Міжнародна економіка

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

Глобалізація економіки, що стала ознакою сучасного світового економічного розвитку, висуває нові вимоги до підготовки фахівців. Вона потребує спеціалістів, які добре знаються на закономірностях та тенденціях розвитку світового ринкового середовища, вміють його аналізувати, приймати оптимальні рішення щодо діяльності компаній у цьому середовищі, мають навички ведення ділових переговорів, володіють основами крос-культурного менеджменту. На підготовку саме таких фахівців орієнтована спеціальність «Міжнародна економіка». Вона дозволяє майбутнім спеціалістам вільно орієнтуватись в економіці та законодавстві, особливостях національної психології і соціальної організації різних країн, знати проблеми розвитку глобального економічного простору.

Обов’язкове вивчення декількох іноземних мов сприяє суттєвому розширенню можливостей активної діяльності у міжнародному бізнесі, успішній участі у переговорних процесах, розвитку особистих інтелектуальних здібностей. Для реалізації себе на практиці як економістів-міжнародників студенти вивчають широке коло професійноорієнтованих дисциплін, зокрема міжнародний маркетинг, міжнародні фінанси, міжнародну економічну діяльність України, міжнародне економічне право, облік у зарубіжних країнах, міжнародну торгівлю, міжнародну інвестиційну діяльність, міжнародні організації, інформаційні системи і технології в міжнародній економіці тощо.

Вступники на цей напрям мають можливість обрати спеціалізовану програму «КРОК-Ексклюзив», яку розробили провідні фахівці-міжнародники Університету «КРОК». З першого курсу в рамках даної програми навчальні дисципліни викладаються англійською мовою. Обов`язково вивчається німецька мова, третя мова – факультативно. Програма забезпечує ідеальні умови для формування професійних здібностей та навичок у сфері міжнародної економічної діяльності.

Іншою програмою, що реалізується в межах напряму «Міжнародна економіка», є спільний україно-австрійський проект з експортноорієнтованого менеджменту. Участь у ньому дозволяє студентам паралельно зі здобуттям освіти за програмою Університету «КРОК» опановувати навчальний курс Австрійського університету прикладних наук IMC та, крім українського державного диплома, отримувати диплом іноземного навчального закладу, який визнається у світі.

Економісти-міжнародники займаються організацією, плануванням, координацією, аналізом та контролем за здійсненням міжнародних торговельних операцій, розробкою стратегій виходу підприємств на зовнішні ринки та їх реалізацією, розробкою планів зовнішньоекономічної діяльності, пошуком іноземних партнерів та укладанням з ними зовнішньоторговельних угод, укладанням та веденням угод з іноземними банками. Вони мають добре володіти механізмами розв’язання конфліктних ситуацій.

Фахівці з міжнародної економіки можуть реалізувати себе на посадах спеціалістів з економіки в установах та організаціях зовнішньоекономічної сфери діяльності. На них чекають українські підрозділи ТНК, банки, які співпрацюють з іноземними партнерами, торгово-промислові палати. Економісти-міжнародники потрібні також на спільних підприємствах, у зовнішньоекономічних відділах українських компаній, у науково-дослідних інститутах та центрах, які проводять дослідження стану світових товарних та фінансових ринків, розвитку інтеграційних та глобалізаційних процесів, тощо.

Фахівці з міжнародної економіки можуть працювати експертами-консультантами на підприємствах, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, науковими співробітниками науково-дослідних установ і лабораторій, займатися науково-педагогічною діяльністю. Цей фах – для цілеспрямованих та працелюбних. Cпівпраця із закордонними підприємствами, колегами-іноземцями, відрядження до різних країн розширюють світогляд, дають можливість побачити світ, пізнати звичаї, спосіб життя та національні особливості інших народів.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Грошово-кредитна система
 • Державний фінансовий контроль
 • Державні фінанси
 • Дипломатичне забезпечення зовнішньої торгівлі
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка підприємства
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна соціологія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Європейська інтеграція
 • Іноземна мова ІІ
 • Іноземна мова спеціальності
 • Історія вчень менеджменту
 • Комерційна діяльність
 • Кон'юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках
 • Кредитування населення
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародна торгова логістика
 • Міжнародний бізнес та стратегічні зміни
 • Міжнародні фінанси
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Моделювання в міжнародній торгівлі
 • Національна економіка
 • Нормативно-правове регулювання зовнішньекономічної діяльності
 • Організація документообігу
 • Організація документообігу на підприємстві
 • Організація сімейного бізнесу
 • Організація стартапів
 • Основи ЗЕД
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Професійні цінності та етика
 • Світова економіка
 • Світові ринки
 • Системи технологій
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Управління змінами
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Філософія бізнесу
 • Фінанси і кредит
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Аналіз світових та локальних галузевих ринків
 • Аналітика світових товарних ринків
 • Аналітична діяльність на зовнішньоторговельних підприємствах
 • Біржова аналітика
 • Глобальна економіка
 • Економічна дипломатія в міжнародній торгівлі
 • Європейська інтеграція України
 • Інформаційно-аналітична діяльність на світових товарних ринках
 • Інформаційно-аналітичні системи в міжнародній торгівлі
 • Міжнародний маркетинговий менеджмент
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародний менеджмент персоналу
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Облік міжнародних операцій
 • Статистичне забезпечення аналізу світових ринків
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Робота в команді та наставництво
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Міжнародна економіка