Правознавство

Галузь знань «Право»

Професія юриста вже багато років залишається однією з найбільш престижних. Адже діяльність правознавця охоплює практично всі сфери людського існування. Його послугами в своєму житті неодноразово користується кожна людина. Проте щоб бути затребуваним сьогодні в цій галузі, слід добре підготуватися, стати справжнім професіоналом. Старт успішної кар’єри – це якісна освіта.

Коледж економіки, права та інформаційних технологій здійснює підготовку молодших спеціалістів із права. Сюди приходять ті, хто вже визначилися з майбутньою професією і прагнуть, не втрачаючи часу, поряд із завершенням шкільної освіти здобувати омріяний фах.

Випускник Коледжу може працювати на посаді помічника юрисконсульта із забезпечення правової роботи в господарських організаціях та об’єднаннях різних форм власності, помічника адвоката, помічника кримінолога, помічника експерта з питань інтелектуальної власності, помічника експерта з регулювання соціально-трудових відносин, в освітніх і наукових закладах.

Молодші спеціалісти здатні на професійному рівні забезпечити юридичний моніторинг сучасних майнових відносин, юридичну діяльність бірж, торгових будинків, банків, брокерських контор та суб’єктів зовнішньоекономічних відносин.

Навчання в Коледжі за юридичною спеціальністю триває 4 роки. Після отримання дипломів молодші спеціалісти з права можуть продовжити навчання за цим напрямом з ІІІ курсу Університету «КРОК».

Опановуючи спеціальність юриста в Університеті «КРОК», студенти вивчають основні галузі права – конституційне, адміністративне, трудове, цивільне, сімейне, екологічне, земельне, господарське, транспортне, фінансове, банківське, кримінальне – та процесуально-процедурні форми механізму їх реалізації. Майбутні юристи вивчають міжнародне право, цивільний процес, теорію держави і права, криміналістику, державне право зарубіжних країн, правоохоронні органи та судову систему України, судову бухгалтерію, основи римського цивільного права, правову статистику, ораторське мистецтво, банківське право та ін. Випускники Університету за спеціальністю «Правознавство», які отримали дипломи спеціалістів, можуть продовжити навчання в магістратурі, де вивчатимуть господарське право.

Робота юриста великою мірою пов’язана з розкриттям духовного світу людини, розумінням її емоційного, психологічного стану. Тому Університет надає своїм студентам можливість поєднувати здобуття психологічної (денна форма навчання) та юридичної освіти (заочна форма). Практична складова – невід’ємна частина освітнього процесу. Під час навчання в Університеті студенти проходять практику в органах місцевого самоврядування, державних службах зайнятості, соціального страхування, пенсійного забезпечення, органах реєстрації актів громадянського стану, соціального захисту населення, судових органах, департаментах кадрової роботи, а також у Верховній Раді України, Верховному Суді України, Конституційному Суді України тощо. Майбутні юристи беруть участь у ділових іграх на правову тематику, спеціальних круглих столах. Поділитися досвідом та відповісти на питання студентів до Університету приходять відомі юристи, громадські діячі.

Випускники – бакалаври і спеціалісти за напрямом «Правознавство» можуть працювати на посадах юрисконсультів, забезпечуючи правову роботу в господарських організаціях та об’єднаннях різних форм власності.

Студенти магістратури є учасниками спеціально організованих практикумів, які проводяться в корпоративних органах управління, акціонерних та страхових фірмах. Студенти відпрацьовують інноваційні проекти, пов’язані із захистом інтелектуальної власності, а також питання юридичного забезпечення зв’язків з офшорними зонами, холдинговими компаніями.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Аграрне право
 • Адаптація законодавства України до права ЄС
 • Адвокатура
 • Адміністративна відповідальність
 • Адміністративне право
 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Державне будівництво та місцеве самоврядування
 • Діловодство в юридичній практиці
 • Екологічне право
 • Історія держави та права зарубіжних країн
 • Історія держави та права України
 • Конституційне право України
 • Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина
 • Конституціоналізм в Україні
 • Криміналістика
 • Кримінальне право
 • Кримінальний процес
 • Кримінологія
 • Медичне право
 • Міжнародне економічне право
 • Міжнародне приватне право
 • Міжнародне публічне право
 • Навчально-ознайомча практика
 • Нотаріат
 • Основи римського цивільного права
 • Особливості кваліфікації злочинів у сфері господарської діяльності
 • Податкове право
 • Право Європейського Союзу
 • Правове регулювання відносин власності
 • Правові засади ЗЕД
 • Практикум з складання процесуальних документів
 • Сімейне та спадкове право
 • Судові, правоохоронні та правозахисні органи України
 • Теорія держави та права
 • Транспортне право
 • Трудове право
 • Фінансове право
 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Логіка
 • Менеджмент
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Актуальні питання господарського права
 • Актуальні проблеми юридичної психології
 • Банківське право
 • Біржове право
 • Валютне законодавство
 • Делікти в цивільному праві
 • Державний контроль у сфері підприємницької діяльності
 • Інвестиційне право
 • Індивідуальна наукова діяльність
 • Інформаційне право
 • Конкурентне право
 • Корпоративне право
 • Митне право
 • Міжнародне комерційне право
 • Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері господарської діяльності
 • Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів
 • Порівняльне муніципальне право
 • Правова робота в господарських організаціях
 • Правове регулювання земельних відносин
 • Правові особливості правочинів з нерухомістю
 • Страхове право
 
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Психологія ділового спілкування
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 

Юридичний факультет пропонує програму перепідготовки з правознавства (друга вища освіта). Термін навчання – 3,5 року (7 семестрів). Відповідно до потреб студентів Університет розробив зручні графіки навчання за денною формою (п’ятниця з 18:55 до 21:25 та субота з 9:00 до 15:00, з V семестру: четвер з 18:55 до 21:25, п’ятниця з 18:55 до 21:25 та субота з 9:00 до 15:00. Також у цей час проходять заліки й екзамени) і заочною формою (з понеділка до суботи включно шість сесій на рік).

Повний перелік дисциплін на програмі перепідготовки:
« Логіка « Юридична деонтологія « Теорія держави та права « Історія держави та права зарубіжних країн « Історія вчень про державу і право « Судові та правоохоронні органи України « Конституційне право України « Основи римського цивільного права « Конституційні права, свободи та обов’язки громадян « Історія держави та права України « Державне право зарубіжних країн « Цивільне та сімейне право « Кримінальне право « Трудове право « Адміністративне право « Кримінальний процес « Міжнародне право « Фінансове та бюджетне право « Екологічне право « Цивільний процес « Криміналістика « Аграрне право та сучасні земельні відносини « Кримінально-виконавче право « Заставне право « Фінанси і кредит « Ділова гра «Юридична клініка» « Кримінологія « Банківське та біржове право « Житлове право « Господарське право « Інвестиційне право « Акціонерне право « Контрактне та зобов’язальне право « Страхове право « Право інтелектуальної власності « Конкурентне право « Правове регулювання відносин власності « Правова статистика « Міжнародне приватне право « Нотаріат та адвокатура в Україні « Валютне законодавство « Правова робота в господарських організаціях « Податкове право « Правові особливості правочинів з нерухомістю « Транспортне право « Практикум зі складання цивільно-правових документів « Практикум з договірної та претензійної роботи « Судова бухгалтерія « Господарський процес « Муніципальне право « Інформаційне право « Право соціального забезпечення « Філософія та соціологія права « Митне право « Законодавство про освіту, науку, культуру та охорону здоров'я « Практикум зі складання господарсько-процесуальних документів

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Юридична освіта » Правознавство