Інша інформація:
Живоглядов Юрій Олексійович

кабінет 402

(+38 044) 455-56-90, вн. 219

Напрями наукових досліджень

 • екзистенціальний коучинг

Сфера наукових інтересів

 • екзистенціальна психологія та психотерапія / коучинг / особистісний ріст

Викладає

 • психологія самосвідомості / основи психотерапії / основи психологічного консультування / філософія психології / психологія управлінського та організаційного консультування
 
 

Живоглядов Юрій Олексійович

 • кандидат психологічних наук (1988 р.), доцент (2013 р.)

Освіта

 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка / Математика / повна вища (1976)

Професійна кар’єра

 • з 1990 р. – Університет «КРОК»
 • 1987–1989 рр. – КІІЦА, завідуючий психологічною лабораторією
 • 1976–1987 рр. – КГУ, біологічний факультет, м. н. с.

Особисті досягнення

 • Створення психологічної концепції екзистенціального коучингу
 • Наукові публікації

  Живоглядов Ю.А. Экзистенциальный коучинг в информационном пространстве современного обучения / Ю.А. Живоглядов // Соціально-психологічні проблеми інформаційного суспільства. Колективна монографія ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (у друці).
  Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психотерапія / Ю.О. Живоглядов // Основи психотерапії: навч. посіб. – Полтава – Алчевськ: ЦПК, 2013. – 329 с. – С. 204–222.
  Живоглядов Ю.О. Психологічні особливості екзистенціальної практики в ситуації соціальної напруженості / Ю.О. Живоглядов // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 2014. – Т. VII: Екологічна психологія. – Вип. 34 (у друці).
  Живоглядов Ю.А. Экзистенциальный коучинг: от «внутренней игры» к философии веры / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – 2013. – Т. VII: Екологічна психологія. – Вип. 31. – С. 192–203.
  Екзистенціальна психологія та психотерапія: Комплекс НМЗД / Ю.О. Живоглядов // ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2012. – 59 с.
  Психологія самосвідомості: Комплекс НМЗД / Ю.О. Живоглядов // ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» – К., 2012. – 54 с.
  Живоглядов Ю.А. Жизненный коучинг как экзистенциальная практика / Ю.А. Живоглядов // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – Т. VII: Екологічна психологія. – Вип. 29. – С. 169–184.
  Живоглядов Ю.А. Практическая философия повседневной жизни: опыт проведения экзистенциального коучинга / Ю.А. Живоглядов // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2012. – Вип. 12. – С. 127–134.
  Живоглядов Ю.О. Системний коучинг «Шлях лідера» в практиці організаційного розвитку / Ю.А. Живоглядов // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2011. – Вип. 7. – С. 82–86.
 • Конференції, семінари

  «Еволюція наукової думки в контексті европейського вибору України». Науково-практична конференція молодих учених (21 жовтня 2015 р., м. Київ)
 • Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Довжук Д.А. Теоретико-психологічний аналіз проблеми задоволеності якістю життя /Довжук Д.А., Живоглядов Ю.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.501-503

  Тарасюк Т.В. Смисложиттєві орієнтації студентства /Тарасюк Т.В., Живоглядов Ю.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.566 -567

  Живоглядов Ю. О. Психологическая характеристика и механизмы осознавания как ключевой момент самопонимания / Ю.О. Живоглядов //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 307-308.

  Живоглядов Ю. А. Экзистенциальный коучинг «Навигация Пути»: психологический и психотерапевтичекий ракурсы / Ю. А. Живоглядов ; Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.- Том 7 Вип. 42 - К – 2016. С. 88-102., 2016.- № 7 (42). - http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i42/11.pdf

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальна психотерапія / Ю. О. Живоглядов // Основи психотерапії : навч. посіб. За ред. К.В. Седих, , О.О. Фільц. – К. : Академвидав, (Серія «Альма-матер»). - 2016. - с. 134-142

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальна традиція: підхід в психотерапії, консультуванні, коучингу /Ю.О. Живоглядов// Правничий вісник Університету "КРОК" Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 24. - К., 2016. - C. 235-244.

  Живоглядов Ю. О. Екзистенціальний коучинг в інформаційному просторі сучасного навчання / Ю. О. Живоглядов ; Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах.- Том 9. Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2015.- Том 9. - с. 322-335

  Живоглядов Ю. О. Екзистенційний коучинг: від «внутрішньої гри» до філософії віри (рос.)./ Ю. О. Живоглядов// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка», 2013. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 33. – С.192-203.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Живоглядов Юрій Олексійович