Інша інформація:
Двірська Оксана Василівна

Напрями наукових досліджень

 • теоретико-методологічні засади формування та розвитку медичного права в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз

Сфера наукових інтересів

 • медичне та фармацевтичне право

Викладає

 • цивільне та сімейне право, основи господарського та цивільного права, цивільний процес, судочинство в господарських судах, медичне право, фармацевтичне право
 
 

Двірська Оксана Василівна


Освіта

 • магістр права, Правознавство, Університет економіки та права «КРОК» (2009 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2006 р. – приватна юридична практика
 • 2002–2004 рр. – помічник адвоката, адвокатське бюро «Феміда»

Особисті досягнення

 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК», 2016 р.
 • Наукові публікації

  Двірська О.В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку // Правничий вісник Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2015. – Вип. 21.
  Двірська О.В. Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр. / Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2013. – Вип. 1. – С. 3–6.
  Двірська О.В. Правове регулювання діяльності колекторських компаній в Україні // Правничий вісник Університету «КРОК». – Вип. 11.
 • Конференції, семінари

  Двирская О.В. Становление медицинского права в Украине // 6-я Междунар. науч.-практ. конф. «Принеманские научные чтения» (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека), Белорусь, г. Гродно, 2016 г.
  Двірська О.В. Медичне право як комплексна галузь права // Матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених «Українські перспективи у світовому розвитку» (04.11.2016) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – (тези подані для участі).
  Двірська О.В. Проблема самостійності і комплексності медичного права // П'ята Всеукр. наук.-практ. конф. «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні» 24 листопада 2016 р. / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут.
  Двірська О.В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі // Матеріали наук.-практ. конф. «Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016.
  Двірська О.В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015.
  Двірська О.В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект // Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: зб. наук. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 113–117.
  Двірська О.В. Правова характеристика процедур примирення при вирішенні господарських спорів та конфліктів // Актуальні проблеми приватного права: матеріали Міжвузів. студ. конф. / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – С. 24–28.
  Двірська О.В. Проблеми становлення медіації як одного із альтернативних способів вирішення господарських спорів // Право як ефективний суспільний регулятор: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив». – Львів, 2013. – Ч. 1. – С. 77–78.
  Двірська О.В. Медіація – інструмент досудового врегулювання господарських спорів // Правничий вісник Університету «КРОК» / Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2012. – Вип. 14. – С. 14–18.
 
 

Публікації

  Двірська О.В. До питання запровадження навчальної дисципліни "Медичне право" для студентів вищих юридичних навчальних закладів при підготовці приватних детективів / О.В. Двірська // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С. 88-91.

  Двірська О.В. До питання фальсифікації лікарських засобів / А.М. Коваль, О.В. Двірська // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (м. Івано-Франківськ 28 квітня 2017 року), / Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника, - Івано-Франківськ, 2017. - С.45-48.

  Двірська О.В. До питанння предмету медичного права / О.В. Двірська // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 220-221.

  Двірська О. В. Проблема самостійності і комплексності медичного права / О. В. Двірська ; П'ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні» 24 листопада 2016 р.- м. Київ, 24.11.2016. - С. 4-5

  Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі ; Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Двірська О. В. Медичне право як комплексна галузь права / О. В. Двірська ; Науково-практична конференція молодих учених “Українські перспективи у світовому розвитку” (04.11.2016 року).- Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК”. – К.: Університет економ, 04.11.2016

  Медичне право як комплексна галузь права ; Медичне право як комплексна галузь права .- Науково-практична конференція молодих учених “Українські перспективи у світовому розвитку” (04.11.2016 року) /Вищий навчальний заклад , 2016

  Двірська О. В. Становлення медичного права в Україні / О. В. Двірська ; ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю"Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів".- Киівський Національний Університет ім, 03.11.2016. - С. 35-37

  Двірська О. В. Становлення та розвиток медичного права в соціальному вимірі / О. В. Двірська ; Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції.- ВНЗ «Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 18.03.2016. - С. 25-27

  Двірська О. В. Правове регулювання належної виробничої практики лікарських засобів / О. В. Двірська ; Міжнародна науково-практична конференція “Права людини — сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки”.- Вищий навчальний заклад « університет економіки та права «КРОК». – К. : В, 04.12.2015

  Двірська О. В. Принципи організації роботи аптечних закладів в Україні та Європі: порівняльний аспект / О. В. Двірська ; Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства: Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції.- Вищий навчальний заклад «Універси, 09.04.2015. - С.116-119

  Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку ; Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку .- м. Київ Правничий вісник Університету «КРОК»/ Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2015.- 21

  Двірська О. В. Медіація у сфері охорони здоров’я – правові проблеми та перспективи розвитку / О. В. Двірська ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»., 2015.- 21. - С.123-128


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Двірська Оксана Василівна