Міжнародні фахові видання Університету

Редакція збірника
«Вчені записки Університету «КРОК»

(+38 044) 455-57-12, вн. 259

Кабінет 0-15
вул. Лагерна, 30–32
Київ, 03113
ел.пошта: viktor.alkema@gmail.com

Редакція збірника
«Правничий вісник Університету «КРОК»

(+38 044) 455-69-83, вн. 115

Кабінет 403
вул. Лагерна, 30–32
Київ, 03113

Результати наукових досліджень учених та молодих науковців можуть бути опубліковані у фахових виданнях Університету, що з 2013 року включені до міжнародної наукометричної бази «Російський індекс наукового цитування». Це означає, що опубліковані статті прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав.

Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року). Журнал є фаховим з економічних наук.

 
Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки)

Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки)

Збірник наукових праць «Правничий вісник Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Журнал є фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України №1328 від 21 грудня 2015 року).

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Фахові видання