опановуючи спеціальність «Комерційна діяльність», студенти вивчають такі дисципліни: вища математика, інформатика і комп’ютерна техніка, вступ до комерційної діяльності, закупівельна та розподільча логістика, податкова система, міжнародна комерційна справа, організація та технологія перевезень, логістика запасів і складування, статистика, економіка підприємства, менеджмент, фінанси, гроші та кредит, фінанси підприємств, економічний аналіз, маркетинг, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, екологія та інші.

Програмою навчання також передбачено поглиблене вивчення ряду предметів циклу професійно орієнтованої підготовки: інформаційні системи і технології в комерційній діяльності, інфраструктура торгово-посередницької діяльності, комерційна діяльність організацій, товарна політика комерційних підприємств, бухгалтерський облік, реклама і стимулювання продажу, ціноутворення.

Протягом навчання в Коледжі студентів готують до практичної професійної діяльності. З цією метою вони проходять навчально-виробничу практику в установах, організаціях, фірмах економічної сфери.

Фахівець із комерційної діяльності може займати посади економіста зі збуту, економіста з матеріально-технічного забезпечення, економіста з планування, економічного радника, фахівця-організатора, диспетчера автомобільного транспорту, диспетчера з міжнародних перевезень, диспетчера залізничної станції, диспетчера порту, диспетчера служби перевезень, стивідора, агента з нерухомості, комерційного, торговельного агентів, комівояжера, заготівельника продуктів і сировини, товарознавця, експедитора.

Робота молодшого спеціаліста з комерційної діяльності – це також самостійна діяльність у підрозділах, які переважно не мають апарата управління, керівництво підлеглими у первинних комерційних підрозділах підприємств, діяльність в транспортних агенціях та організаціях із міжнародних перевезень.

Рівень знань випускника Коледжу за спеціальністю «Комерційна діяльність» дозволить також, за умов набуття відповідного досвіду, адаптуватися до економічного, маркетингового, обліково-контрольного напрямів суміжної професійної діяльності.

Якості, якими мають володіти фахівці з комерційної діяльності, – активність, цілеспрямованість, комунікабельність, певна сміливість, рішучість, яка б дозволяла приймати важливі рішення та брати на себе відповідальність за їхні наслідки.

Де навчають?

Кваліфікація: молодший спеціаліст із комерційної діяльності

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Комерційна діяльність