Аналітична діяльність на світових товарних ринках

магістерська програма в рамках спеціальності «Міжнародна економіка»

Галузь знань: Економіка та підприємництво

Сьогодні з огляду на особливості стрімкого розвитку галузі  міжнародних товарних відносин формується очевидна потреба в підготовці фахівців, які б не лише добре зналися на закономірностях розвитку світового ринку, а й вміли його аналізувати, могли передбачати тенденції майбутніх змін, формувати причинно-наслідкові зв’язки, виявляти основні тенденції, прогнозувати розвиток подій і створювати наукове обґрунтування для прийняття рішень.

«Аналітична діяльність на світових товарних ринках» – це спеціалізація в рамках спеціальності «Міжнародна економіка», навчання за якою на освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» пропонує Університет «КРОК».

Фахівці з міжнародної економіки, які володіють додатковими знаннями з аналітичної діяльності на світових товарних ринках, здатні успішно діяти в сучасних економічних умовах, професійно оперувати широким спектром різноманітних знань та володіють хорошою методологічною базою для прийняття оптимальних рішень щодо діяльності компаній у світовому економічному середовищі.

Основна мета роботи аналітика на світових товарних ринках пов'язана з виявленням, аналізом, узгодженням і затвердженням вимог до змін, що вносяться в бізнес-процеси, управлінські дії та інформаційні системи галузі. Аналітик повинен добре розуміти проблеми ринку і вміти пропонувати рішення, що дозволяють організації досягти поставлених цілей. Крім того, спеціалісти в галузі міжнародної економіки добре орієнтуються в законодавчих нормах іноземних держав, знаються на тонкощах національної психології і соціальної організації різних країн тощо.

Економісти-аналітики займаються аналізом, плануванням, прогнозуванням та контролем за здійсненням міжнародних торговельних операцій, розробкою стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки та втіленням їх у життя, аналізом ризиків зовнішньоекономічної діяльності.

Фахівці з міжнародної економіки можуть реалізувати себе на посадах спеціалістів з економіки, аналітиків та експертів світових товарних ринків в установах і організаціях зовнішньоекономічної сфери діяльності. На них чекають українські підрозділи ТНК, аналітичні підрозділи установ, що співпрацюють з іноземними партнерами, торгово-промислові палати. Економісти-аналітики потрібні також на спільних підприємствах, у зовнішньоекономічних відділах українських компаній, у науково-дослідних інститутах та центрах, що проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів, тощо.

Співпраця із закордонними підприємствами, колегами-іноземцями, відрядження до різних країн розширюють світогляд, дають можливість побачити світ, пізнати звичаї, спосіб життя та національні особливості інших народів.

Де навчають?

Кваліфікація: магістр із міжнародної економіки

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Аналітична діяльність на світових товарних ринках