Економіка підприємства

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Економіку можна назвати мистецтвом ведення господарства. Ця наука вчить, як оптимально використовувати ресурси, щоб, приміром, певне підприємство при мінімальних витратах могло досягати максимальних прибутків. Можна сказати, що студенти-економісти фактично вивчають механізм існування будь-якої компанії незалежно від її розміру (мале підприємство чи велика транснаціональна корпорація) та форми власності.

У випускника напряму «Економіка підприємства» є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме ту роботу, яка буде йому до душі. Він може працювати на будь-якому підприємстві, в будь-якій організації чи установі, що можуть існувати в економічній системі держави. Фах економіста – один із найпрестижніших. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичний досвід. Університет «КРОК» допомагає в цьому своїм студентам.

Молодших спеціалістів з економіки підприємства готують у Коледжі економіки, права та інформаційних технологій, який разом із Університетом входить до Корпорації розвитку освіти і кадрів (КРОК). Випускники Коледжу можуть продовжити навчання за цим напрямом з ІІІ курсу Університету.

У межах напряму підготовки «Економіка підприємства» студенти бакалаврату вивчають такі дисципліни: бухгалтерський облік і аудит, господарське законодавство, економіка підприємства, економіка праці, економічний аналіз, економічний ризик та його оцінка, інвестування, історія економіки та економічної думки, інформаційні системи та технології на підприємстві, менеджмент, гроші та кредит, іноземна мова, макро- та мікроекономіка, маркетинг, вища математика для економістів, методи прийняття рішень, методика складання бізнес-плану, міжнародна економіка, національна економіка, регіональна економіка, організація виробництва, планування і контроль на підприємстві, політична економія, проектний аналіз, статистика, страхування, ціноутворення, стратегія підприємства, фінанси підприємств та ін.

Ті, хто здобули базову вищу освіту і не бажають задовольнятися дипломом бакалавра, можуть продовжити навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста та магістра, де вивчатимуть фінансовий менеджмент, стратегічне управління підприємством, управління проектами, менеджмент персоналу, міжнародний менеджмент, економічну діагностику, управління потенціалом підприємства, економіку та організацію діяльності об’єднань підприємств. Студенти можуть самостійно обирати ряд дисциплін циклу професійної підготовки. Це може бути пенсійна система, кредитування суб’єктів господарювання, державний фінансовий контроль, фінансовий моніторинг, управління корпоративними фінансами, управління ефективністю тощо.

Економіст розраховує собівартість продукції, складає кошторис витрат, прогнозує економічну та фінансову діяльність і визначає, як зробити господарську діяльність компанії більш ефективною. Він може обіймати посади фахівців або керівників економічних підрозділів та служб підприємств різних форм власності, державних і комерційних фінансово-кредитних структур. Економіст може працювати експертом-консультантом у державній установі або займатися дослідженнями в науково-дослідних інститутах і лабораторіях. Крім того, ґрунтовні економічні знання дають можливість випускнику за напрямом «Економіка підприємства» розпочати свою справу, зайнятися підприємницькою діяльністю.

Знання міжнародних стандартів, розуміння загальної схеми діяльності підприємства, вивчення іноземної мови в Університеті відкривають колишнім студентам перспективи для роботи за кордоном.

Університет забезпечує своїх студентів місцями для проходження практики. Під час навчання вони можуть звернутися до Центру розвитку кар’єри та отримати консультацію стосовно написання резюме, працевлаштування, розглянути наявні пропозиції щодо роботи.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Грошово-кредитна система
 • Державний фінансовий контроль
 • Державні фінанси
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Економіка підприємства
 • Економіка підприємства ІІ
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна соціологія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Іноземна мова ІІ
 • Історія вчень менеджменту
 • Комерційна діяльність
 • Кредитування населення
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Національна економіка
 • Організація виробництва
 • Організація документообігу
 • Організація документообігу на підприємстві
 • Організація сімейного бізнесу
 • Організація стартапів
 • Основи ЗЕД
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Професійні цінності та етика
 • Світова економіка
 • Світові ринки
 • Системи технологій
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Стратегічне управління підприємством
 • Стратегія підприємства
 • Управління витратами
 • Управління капіталом і майном підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Філософія бізнесу
 • Фінанси і кредит
 • Ціноутворення
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Економіка інтелектуально-інноваційної діяльності
 • Економіка нематеріальних активів
 • Економічна діагностика
 • Економічне управління підприємством
 • Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства
 • Інноваційний розвиток підприємства
 • Інтелектуальний бізнес
 • Креативно-інноваційний менеджмент
 • Макроекономічні основи національної безпеки
 • Міжнародне оподаткування в діяльності економічних суб'єктів
 • Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів
 • Соціальний капітал
 • Управління інвестиційно-інноваційними проектами
 • Управління інвестиційно-інноваційними проектами
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Управління потенціалом підприємства
 
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Операційний менеджмент
 • Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Економіка підприємства