Зображення контакту

Лойко Дар’я Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 504

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 121

 

Публікації

  Лойко Д.М. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки на інноваційних засадах / Д.М. Лойко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. -Вип. 49. - С. 26-32

  Лойко В.В. Розвиток індустрії моди України в умовах глобалізації /В.В. Лойко, Д.М. Лойко// Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку України [Текст]: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - С. 185-191

  Лойко Д.М. Розвиток дизайнерської творчої діяльності як чинника майбутнього соціального забезпечення людства / Збірник матеріалів Науково- практичної конференції // Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.58-59.

  Лойко Д.М. Рынок брендовой одежды: состояние и перспективы развития украинско-китайского сотрудничества / Китайське -українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - один шлях" [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції] - КНР, Тяньцзинь, 2016/2017. - С. 46 -50

  Лойко Д.М. Тенденції розвитку ринків брендового одягу /Лойко Д.М.// Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - № 18 - 2017. - Р. 56-60

  Лойко Д.М. Фінансова безпека швейних та сервісних підприємств /Д.М. Лойко // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. - С. 393 - 395

  Ramskyi Andriy, Loiko Valeria, Sobolieva-Tereshenko Olena, Loiko Daria,Valeriia Zharnikova. Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning, rebooting and Basel III / Banks and Bank Systems (open-access) / Business Perspectives/ Volume 12 2017, Issue #4, pp. 163-174/

  Лойко Д.М., Єсіпенко Л.І. Методичні аспекти оцінки ймовірності банкрутства підприємства / Єсіпенко Л.І., Лойко Д.М. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017.

  Лойко Д.М., Семенюк А.С. Характеристика податку на додану вартість та його роль у формуванні державного бюджету України/ Семенюк А.С., Лойко Д.М. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. C. 159-161.

  Лойко Д.М. Інтеграція України в міжнародний простір виробників брендового одягу / Лойко Д.М.// Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали v Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 23 листопада 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка.- Київ, 2017. - C. 111-113.

  D. M. Loiko, Panin Т. О. Innovation of an enterprise for the production of fur clothing / Т. О. Panin, D. M. Loiko // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3: Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України". Секція "Міжнародні та національні стандарти в сфері технологій та дизайну" [Текст]: 28-29 квітня 2016 р. - К.: КНУТД, 2016. - С. 19.

  D. M. Loiko, Vasilieva М. О. Factors influencing the efficiency of factories producing garments of skin / M. O. Vasilieva, D. M. Loiko // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3: Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України". Секція "Міжнародні та національні стандарти в сфері технологій та дизайну" [Текст]: 28-29 квітня 2016 р. - К.: КНУТД, 2016. - С. 6.

  Глобалізація сучасної економіки ; Київський національний університет технологій та дизайну.- місто Київ, 2016. - C. 290-301 (370 с.)

  Д. М. Лойко, Колтко Ю. Ю. Нові індустріальні країни та їх економіка / Ю. Ю. Колтко, Д. М. Лойко // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3: Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України". Секція "Міжнародні та національні стандарти в сфері технологій та дизайну" [Текст]: 28-29 квітня 2016 р. - К.: КНУТД, 2016. - С. 113.

  Лойко Д. М. Ефективність діяльності підприємств України з виробництва одягу / Д. М. Лойко ; Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles.- Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE., 2016. - P 116-120

  Лойко Д. М. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства / Д. М. Лойко, Б. К. Іванов. Захист інформації в системі економічної безпеки підприємства ; Журнал "Інноваційна економіка".- Інститут стратегічних досліджень НАН України, 2016.- №18(50). - С.18-56

  Лойко Д. М. Інноваційна діяльність підприємств по виробництву одягу з хутра як складова їх економічної безпеки / Д. М. Лойко, Т. О. Панін ; Міжнародна науково-практична конференція.- м.Черкаси, 25.03.2016. - С.48-51

  Лойко Д. М. Ринок туристичних послуг в Україні: стан та перспективи розвитку / Д. М. Лойко ; The International Scientific and Practical Web-Congress of Economists and Jurists "ECONOMICS, LAW, SOCIETY: resume of 2016", professional scientific publication.- ed.dep.: Geneva (Switzerland), M, 2016. - P. 98-104 (p. 344)

  Лойко Д. М. Сучасний стан та перспективи розвитку в’їзного туризму в Україну / Д. М. Лойко ; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка.- Суми: ФОП Цьома С.П., 23.11.2016. - С. 74-79 (312 с.)

  Лойко Д. М. Формування конкурентних переваг швейних підприємств в умовах євроінтеграції / Д. М. Лойко, А. С. Несенюк.- К.:КНУТД, 28.04.2016. - С. 17

  Лойко Д. М. Формування конкурентних переваг швейних підприємств як чинник підвищення рівня їх економічної безпеки / Д. М. Лойко ; Economics, Management, Law: socio-economic aspects of development»: Collection of scientific articles.- Edizioni Magi, Roma, Italia., 2016. - P. 187 - 190

  Лойко Д.М. Антикризові заходи в легкій промисловості України /Лойко Д.М., Островський Д.Л. // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 124-126. (216 с.)

  Лойко Д.М. Моделі Римського клубу в дослідженні перспективних глобальних проблем Д.М. Лойко// Глобалізація сучасної економіки: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Лойко В.В., Патика Н.І., Палиця С.В.,Федоренко С.В., Грищенко А.І., Янковець Т.М., Шацька З.Я., Лойко Д.М., Приходько Д.О., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є.Воронкової - К.: ТОВ "ДКС центр", 2016. - C. 290-301 (370 с.)

  Лойко Д.М. Підвищення ефективності діяльності підприємств з виробництва одягу зі шкіри в умовах інтеграції до ЄС / Лойко Д.М., Васильєва М.О.// Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 122-124. (216 с.)

  Лойко Д.М. Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств з виробництва одягу в умовах інтеграції до ЄС / Лойко Д.М., Панін Т.О. // Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС: матеріали Міжнар. наук.-практичної Інтернет - конф., м. Київ, 27 травня 2016 р. / редкол.: М.П. Денисенко та ін. - Київ: КНУТД, 2016. - С. 136-138. (216 с.)

  Лойко Д.М. Розвиток модного іміджу туристичної фірми /Д.М. Лойко// Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - C. 454-455 (502 с.)

  Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки національної економіки ; Монографія "Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки" .- Київський національний уніеврситет технологій та дизайну, 2015. - 5-25 (212 с.)

  Інвестиційно-інноваційний розвиток в контексті економічної безпеки підприємства ; Київський національний університет будівництва і архітектури.- К.:ТОВ "ДКС центр", 2015. - С. 239 – 337. (348 с., 20.34 д.а.)

  Іноземні інвестиції в Україні: проблеми та перспективи.- Київський національний університет технологій та дизайну, 2015

  Лойко Д. М. Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки / Д. М. Лойко, В. В. Лойко ; Науково-технічна інформація .- Український інститут науково-технічної і економічної інформації, 2015.- № 3(65). - С. 41-46

  Лойко Д. М. Фактори впливу на економічну безпеку національного господарства / Д. М. Лойко, В. В. Лойко ; Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles.- Thorpe-Bowker, Melbourne, Australia, 2015. - Р. 43-47 (332 p.)

  Економіка України в умовах глобалізації ; Київський національний університет будівництва і архітектури.- "ДКС центр", 2015

  Лойко Д.М. Удосконалення системи мотивації праці на промислових підприємствах / Д.М. Лойко, А.Ю. Кияшко // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2015. - № 8. - С. 495-498

  Національна економіка України в сучасних глобальних процесах: монографія / М.П. Денисенко, В.В. Лойко, Д.М. Лойко та ін. – К. : ДКС центр, 2015. - 470 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Лойко Дар’я Миколаївна