Оціночна діяльність

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Становлення ринкової економіки в Україні вимагає розвитку всіх підсистем, у тому числі й такої важливої складової, як ринок оціночних послуг. А це можливо за наявності відповідної нормативно-правової бази, бізнесової зацікавленості та кваліфікованих кадрів, здатних орієнтуватись у динамічній економічній ситуації, використовувати сучасні технології, прикладне програмне забезпечення, вміти застосовувати необхідний розрахунковий інструментарій.

В умовах розширення економічних зв’язків України із зарубіжними країнами, опанування на практиці світових стандартів і норм (зокрема Міжнародних стандартів оцінки; Стандартів класифікації об’єктів нерухомості і т. д.) необхідні фахівці з ґрунтовною загальною економічною підготовкою, але спеціалізовані в оцінній діяльності, які могли б працювати на підприємствах, в організаціях і установах різних форм власності.

Саме тому Київський коледж нерухомості, який у 2015 році увійшов до складу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, ініціював на рівні Міністерства освіти і науки України введення нової спеціальності 5.03050802 «Оціночна діяльність». Багаторічний досвід коледжу дає підстави стверджувати, що саме оцінювачі з вузівською підготовкою користуються попитом у роботодавців, які відзначають належний рівень знань і готовність випускників до практичної діяльності.

Група викладачів навчального закладу є основними розробниками освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» (спеціальність 5.03050802 «Оціночна діяльність»).

Для викладання професійно орієнтованих дисциплін у коледжі запрошуються спеціалісти-практики, керівники успішно працюючих бізнес-структур, а також провідні фахівці Фонду державного майна України, Міністерства юстиції, Державного комітету України із земельних ресурсів.

Коледж тісно працює з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу зі Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація фахівців оцінки», Спілкою оцінювачів України, Українським товариством оцінювачів. Зазначені організації сприяють у наданні баз переддипломної практики, а також працевлаштуванню кращих студентів. За активною участю представників Фонду державного майна України, оціночних структур розробляється тематика курсових робіт, програма навчальної і переддипломної практик. У навчальному процесі максимально враховуються нові напрацювання, пов’язані з методологією і методикою оціночної діяльності.

Оцінка нерухомості чи визначення вартості виробничої лінії на фабриці, або ж оцінка збитку, заподіяного в автомобільній аварії, – все це вимагає професійної роботи оцінювача. Експерт з оцінки – це й маркетолог, який досліджує ринок, і економіст, що веде розрахунки, а також деякою мірою юрист, який оформляє документи. Усе це в одній особі, в одній професії.

Ця професія серйозна і користується повагою у бізнес-середовищі.

Працює оцінювач, експерт з оцінки власності в спеціалізованих оцінних фірмах, банківських і фінансово-консалтингових структурах.

Робота оцінювача вимагає таких особистих якостей, як аналітичний склад розуму, уважність, терпіння.

Як стати оцінювачем, експертом з оцінки власності? Зробити кар'єру в цьому бізнесі можна лише з фаховою освітою.

Із цією метою студенти опановують предмети, які формують основу їхньої майбутньої професійної діяльності. Зокрема, це загальна теорія фінансів, гроші та кредит, фінанси підприємств, економічний аналіз, податкова система, оціночна діяльність, нормативно-правове регулювання оціночної діяльності, інфраструктура фінансового ринку, методи і моделі оцінювання, фінансовий облік та інші.

Молодші спеціалісти з оціночної діяльності можуть продовжити навчання в Університеті «КРОК» за спеціалізованою програмою «КРОК-Експерт».

Де навчають?

Кваліфікація: оцінювач-експерт

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Оціночна діяльність