Інша інформація:
Захаров Олександр Іванович

кабінет 230

(+38 044) 455-57-12, вн. 275
(+38) 067-752-81-51
(+38) 063-434-84-76
(+38) 050-257-56-47

imb@krok.edu.ua

Напрями наукових досліджень

 • система забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, механізми управління та взаємодії в системі економічної безпеки

Сфера наукових інтересів

 • економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

Викладає

 • комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, організація системи безпеки діяльності підприємства, охоронні підприємства України та організація їх діяльності, основи економічної безпеки, організація і планування діяльності служби економічної безпеки підприємства, економічна безпека діяльності підприємств, комплексна система безпеки комерційної діяльності підприємства, менеджмент безпеки підприємництва
 
 

Захаров Олександр Іванович

 • кандидат економічних наук (2001 р.), професор (2012 р.)
 • відмінник освіти України (1998 р.)

Освіта

 • Київський міжнародний університет інженерів цивільної авіації / Маркетинг у виробничій сфері / інженер-економіст (1999 р.)
 • Вищий військовий навчальний заклад (1976 р.)

Професійна кар’єра

 • 2007 р. – Інститут менеджменту безпеки Університету «КРОК»
 • 2003–2007 р. – Європейський університет, завідувач кафедри менеджменту безпеки
 • 1991–2003 р. – служба у Збройних силах України (у системі військової освіти)
 • 1976–1991 р. – служба у Збройних силах Радянського Союзу (з 1980 р. – у системі військової освіти)

Загальний педагогічний стаж – близько 35 років


Особисті досягнення

Участь у розробці:

 • галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»
 • паспорта спеціальності 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» (економічні науки)
 • відкритті та навчально-методичному забезпеченні підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

Професійна діяльність

 • Член Ради з корпоративної безпеки Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП)
 • Посібники

  Казначейство банку. Навчальний посібник / Кириченко О.А., Денисенко М.П., Захаров О.І. та ін. – К.: Видавництво «Центр учбової літератури», 2010. – 461 с. (Рекомендовано МОНУ як посібник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано МОН України, Лист № 1.4/18-Г-2906 від 29.12.08).
  Управління фінансово-економічною безпекою. Навчальний посібник / Кириченко О.А., Захаров О.І., Лаптєв С.М., Пригунов П.Я. та ін. – К.: Університет «КРОК», 2010. – 479 с. (Рекомендовано МОНУ як посібник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано МОН України, Лист № 1/ІІ-8631 від 15.09.10).
  Ринок фінансових послуг. Підручник / Кириченко О.А., Захаров О.І., Єрохін С.А., Денисенка М.П. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2009. – С. 352 (Рекомендовано МОНУ як посібник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано МОН України, Лист № 1.4/18-Г-2425 від 24.11.2008).
  Основи ціноутворення. Підручник / Кириченко О.А., Захаров О.І., Олійник Д.І. та ін. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – С. 384 (Рекомендовано МОНУ як посібник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано МОН України, Лист № 1.4/18-Г-2424 від 24.11.2008).
  Інвестиційний бізнес в Україні. Навчальний посібник / Кириченко О.А., Захаров О.І., Денисенка М.П., Лаптєв С.М. та ін. – К.: ЗАТ «ДОРАДО», 2008. – С. 248 (Рекомендовано МОНУ як посібник для студентів вищих навчальних закладів, Гриф надано МОН України, Лист № 1.4/18-Г-2423 від 24.11.2008).
 • Монографії

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки: Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: колективна монографія / за ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 198 с.
  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.; до 20-річчя Університету економіки та права «КРОК» 1992–2012. – Т. 8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / В.І. Грушко, О.І. Захаров [та ін.]; наук. ред. В.С. Сідак. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 309 с.
  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.; до 20-річчя Університету економіки та права «КРОК» 1992–2012. – Т. 4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / І.Ф. Радіонова, О.І. Захаров [та ін.]; наук. ред. І.Ф. Радіонова. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 364 с.
  Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения. Монография / Белоусова И.А., Захаров А.И., Кириченко А.А., Пригунов П.Я. и др. – Одесса: Институт креативних технологий, 2011. – 544 с.
  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. Монографія / Козаченко Г.В., Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицька Л.В.та ін. – Луганськ: Видавництво Східноукраїнського національного університету, 2011. – 284 с.
  Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. Монография / Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицкая Л.В. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 290 с.
  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія / Кириченко О.А., Захаров О.І., Денисенко М.П. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 412 с.
  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів. Монографія / Кириченко О.А., Захаров О.І., Грищенко І.М., Денисенко М.П. та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 548 с.
  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки. Монографія / Кириченко О.А., Захаров О.І., Денисенко М.П., Лаптєв С.М. та ін. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2009. – 720 с.
  Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Монографія / Кириченко О.А., Захаров А.И., Лаптєв С.М., Пригунов П.Я. та ін. – К.: ЗАТ «Дорадо», 2008. – 403 с.
  Стратегия функционирования предприятия в условиях активного влияния внешней среды. Монография / Захаров А.И., Щелкунов В.И. – К.: Наукова думка, 2000. – 144 с.
 • Галузеві стандарти вищої освіти України

  Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: засоби діагностики якості вищої освіти), затверджений наказом МОН України від 07.11. 2008 № 1010 / Коровайченко Ю.М., Захаров О.І., Левківський К.М., Пригунов П.Я. та ін. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 115 с.
  Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра) / Калінін І.О., Настрадін В.П., Захаров О.І., Пригунов П.Я., Штучний В.В. та ін. – К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011.
  Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: освітньо-професійна програма підготовки магістра) / Калінін І.О., Настрадін В.П., Захаров О.І., Пригунов П.Я., Штучний В.В. та ін. – К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011.
  Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра), затверджений наказом МОН України від 20.06.2008 № 571 / Коровайченко Ю.М., Захаров О.І., Левківський К.М., Пригунов П.Я. та ін. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 25 с.
  Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.000015 «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» (Складова частина Галузевого стандарту: освітньо-професійна програма підготовки магістра), затверджений наказом МОН України від 20.06.2008 № 571 / Крутов В.В., Захаров О.І., Левківський К.М., Пригунов П.Я. та ін. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 53 с.
 • Словники, Довідники, Концепції безпеки, Рекомендації з безпеки

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників «Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації» (видання офіційні) / Захаров О.І., Крутов В.В., Мельнік С.В., Пригунов П.Я. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 57 с.
  Концепция безопасности ЧП «Химпоставщик». – Северодонецк, 2008. – 231 с.
  Словник термінів та визначень недержавної системи безпеки України. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 105 с.
  Захаров О.І., Пригунов П.Я., Дічек О.І. Концепція корпоративної безпеки підприємств – членів УСПП / за заг. ред. д. ю. н., проф. В. Крутова та президента УСПП А. Кінаха. – К.: УСПП, 2006. – 112 с.
  Захаров О.І., Пригунов П.Я., Тимошенко О.І. Дії у випадках загрози терористичних актів. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – 22 с.
  Захаров О.І., Пригунов П.Я., Тимошенко О.І. Особиста безпека. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – 20 с.
 • Експертно-аналітичні доповіді

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки / Захаров О.І., Кириченко О.А., Шевчук В.Я. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – 68 с.
  Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО-2012» / Захаров О.І., Кириченко О.А, Крутов В.В., Бірсан О.С. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 42 с.
  Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень / Захаров О.І., Алькема В.Г., Кириченко О.А. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 50 с.
  Модернізація системи житлово-комунального господарства: економіко-організаційний аспект / Захаров О.І., Нотевський В.С., Кириченко О.А., Ігнатенко А.В. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 59 с.
  Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / Захаров О.І., Кириченко О.А., Лаптєв С.М., Паращенко Л.І. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 47 с.
  Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення «ЄВРО-2012» в Україні / Захаров О.І., Кириченко О.А., Пригунов П.Я. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 12 с.
  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років / Захаров О.І., Кириченко О.А., Грушко В.І., Єрохін С.А.та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 64 с.
  Модернізація освіти як умова Національної безпеки України / Захаров О.І., Паращенко Л.І., Кириченко О.А., Шаров О.І. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – 16 с.
  Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи / Захаров О.І., Кириченко О.А., Белоусова І.А., Ковальчук Т.Т. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2009. – 61 с.
  Бюджет-2010 України / Захаров О.І., Кириченко О.А., Гречан А.П., Харченко О.І. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2009. – 48 с.
  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України / Захаров О.І., Кінах А.К., Геєць В.М., Кириченко О.А. та ін. – К.: ТОВ «Дорадо-Друк», 2008. – 71 с.
 • Наукові публікації

  Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки). – 2015. – Вип. 12, ч. 3. – 150 с. (Фахове видання).
  Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств / Захаров О.І., Снігир А.В. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: зб. наук. пр. / гол. ред. Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2014. – Вип. 2. – 395 с. (Фахове видання).
  Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки). – 2014. – Вип. 37, ч. 3. – 149 с. (Фахове видання).
  Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки). – 2014. – Вип. 39, ч. 3. – 149 с. (Фахове видання).
  Комплексне забезпечення безпеки туристичної діяльності // Туризм у контексті сучасного виміру. – Департамент поліграфії ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – Вип. 1. – С. 96–100.
  Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи / Захаров О.І., Кириченко О.А., Пригунов П.Я. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2012. – № 7. – 117 с. (Фахове видання).
  Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2012 – № 9. – С. 117–121.
  Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств // Вчені записки Університету «КРОК». – 2012. – № 32. – С. 80–88.
  Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / Захаров О.І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: зб. наук. пр. / гол. ред. Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 1. – 300 с. (Фахове видання).
  Стратегія економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: зб. наук. пр. / гол. ред. Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – Вип. 2. – 300 с. (Фахове видання).
  Образование как составляющая системы национальной безопасности: проблемы и пути их решения (украинский опыт) / Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Пригунов П.Я. // Известия Академии педагогических и социальных наук. – Москва: НПО «МОДЭК», 2011. – XV, ч. I (Провідне іноземне видання, Росія).
  Модель обеспечения безопасности образовательных заведений / Гнилицкая Л.В., Захаров А.И., Пригунов П.Я. // Известия Академии педагогических и социальных наук. – Москва: НПО «МОДЭК», 2011. – XV, ч. II (Провідне іноземне видання, Росія).
  Экономическая безопасность в глобализированной экономике / Захаров О.І. // Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – № 5. – С. 49–56 (Фахове видання).
  Вдосконалення технологій діяльності конкурентної розвідки / Захаров О.І., Квашук Д.М. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – № 6. – С. 109–113 (Фахове видання).
  Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Черкаси: Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету (Економічні науки). – 2011. – Вип. 28, ч. 3. – 147 с. (Фахове видання).
  Теоретико-методологические основы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности / Захаров О.І., Пригунов П.Я., Гнилицкая Л.В. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2011. – № 7 (Фахове видання).
  Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу авіакомпанії / Захаров О.І., Горбачова О.М. // Вісник Львівської державної фінансової академії / гол. ред. Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2011. – № 20. – 310 с. (Фахове видання).
  Взаємодія авіапідприємств на основі цінносного управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки / Захаров О.І., Косарев О.Й., Парій В.М. // Вісник Донецького національного Університету. Серія В. Економіка і право. – Донецьк: Центр інформаційних і комп’ютерних технологій Донецького національного університету, 2011. – Т. 1 (Фахове видання).
  Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / Захаров О.І., Франчук В.І. // Львів: Науковий вісник ЛьвДУВС: зб. наук. пр. (Серія економічна). – 2011. – Вип. 2 (Фахове видання).
  Планування діяльності системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: зб. наук. пр. / гол. ред. Р.І. Тринько. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1. – 300 с. (Фахове видання).
  Зарубіжний досвід організації охоронної діяльності в системі недержавної безпеки / Захаров О.І., Бірсан О.С. // Вчені записки Університету «КРОК». – ЗАТ «Дорадо», 2010. – Вип. 21. – С. 172–181 (Фахове видання).
  Аналіз стану та особливості підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки в Україні / Захаров О.І., Пригунов П.Я. // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів: 2010. – Вип. 1. – С. 16–22 (Фахове видання).
  Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем / Захаров О.І., Марков С.Л. // Правничий вісник Університету «КРОК». – К.: ТОВ «Дорадо Альянс», 2010. – Вип. 6, т. 2. – С. 38–45 (Фахове видання).
  Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Захаров О.І. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – № 3. – С. 95–100 (Фахове видання).
  Механізм взаємодії служби безпеки із суб’єктами системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. – ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. – № 4. – С. 63–68 (Фахове видання).
  Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Вчені записки Університету «КРОК». – ЗАТ «Дорадо», 2009. – Вип. 19. – С. 177–186 (Фахове видання).
  Механізм залучення суб’єктів недержавного сектору безпеки до системи моніторингу загроз національній безпеці держави / Захаров О.І., Пригунов П.Я. // Вчені записки Університету «КРОК». – ЗАТ «Дорадо», 2009. – Вип. 20, т. 1. – С. 144–150 (Фахове видання).
  Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / Захаров О.І., Косарєв О.Й., Рибак О.М. // Актуальні проблеми економіки / ВНЗ «Національна академія управління». – К.: АТЗТ «Атопол», 2008. – № 9 (87). – С. 104–113 (Фахове видання).
  Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Вчені записки Університету «КРОК». – ЗАТ «Дорадо», 2008. – Вип. 18, т. 4. – С. 50–58 (Фахове видання).
  Безпека підприємств в інформаційній економіці // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – К.: Видавництво Європейського університету, 2007. – Ч. 1.
  Рейдерство як загроза економічній безпеці держави та суб’єктів господарської діяльності // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – К.: Видавництво Європейського університету, 2007. – Ч. 1.
  Інформація як важлива складова економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. – К.: Видавництво Європейського університету, 2005. – 4 с.
 • Конференції, семінари

  Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства / Захаров О.І. // Зб. тез доповідей учасників III Міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки», Черкаси, 27–28 березня 2015 р. – Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 374 с.
 • Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Лаптєв М.С. Механізм протидії загрозам економічної безпеки закладу вищої освіти /Лаптєв М.С., Захаров О.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.203-207

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.96-104

  Захаров О.І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.- Вип.49 . - С.128-134

  Захаров О.І. Стратегія інноваційного ровитку економічної безпеки підприємства./Міжнародний форум з безпеки (INFOS-2017) МНПК (Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки (MABEES)", МНТК "Інформаційна та економічна безпека (INFECO)")/Черкаси, 25-27 травня 2017 року

  Захаров О.І. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - №2. - С. 23-29. - Бібліогр.: 7 назв.

  Захаров О.І. Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - № 1. С -31-38. - Бібліогр.: 14 назв.

  Захаров О.І. Глобалізація та її вплив на економічну безпеку/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 43. - С. 4-13

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації / О. І. Захаров // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. -С.

  Захаров О.І. Механізм стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А.- С.22-24

  Захаров О.І. Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічної сфері / О. І. Захаров, І. П. Мігус; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.- Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2016. - 466 c.

  Захаров О.І. Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров //Вісник Черкаського університету. -2016.- № 1.-С.38 - 44

  Захаров О.І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки/ О.І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.-2016.- № 43. Ч.1- С.49-58

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки/ О.І. Захаров // Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: колективна монографія / О. І. Захаров [та інші]; за ред. І.П. Мігус, О.В. Черевка.- Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - 198 с.

  Захаров О.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) .- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - С.32-35

  Захаров О.І. Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Вісник Черкаського університету. Серія:Економічні науки.- 2015.- Вип.12.-С.30-34

  Захаров О.І. Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств / О. І. Захаров, А. В. Снігир // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна.- 2014.- Вип. 2. - С.297-305

  Захаров О.І. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.4. - 156 с.

  Захаров О.І. Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.3. - С.26-32

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки туристичної діяльності/ О. І. Захаров //Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2013. - Вып. 1. - С.32-38

  Захаров О.І. Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища / І.О. Захаров // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / І.Ф. Радіонова [та ін.]; Наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 313-353

  Захаров О.І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 39-45

  Кириченко О.А. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи/ О. А. Кириченко, П. Я. Пригунов, О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 8. - С.10-25

  Захаров О.І. Стратегія економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 2. - С.272-282

  Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 80-87

  Захаров О.І. Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 1. - С.39-47

  Захаров А.И. Образование как составляющая системы национальной безопасности: проблемы и пути их решения (украинский опыт)/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.- №15.ч. І

  Захаров А.И. Модель обеспечения безопасности образовательных заведений / Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.-№15.-ч.2

  Гнилицкая Л.В. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: монография/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Прыгунов. - К.: Дорадо-друк, 2011. - 289 с.

  Гнилицкая Л.В. Теоретические основы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности/ Л. В. Гнилицкая, П. Я. Прыгунов, А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 7. - С. 15-22

  Захаров А.И. Экономическая безопасность в глобализированной экономике/ А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 5. - С. 49-57

  Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения: монография / И. А. Белоусова, А. И. Захаров, А. А. Кириченко, П. Я. Прыгунов [и др.].- Одесса: Институт креативних технологий, 2011. - 544 с.

  Захаров О.І. Вдосконалення технологій діяльності конкурентної розвідки/ О. І. Захаров, Д.М. Квашук //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 6. - С.109-114

  Захаров О.І. Взаємодія авіапідприємств на основі цінностного управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки / О. І. Захаров, О. Й. Косарев, В. М. Парій // Вісник Донецького національного Університету. Серія В. Економіка і право.- 2011.- Т. 1

  Захаров О.І. Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки / О.І. Захаров.- К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011

  Захаров О.І. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу авіакомпанії / О. І. Захаров, О. М. Горбачова // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки.- 2011.- № 20. - 310 с.

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації": Видання офіційне/ Л. В. Гнилицька, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та ін.].; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Український союз промисловців і підприємців, 2011. - 56 с.

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки: експертно-аналітична доповідь/О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та інші];під. ред. д.е.н. О.А. Кириченка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2011. - 68 с.

  Захаров О.І. Планування діяльності системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2011.- Вип. 1. - С. 163-170

  Захаров О.І. Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2011.- Вип.28.ч.3. - 147 с.

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / Г. В. Козаченко, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, Л. В. Гнилицька.- Луганск: Видавництво Східноукраїнського національного університету, 2011. - 284 с.

  Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / О. І. Захаров, В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна.- 2011.- Вип. 2.-С.314-320

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Захаров О. І. Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення «ЄВРО – 2012» в Україні / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, П. Я. Пригунов.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 12 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні 2010–2015 років: експертно-аналітична доповідь / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, В. І. Грушко, С. А. Єрохін.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 64 с.

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія/ О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та інші]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Захаров О.І. Аналіз стану та особливості підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки в Україні / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна. - 2010.- Вип. 1. - С. 16-22

  Захаров О.І. Зарубіжний досвід організації охоронної діяльності в системі недержавної безпеки/ О. І. Захаров, О. С. Бірсан //Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2010. - Вип. 21. - С. 172-182

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 3. - С. 95-100

  Захаров О.І. Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем / О. І. Захаров, С. Л. Марков // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2010.- Вип.6.т.2. - С. 38-45

  Захаров О.І. Механізм взаємодії служби безпеки із суб'єктами системи економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 4. - С. 63-68

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Модернізація системи житлово-комунального господарства: економіко-організаційний аспект: науково-аналітична доповідь / О. І. Захаров, В. С. Нотевський, О. А. Кириченко, А. В. Ігнатенко.- К: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 59 с.

  Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 47 с.

  Захаров О. І. Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО – 2012» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко [та інші].- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 42 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь/ В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Захаров О.І. Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". -2009. - Вип. 19. - С. 177-178

  Захаров О.І. Механізм залучення суб'єктів недержавного сектору безпеки до системи моніторингу загроз національній безпеці держави/ О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 144-151

  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія /С. М. Лаптєв, Л.І. Паращенко, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. А. Денисенка. - К.: ТОВ "Дорадо-друк", 2009. - 719 с

  Ринок фінансових послуг: підручник/ Л. І. Паращенко, С.М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка, А. В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с

  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів: монографія/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, І. М. Грищенка, М. П. Денисенка. - Хмельницький: ХНУ, 2009. - 547 с

  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/ Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Захаров О.І. [та ін.] - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с

  Основи ціноутворення: підручник/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. Д. І. Олійника, О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. - К.: ВД "Професіонал", 2009. - 384 с

  Захаров О.І. Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Виклики та потреби бізнесу XXI століття: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2008 р.).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.4. - С. 44-53

  Косарєв О.Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак //Актуальні Проблеми Економіки .- 2008. - № 9. - С. 104-114

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Захаров Олександр Іванович