Спеціальність «Право»

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

 • Інформація про спеціальність

  Право – це система обов’язкових для кожного члена суспільства норм і правил, які встановлює держава. Держава також контролює їх дотримання, таким чином регулюючи суспільні відносини та створюючи умови для найбільш повної реалізації прав і свобод кожного громадянина.

  Серед основних функцій фахівця з права – консультування осіб, які потребують юридичної допомоги; контроль за дотримання законності; участь у законотворчій діяльності; забезпечення правового захисту громадян, організацій та держави в цілому; вивчення та застосування на практиці юридичних документів (законів, договорів, актів тощо); складання юридичних документів і допомога в їх оформленні; участь у судових процесах та ін.

  Коледж економіки, права та інформаційних технологій готує молодших спеціалістів за спеціальністю «Право». Сьогодні фахова правнича підготовка в Коледжі зосереджена на двох актуальних напрямах. Це відображено в освітніх спеціалізаціях, за якими здобувають освіту майбутні фахівці.

  У рамках спеціальності «Право» пропонуються для вступу такі спеціалізації:

 • Спеціалізація «Право Європейського Союзу» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Право» в Коледжі можуть обрати спеціалізацію «Право Європейського Союзу».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста спеціалізація в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Спеціалізація «Право Європейського Союзу» стане відповіддю на зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях у галузі права, які не лише мають глибокі знання зі спеціальності «Право», а й на високому рівні володіють іноземними мовами та правом Європейського Союзу.

  Пропонована програма орієнтована на підготовку молодших спеціалістів, які володіють творчою активністю в області юриспруденції, а також здатні вирішувати організаційно-управлінські завдання за фахом та працювати у сфері юридичних послуг у національному та міжнародному просторах.

  Програма «Право Європейського Союзу» створена на базі спеціальності «Право» і передбачає поглиблене вивчення студентами англійської мови та, розпочинаючи з IІІ курсу, опанування окремих дисциплін навчального плану англійською мовою.

  Для студентів спеціалізації «Право Європейського Союзу» порівняно зі студентами інших освітніх програм, представлених у Коледжі, збільшено кількість навчальних годин з англійської мови за рахунок вибіркових дисциплін. Крім того, студентам програми надається можливість факультативно вивчати інші іноземні мови.

  Навчання за цією програмою передбачає роботу студентів у невеликих академічних групах, які не перетинаються у процесі навчання з іншими групами, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. До проведення занять залучено висококваліфікованих викладачів. Для студентів створені всі умови для отримання глибоких знань з права, формування їх як компетентних та успішних фахівців, які здатні працювати у галузях, що потребують і юридичних знань, і вільного володіння юридичною англійською мовою.

  Студенти, які навчаються за програмою «Право Європейського Союзу», можуть стати учасниками багатьох проектів, що створені в Університеті та Коледжі, брати участь у заходах у рамках міжнародного проекту «Асоційовані школи ЮНЕСКО», членом якого є Коледж економіки, права та інформаційних технологій. Участь у міжнародних проектах, конференціях, модерування англомовних секцій, організація та проведення власних регіональних проектів за участю представників міжнародних організацій – це неповний перелік можливостей, які мають студенти спеціалізованої програми «Право Європейського Союзу».

  Така неформальна освіта допомагає студентам поглибити знання за спеціальністю, формує у них лідерські якості, ораторські здібності, вміння працювати у команді, допомагає реалізуватися в сучасному світі та удосконалити англійську мову.

  Умови сьогодення потребують нових навчальних форм та оновлення змісту навчально-виховного процесу. «Право Європейського Союзу» є перспективною, інноваційною програмою, яка спрямована на задоволення цих потреб і має шанс стати у майбутньому однією з найпопулярніших навчальних програм у Коледжі.

  Працевлаштування

  Випускники програми зможуть реалізувати себе у приватній юридичній практиці, адвокатурі, у якості юрисконсультів на підприємствах, у громадських та державних організаціях, експертів в аналітичних центрах, міжнародних установах. Знання іноземної мови створює можливість для випускників цієї програми бути конкурентоздатними в умовах сучасного ринку працевлаштування як на території України, так і за її межами

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
 • Спеціалізація «Правова діяльність на ринку нерухомості» | молодший спеціаліст

  Вступники на спеціальність «Право» в Коледжі можуть обрати спеціалізацію «Правова діяльність на ринку нерухомості».

  Спеціалізація – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні молодшого спеціаліста спеціалізація в межах спеціальності починається з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін. До цього часу студент має можливість змінити спеціалізацію за попереднім узгодженням з директором Коледжу без академічної різниці.

  Ринок нерухомості є суттєвою складовою в будь-якій національній економіці, оскільки нерухомість – найважливіша складова частина національного багатства, на частку якого припадає понад 50% світового багатства.

  Серед елементів ринкової економіки особливе місце займає нерухомість, яка виступає в якості засобів виробництва (земля, адміністративні, виробничі, складські, торговельні та інші будівлі та приміщення, а також інші споруди) і предмета чи об'єкта споживання (земельні ділянки, житлові будинки, дачі, квартири, гаражі). Нерухомість виступає основою особистого існування для громадян і служить базою для господарської діяльності та розвитку підприємств і організацій усіх форм власності.

  В Україні відбувається активне формування і розвиток ринку нерухомості, з'явився прошарок нових власників нерухомості як у сфері особистого споживання, так і в багатьох сферах підприємницької діяльності. Утворилися комерційні структури, що діють на ринку нерухомості. Розгортається діяльність вітчизняних і зарубіжних інвесторів, для яких велике значення має набуття гарантованих прав користування землею і правовий захист їхніх інтересів.

  Саме тому Коледж економіки, права та інформаційних технологій на базі спеціальності «Право» ініціював створення нової спеціалізації – «Правова діяльність на ринку нерухомості», що дозволяє відійти від якісного, але «загального» правознавства і орієнтувати студентів на спеціалізацію, пов'язану з ринком нерухомості.

  З цією метою студенти опановують предмети, які формують основу їхньої майбутньої професійної діяльності. Зокрема, це господарське право, цивільне право, аграрне право, податкове право, правове регулювання оціночної діяльності, правові особливості правочинів із нерухомістю та ін.

  Для викладання професійно орієнтованих дисциплін у Коледжі запрошуються спеціалісти-практики, а також провідні фахівці даної галузі.

  Працевлаштування

  Випускники програми зможуть працювати на посаді помічника юрисконсульта в організаціях, що регулюють містобудівний розвиток, землевпорядкування та землекористування; в органах, що займаються інвентаризацією землі, створенням земельного кадастру, зонуванням територій, оформленням землевідведення; в органах архітектури та містобудування, які займаються затвердженням та узгодженням містобудівних планів забудови територій і поселень, створенням містобудівного кадастру, видачею дозволів на будівництво; в органах експертизи містобудівної та проектної документації, що займаються затвердженням та узгодженням архітектурних і будівельних проектів; в органах технічної, пожежної та іншої інспекції, які займаються наглядом за будівництвом і експлуатацією будівель і споруд; в системі нотаріату; в брокерських компаніях, які надають послуги продавцям і покупцям при здійсненні операцій з нерухомістю; в спеціалізованих оцінних фірмах нерухомості, які надають послуги власникам, інвесторам, продавцям, покупцям з незалежної оцінки вартості об'єктів; у фінансових установах (банках), що займаються фінансуванням операцій на ринку нерухомості, у тому числі іпотечним кредитуванням; в девелоперських компаніях, які займаються створенням і розвитком об'єктів нерухомості, у тому числі організацією та фінансуванням інвестиційного проекту, проектуванням і будівництвом, продажем об'єкта повністю або частинами або здачею в оренду (самостійно або із залученням раніше перерахованих учасників у якості підрядників і співінвесторів); у компаніях, що займаються розвитком і перетворенням (вторинною забудовою) територій; у компаніях, що займаються проектувальними і будівельними роботами, що працюють на комерційній основі; помічниками юристів, які займаються юридичним супроводом операцій на ринку нерухомості; в страхових компаніях, які займаються страхуванням об'єктів, угод, професійної відповідальності; на фондовому ринку нерухомості, що займається створенням і обігом цінних паперів, забезпечених нерухомістю (житлові облігації, пул закладних при іпотечному кредитуванні); в аналітичних компаніях, що займаються дослідженням ринку нерухомості та підготовкою інформації для прийняття стратегічних рішень щодо його розвитку

  Продовження навчання

  Випускники з дипломом молодшого спеціаліста можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.