Зображення контакту

Скулиш Юлія Іванівна

Кандидат економічних наук

Адреса:
Кабінет 503

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 121

 

Публікації

  Скулиш Ю.І. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення / Жеревчук О.Г., Скулиш Ю.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 146-148

  Скулиш Ю.І. Теоретична сутність пенсій та пенсійного забезпечення / Ляшенко М.С., Скулиш Ю.І.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 224-226

  Скулиш Ю.І. Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку/ Рущак С.Б., Скулиш Ю.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.309-311

  Скулиш Ю.І. Підвищення платоспроможності страхової компанії, як одна з умов покращення фінансової стійкості страховика/ Халаберда О.Є., Скулиш Ю.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.346 -349

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Скулиш Ю.І. Аналіз діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів та визначення шляхів підвищення ефективності їх функціонування. Підсумкова міжнародна наукова конференція Перспективи економічного зростання: теоретичні та практичні аспекти 19-20 грудня 2014 року .м. Одеса

  Скулиш Ю.І. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні: проблеми та перспективи / Ю.І. Скулиш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 62-67

  Скулиш Ю.І. Концептуальні підходи до вдосконалення фінансування системи соціального страхування на випадок безробіття в Україні. // Економіка і держава. -2013. - № 7. - С.56-59.

  Скулиш Ю.І. Проблема розподілу фінансової відповідальності між суб'єктами соціального страхування. Науково-практична конференція молодих учених: "Актуальні питання розвитку суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності". Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 6 грудня 2013 року м. Київ.

  Скулиш Ю.І. Фінансова політика держави на макрорівні: монографія / за ред. д. е. н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - Т. I.

  Скулиш Ю.І. Фінансово-економічна безпека держави на мікро- та макрорівнях: монографія / за ред. Сідака В.С. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - Т. III.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Скулиш Юлія Іванівна