Інша інформація:
Іванчук Олена Валеріївна

кабінет 503

+38 044 455-56-90, вн. 121

Напрями наукових досліджень

 • інвестиції / інвестиційно-інноваційна діяльність / інвестиційні проекти

Сфера наукових інтересів

 • інвестиційний розвиток підприємницької діяльності, аналіз ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах України

Викладає

 • економічний аналіз / теорію економічного аналізу / аналіз господарської діяльності / аналіз та облік інвестиційної та інноваційної діяльності
 
 

Іванчук Олена Валеріївна

 • кандидат економічних наук (2008 р.), доцент (2014 р.)
 • Сертифікат «Європейські бізнес-практики КСВ», Programme of the European union, 2015 р.
 • Грамота ДП «Українські спеціальні системи» за значні досягнення в роботі, високий професіоналізм, 2014 р.

Освіта

 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» / Економіка та підприємництво / Облік та аудит (2005 р.)
 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» / Право / Правознавство (2004 р.)

Професійна кар’єра

Поєднує педагогічну діяльність із практикою у різних підприємствах, установах та організаціях

 • з 2010 р. – ДП «Українські спеціальні системи», заступник начальника Центру сертифікації ключів
 • з 2009 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту (за сумісництвом)
 • 2007–2010 рр. – ПАТ «Національний депозитарій України», провідний економіст
 • 2005–2007 рр. – ТОВ «Лінком», помічник директора з економічних питань
 • 2002–2005 рр. – «Газпромторг» (філія АТ «Укргазпром», м. Київ), помічник фінансового директора із зв’язків з громадськістю

Особисті досягнення

 • автор понад 60 наукових праць та науково-методичних праць, співавтор колективної наукової монографії та двох навчальних посібників з економічного та фінансового аналізу
 
 

Публікації

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів щодо аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки /О.В.Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - 2017. - №2(210). - С. 34-37

  Іванчук О.В. Регіональні особливості реалізції інвестиційних проектів/ Іванчук О.В.:тези науково-практичної інтернет конф., - Київ, 2017. - С. 89-91

  Іванчук О. В. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційних проектів / О. В. Іванчук ; Науково-дослідний економічний університет Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.- м.Київ, 2016.- №5(180). - С. 48-51

  Іванчук О. В. Аналіз інвестиційних ризиків при оцінці інвестиційного проекту / О. В. Іванчук ; Всеукраїнська науково- практична конференція "Фінансова політика України в умовах євроінтеграційних процесів".- Київський інститут банківської справи, 25.03.2016. - С. 41-46

  Іванчук О. В. Аналіз показників при оцінці ефективності інвестиційних проектів / О. В. Іванчук ; зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук.-практ. конф.- Житомирская научная бухгалтерская школа, м.Житомир, 03.11.2015. - С. 31-32

  Іванчук О.В. Методика оцінки та аналізу фінансових інвестицій і показників ефективності інвестиційних проектів /О.В.Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - 2015. - №1(164). - С. 51-54

  Іванчук О.В. Аналіз ефективності та доходності інвестиційних проектів проектів / Іванчук О.В.: Розвиток професії та бухгалтерського обліку як науки: міжнародна науково-практична конференція, присвячена відзначенню "Дня бухгалтера", - Вінниця, 2014 р. - С.106-109

  Іванчук О.В. Фінансовий аналіз / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька // Фінансовий аналіз. Навчально-методичний посібник. - К.: Алерта, 2014. - 768 с.

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємств / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2013. - № 5 (144). - С. 55-58.

  Іванчук О.В. Аналіз показників при оцінці ефективності інвестиційних проектів / Іванчук О.В.: Сучасні тенденції розвитку обліково-економічної науки: міжн. наук.-практ. конф., Житомир, 2013. - С. 41-42

  Іванчук О.В. Аналіз прийняття інвестиційних рішень за розрахунками ефективності та прибутковості інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2013. - № 9 (148). - С. 87-90.

  Іванчук О.В. Економічний аналіз / О.В. Іванчук, Л.Я. Тринька // Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник. - К.: Алерта, 2013. - 567 с.

  Іванчук О.В. Аналіз особливостей застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2011. - № 1 (116). - С. 16-18.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування ефективних підходів щодо аналізу інвестиційних ризиків в умовах ринкової економіки / О.В. Іванчук // Актуальні проблеми економіки: зб. наук. пр. - 2011. - № 1 (115). - С. 64-68.

  Іванчук О.В. Економічний аналіз / О.В. Іванчук // План семінарських занять з курсу "Економічний аналіз" з методичними вказівками для підготовки до семінарських занять та виконання завдань самостійної роботи. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 24 с.

  Іванчук О.В. Аналіз проблем застосування показників ефективності та норм рентабельності в процесі впровадження інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2009. - № 11 (102). - С. 36-39.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів: колективна монографія / О.В. Іванчук // Фінансово-економічний механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України / Національна академія управління. - 2008. - С. 231-237.

  Іванчук О.В. Визначення ефективних підходів щодо обліку та аналізу інвестиційних ризиків в сучасних умовах економічного розвитку України / О.В. Іванчук // Держава та регіони. - Запоріжжя, 2007. - № 1. - С. 194-196.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку порівняльно-аналітичних показників ефективності інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 8 (74). - С. 194-200.

  Іванчук О.В. Теоретичні і методичні питання розрахунку фактору часу при аналізі ефективності інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2007. - № 8 (75). - С. 44-50.

  Іванчук О.В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств в процесі реалізації інвестиційних проектів / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка і регіони. - Полтава, 2006. - № 3 (10). - С. 74-77.

  Іванчук О.В. Аналіз методів оцінки ефективності інвестицій, заснованих на дисконтуванні / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економічні науки: зб. наук. пр. - Хмельницьк, 2006. - Т. 3 (84), № 5. - С. 233-237.

  Іванчук О.В. Методи аналізу інвестиційних проектів в умовах ринкової економіки / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. пр. - 2006. - № 25. - С. 148-152.

  Іванчук О.В. Методика обліку розрахунків ефективності та прибутковості інвестиційних проектів / О.В. Іванчук // Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград, 2006. - Ч. II, № 10. - С. 146-151.

  Іванчук О.В. Методика розрахунку фінансових показників ефективності інвестиційного проекту / О.В. Іванчук // Прометей: зб. наук. пр. - Донецьк, 2006. - № 2 (20). - С. 79-83.

  Іванчук О.В. Методика та організація аналізу фінансових інвестицій / О.В. Іванчук // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2006. - № 2 (57). - С. 10-15.

  Іванчук О.В. Методичні та теоретичні основи аналізу ефективності інвестиційної діяльності / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ, 2006. - Т. 1, № 214. - С. 259-268.

  Іванчук О.В. Особливості застосування оціночних показників фінансової ефективності інвестицій в обліково-аналітичній системі / О.В. Іванчук // Економічні науки: вісник. - Харків, 2006. - № 41 (1). - С. 43-46.

  Іванчук О.В. Проблеми практичного застосування сучасних методичних розробок з обліку фінансових інвестицій / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економіка: зб. наук. пр. - Рівне, 2006. - № 3 (35). - С. 103-109.

  Іванчук О.В. Системно-методичний підхід до аналізу показників ефективності інвестиційних проектів / О.В. Іванчук, М.І. Лагун // Економічні науки: зб. наук. пр. - Луцьк, 2006. - Ч. 1, № 3 (12). - С. 115-121.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Іванчук Олена Валеріївна