Інша інформація:
Сова Олена Юріївна

кабінет 504

(+38 044) 455-56-90, вн. 121

Напрями наукових досліджень

 • домінанти та пріоритети бюджетної політики держави / роль і функції страхового посередництва в забезпеченні стабільності страхового ринку / напрями вдосконалення фінансового механізму санації підприємств / особливості та наслідки застосування інструментів державного регулювання фінансового ринку

Сфера наукових інтересів

 • проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України / теорія і практика інституту банкрутства / шляхи досягнення збалансованості дефіцитного грошового потоку підприємства / умови стабілізації секторів національного фінансового ринку / тенденції реформування податкової системи держави

Викладає

 • фінанси / фінансовий ринок / фінансова санація та банкрутство підприємств / страхові послуги та фінанси страхових компаній / фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 
 

Сова Олена Юріївна

 • кандидат економічних наук (2011 р.)
 • доцент (2009 р.)
 • спеціаліст вищої категорії (2016 р.)

Освіта

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Фінанси / магістр з економіки з відзнакою (2003 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший викладач, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 2003 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту

Особисті досягнення

 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2018 р.
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2012 р.
 
 

Публікації

  Sova O.Yu. Trends of development of life insurance in Ukraine/ O. Yu. Sova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.323-326

  Sova O. Ways for improving the competitiveness of SME-s sector / O. Sova // Eastern european studies: economics, education and law: Proceedings of the international scientific conference. Volume II, June 7-8, 2018. - Burgas: Publishing House FLAT Ltd-Burgas, 2018. - Р. 88-90

  Сова О.Ю. Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (25 жовтня 2018 р.) / від. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2018. - С. 86-87

  Сова О.Ю. Механізм формування прибутку підприємств у ринкових умовах / О.Ю. Сова // Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 березня 218 р. м. Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький. - 2018. - Вип. 3(13). - С.13-16.

  Сова О.Ю. Саморегулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань (25 квітня 2018 р., Київ). - К.: Київський університет ринкових відносин, 2018. - С. 172-174

  Сова О.Ю. Cashless economy: ризики та нові можливості для України / О.Ю. Сова // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С.226-229

  Сова О.Ю. Специфіка депозитних послуг у сучасних умовах банківського ринку України / О.Ю. Сова // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2018. - Том 3, № 26. - С. 72-80

  Sova O. The survey of the separation of money and credit / O. Sova // Universum View: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Краматорськ. Україна. 28 вересня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 147-148

  Sova O. Defining the monetary base in a deregulated financial system / O. Sova // Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 жовтня 2018 р., м. Київ). - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 238-239.

  Sova O. Tax factors for stimulating small business growth / O. Sova // Universum View 2: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми. Україна. 19 жовтня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 324-325.

  Сова О.Ю. Теорія і практика використання лізингу на ринку фінансових послуг України / О.Ю. Сова // Стан та умови розвитку економіки в Україні: теорія, методологія, практика: колективна монографія / під ред. О.О. Непочатенко. - Умань: Видавець "Сочінський М.М.", 2018. - С. 25-35

  Сова О.Ю. Страхові послуги: методичні рекомендації щодо вивчення навчальної дисципліни. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 75 с.

  Сова О.Ю. Місце андерайтингу в системі страхового менеджменту / Р.Ю. Басюк, О.Ю. Сова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.390-391

  Сова О.Ю. Аналіз системи медичного страхування в Україні/ К.В. Дроздова, О.Ю. Сова// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.137-139

  Сова О.Ю. Особливості сегментування ринку страхування / Круть А.О., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 195-196

  Сова О.Ю. Форми страхового захисту громадян / Пироженко А.О., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.282-283

  Сова О.Ю. Особливості укладання договорів медичного страхування /Лисюченко А.П., Сова О.Ю. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.213-215

  Сова О.Ю. Основні тренди страхового ринку України / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 59-67

  Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні / О. Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018.- Вип. 49. - С. 80-92

  Sova O. Innovative instruments of financial control at the enterprise / Sova O. // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції "Економіка в Україні та світі". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - С. 89-91

  Sova O. Local government finance: issues and options / Sova O. // Матеріали Щорічної науково-практичної конференції молодих учених "Наукові тренди сучасності", КРОК, 2017. м. Київ.

  Сова О.Ю. Features of the social insurance system in Ukraine / О.Ю. Сова // Матеріали Науково-практичної конференції "Формула ідеального соціального забезпечення", КРОК, м. Київ, 2017.

  Сова О.Ю. Антикризові заходи у системі управління підприємством / О.Ю. Сова // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" "WTPDFSU'2017", КНУ, м. Київ, 2017 - С. 298-303

  Сова О.Ю. Заходи щодо підвищення ефективності фінансового планування на підприємствах / О.Ю. Сова // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна економіка: теорія і практика". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 56 с. - С. 42-46

  Сова О.Ю. Імплементація в Україні міжнародного досвіду формування ринку консалтингових послуг / О.Ю. Сова // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Економічні перспективи підприємництва в Україні", УДФСУ, м. Ірпінь, 2017. - С. 150-154

  Сова О.Ю. Огляд діяльності неприбуткових організацій в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали XI науково-практичної конференції "Економіка та менеджмент неприбуткових організацій". (м. Краматорськ), 2017. - С. 75-78

  Сова О.Ю. Особливості управління місцевими фінансами в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціально-економічні проблеми сучасності". - Маріуполь, Донецький державний університет управління, 2017. - С. 270-273

  Сова О.Ю. Проблематика забезпечення фінансової стійкості страхових компаній / Сова О.Ю. // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні економічні дослідження". - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - С. 166-170.

  Сова О.Ю. Фактори конкурентоспроможності консалтингових послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності / О.Ю. Сова // Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Маркетинг майбутнього: виклики та реалії". Навчально-науковий інститут менеджменту та підприємництва ДУТ. - Київ: Державний університет телекомунікацій, 2017. - С. 152-154

  Сова О.Ю. Шляхи підвищення ефективності депозитної політики комерційних банків / О.Ю. Сова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Стратегічні перспективи розвитку економічних суб'єктів в нестабільному економічному середовищі". Кременчук, 2017. - С. 170-173

  Сова О.Ю. Проблеми та перспективи розвитку валютного ринку України / Сова О.Ю. // Міжнародний науковий журнал Київського університету ринкових відносин: Економіка, бізнес-адміністрування, право. - 2017. - № 2. - С. 108-124

  Сова О.Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку в Україні / О.Ю. Сова // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 1. - С. 282-292

  Sova O. The Transmission Mechaninism of Monetery Policy/ O. Sova // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - Вип. 47. - С. 63-69

  Теоретичні та практичні аспекти розвитку підприємництва в Україні: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]. - Умань: "Сочінський М.М.", 2017. [Сова О.Ю. Суперечності оцінки кредитоспроможності підприємств в Україні та шляхи їх вирішення. - С. 21-33]

  Сова О. Ю. Антикризові стратегії управління підприємством / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської конференції «Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти».- Ужгородський національний університет, 23.11.2016. - С. 233-234

  Sova O. The financial control of insurance companies / O. Sova ; Zbiоr artykulуw naukowych. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Еconomy. Zarzadzanie. Wspуlczesne problemy i perspektywy rozwoju».- Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 30.04.2016. - С. 59-61

  Sova O. Chinese reforms of the banking system: lessons for Ukraine and trends of cooperation / O. Sova // Materials of International scientific and practical conference (15-17 December 2016) "Sino-Ukrainian humanitarian cooperation in concept One zone - One way". - Tianjin, People republic of China, 2016-2017. - 147 p. (P. 17-20.)

  Sova O. Modernization of credit relations / O. Sova ; Economics, science, education: integration and synergy. Materials of international scientific and practical conference.- Centre of educational literature, Bratislava-Кyiv, 18.06.2016. - С. 153-154

  Sova O. The realities of Ukraine’s banking sphere: current risks and development prospects / O. Sova ; Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.- Slovakia, 2016.- 4. - С. 92-95

  Сова О. Ю. Кроки до створення ефективної системи управління інвестиціями на підприємстві / О. Ю. Сова ; Матеріали І Міжнародної нтернет-конференції «Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації».- Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 18.11.2016. - С. 82-84

  Сова О. Ю. Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів / О. Ю. Сова ; Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]./ Умань: «Сочінський М.М».- Уманьський національний університет садівництва, 2016. - С. 40-52

  Сова О. Ю. Фінансовий потенціал ломбардів на ринку небанківських послуг / О. Ю. Сова ; Вчені записки Університету "КРОК".- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 04.11.2016. - С. 111-113

  Сова О. Ю. Характеристика приватизаційних процесів в Україні / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції «Економічні перспективи підприємництва в Україні».- УДФСУ, м. Ірпінь, 27.10.2016. - С. 308-313

  Соціально-економічні аспекти стійкого розвитку економіки України: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Непочатенко О.О.]. - Умань: "Сочінський М.М.", 2016. [Сова О.Ю. Світові тенденції та вітчизняні реалії формування та використання золотовалютних резервів / О.Ю. Сова. - С. 40-52.]. - 300 с

  Сова О.Ю. Аналіз сфери вітчизняного споживчого кредитування / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 61-72

  Сова О. Ю. Особливості організації та функціонування малого підприємництва в Україні / О. Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 128-137

  Сова О. Ю. Стабілізаційні механізми регулювання фінансових ринків в умовах глобалізації / О. Ю. Сова ; зб. матер. наук.-практ. конференції "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України".- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 29.10.2015. - С. 184-187

  Сова О. Ю. Еволюція грошової системи України / О. Ю. Сова ; Вчені записки Університету "КРОК" .- Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 21.10.2015. - С. 189-192

  Сова О. Ю. Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами держави / О. Ю. Сова ; Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд».- Ужгородський національний університет, 29.10.2015. - С. 83-85

  Сова О. Ю. Проблеми забезпечення домогосподарств України кредитними ресурсами / О. Ю. Сова ; Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України».- Ужгородський національний університет, 23.04.2015. - С. 163-168

  Сова О. Ю. Проблеми та перспективи розвитку страхового бізнесу в Україні / О. Ю. Сова ; Наука й економіка.- Хмельницький національний університет, м.Хмельницький, 2015.- 1 (37). - С. 42-49

  Сова О.Ю. Еволюція грошової системи України / О.Ю. Сова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України": зб. матер. наук.-практ. конференції молодих учених, 21 жовтня 2015 р. / Університет економіки та права "КРОК" . - Київ, 2015. - С. 189-192

  Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного АПК України: колективна монографія / [за ред. Ю.О. Нестерчук.]. - Умань: "Візаві", 2014. - Частина 2. [Сова О.Ю. Резерви зростання прибутковості підприємств кондитерської галузі / О.Ю. Сова. - С. 61-70.]

  Сова О.Ю. Регулювання банківського інвестування на фондовому ринку / О.Ю. Сова // Економіка ринкових відносин. - 2014. - № 12. - С. 161-167

  Сова О.Ю. Регулювання регресних вимог на страховому ринку України / О.Ю. Сова // Матеріали Науково-практичної конференції молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки". - Київ, 2014. - С. 136-138

  Сова О.Ю. Шляхи вдосконалення організації планування податкових платежів на підприємстві / О.Ю. Сова // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 30-31 жовтня 2014 р. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ, 2014. - С. 166-169

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств / О.Ю. Сова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 97-103

  Сова О.Ю. Ризики та вигоди операцій з деривативами / О.Ю. Сова // Матеріали Четвертої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту". - Буча, 2013

  Розвиток інформаційного суспільства. Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія. Том 6. / [за наук. ред. В.І. Грушка.]. [Сова О.Ю. Сутність місцевих бюджетів. Прогнозування доходів МБ та аналіз їх виконання / О.Ю. Сова. - С. 59-74]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Сова О.Ю. Кредитування і контроль. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 78 с.

  Сова О.Ю. Маркетинг у банку. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 74 с.

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення системи захисту прав інвесторів на фондовому ринку України / О.Ю. Сова // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна". - Київ, 2012. - Т. 1. - С. 212-214

  Сова О.Ю. Напрями вдосконалення управління кредитними ризиками комерційних банків / О.Ю. Сова // Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління. - 2012. - № 1 (3). - С. 120-126

  Сова О.Ю. Напрями удосконалення інституту банкрутства в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". - Умань, 2012. - Частина 2. - С. 96-98

  Сова О.Ю. Пріоритети розвитку ринку лізингових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Матеріали Третьої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту". - Буча, 2012. - С. 12-13

  Сова О.Ю. Рентабельність у системі показників фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Економіка ринкових відносин. - 2012. - № 9. - С. 132-137

  Сова О.Ю. Управління фінансовою санацією підприємства. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 90 с.

  Сова О.Ю. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 94 с.

  Сова О.Ю. Фінансова санація та банкрутство підприємств. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Сова О.Ю. Фінансовий ринок. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни / Сова О.Ю. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 80 с.

  Сова О.Ю. Фіскальний союз: передумови та проблеми створення / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2012. - Випуск 30. - С. 80-86

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Гроші та кредит: підручник (затв. МОН України) / Реверчук С.К., Грушко В.І., Сова О.Ю. та ін. [за ред. С.К. Реверчука]. - К.: Знання, 2011. - 382 с.

  Торгівля цінними паперами / Лаптєв С.М., Грушко В.І., Сова О.Ю. та ін. [за заг. ред. В.І. Грушка.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 399 с.

  Sova O. Foreign experience of management by deficit of the state budget: current trends / Sova O. // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: економіка. - 2011. - Випуск № 01 (009). - С. 164-172

  Сова О.Ю. Проблеми та перспективи інвестування в основний капітал / О.Ю. Сова // Матеріали Другої міжвузівської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту", Буча, 2011. - С. 29-30

  Сова О.Ю. Роль фінансового механізму в управлінні бюджетним дефіцитом / О.Ю. Сова // Матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна". - Київ, 2011

  Сова О.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності підприємств України / О.Ю. Сова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених "Сучасні проблеми управління інвестиційною та інноваційною діяльністю". - Донецьк, 2011

  Сова О.Ю. Теоретичні аспекти стрес-тестування банківської діяльності / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2011. - Випуск 28. - С. 125-131

  Гроші та кредит: підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова [та інші], за ред.С.К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 384 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / За ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Сова О.Ю. Актуальні проблеми дефіциту державного бюджету України / О.Ю. Сова // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: економіка". - Київ, 2010. - Том 1. - С. 318-321

  Сова О.Ю. Модель дефіциту державного бюджету України / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2010. - Випуск 24. - С. 76-86

  Сова О.Ю. Необхідність збалансування доходів і видатків державного бюджету / О.Ю. Сова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики". - Харків, 2010. - С. 224-228

  Сова О.Ю. Тенденції та оцінка виконання Державного бюджету України за 2000-2009 роки / О.Ю. Сова // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". Сер.: Економіка. - 2010. - Випуск 22. - С. 75-85

  Сова О.Ю. Теоретико-методологічні аспекти дефіциту державного бюджету / О.Ю. Сова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин". - Умань, 2010. - Частина 2. - С. 132-135


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Сова Олена Юріївна