Інтелектуальна власність

Галузь знань «Специфічні категорії»

Інтелектуальна власність – багатоаспектне поняття. Це і нові наукові знання, теорії, відкриття, і науково-технічна продукція (винаходи, корисні моделі, товарні знаки, фірмові назви, комерційні таємниці, виробничі секрети), і права авторів оригінальних наукових, літературних та художніх творів (у тому числі програмного забезпечення, баз даних), і права, суміжні з авторськими (права виконавців, права виробників фонограм тощо).

Зі збільшенням на ринку продуктів інтелектуальної власності розширюється й мережа установ, що ними опікуються. Випускник магістратури за цією спеціальністю знайде роботу в Державному департаменті інтелектуальної власності, патентній організації, агенції з охорони авторських прав, видавництвах, творчих спілках, наукових інститутах, юридичних фірмах. Фахівці з інтелектуальної власності можуть займатися також і приватною практикою (у якості патентного повіреного чи юриста-консультанта).

Місією магістерської програми «Інтелектуальна власність» є підготовка професіоналів, які володіють інноваційним мисленням та здатні ефективно управляти інтелектуальною власністю на всіх етапах її життєвого циклу.

Робота професіонала з інтелектуальної власності полягає у визначенні власника права спадкоємства на інтелектуальну власність; у складанні контрактів на використання або передачу цих прав; здійсненні екологічної та інших експертиз винаходів; організації збору та розподілу авторської винагороди. Фахівець з інтелектуальної власності може оцінити вартість інтелектуального продукту, допомогти підприємствам здійснити трансфер технологій, оформити авторські та суміжні права тощо.

Студентам магістратури за спеціальністю «Інтелектуальна власність» викладаються такі дисципліни: основи наукових досліджень, інформаційне забезпечення в сфері інтелектуальної власності, патентне право, право товарних знаків, авторське право та суміжні права, економіка інтелектуальної власності, передача (трансфер) технологій, інноваційний менеджмент, правова охорона нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності, інтелектуальна власність в Інтернеті, конкурентне право, судова експертиза тощо.

Додатково студенти можуть вивчати міжнародну правову охорону в галузі інтелектуальної власності, патентне право зарубіжних країн, патентно-кон’юнктурні дослідження, конкурентне право зарубіжних країн, франчайзинг, захист прав інтелектуальної власності.

Випускники спеціальності «Інтелектуальна власність» мають можливість пройти дистанційний курс навчання за програмою Всесвітньої академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності DL 101 «Вступ до інтелектуальної власності» та отримати сертифікат Академії (Женева, Швейцарія).

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Специфічні категорії » Інтелектуальна власність