Інша інформація:
Сідак Володимир Степанович

кабінет 106-1

(+38 044) 455-56-90, вн. 241

 
 
 

Сідак Володимир Степанович

  • доктор історичних наук
  • кандидат юридичних наук
  • професор
  • член-кореспондент НАПН України (відділення психології і дефектології)
  • заслужений діяч науки і техніки України

Наукові публікації

Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / Розділ 5. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства / за ред. проф. Сідака В.С., Лаптєва С.М. та Денисенка М.П. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014. – С. 292–300.
Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В.С. Сідак // Правничий вісник Університету «КРОК»: зб. наук. пр. / ВНЗ Університет економіки та права «КРОК». – 2013. – № 16. – С. 227–232.
Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права «КРОК» 1992–2012. – Т. 6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко, В.С. Сідак [та ін.]; наук. ред. В.І. Грушко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 296 с.
Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права «КРОК» 1992–2012. – Т. 8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія / В.І. Грушко [та ін.]; наук. ред. В. С. Сідак. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 309 с.
Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С.П. Мосов, В.І. Сідак // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – № 33. – С. 42–48. – (Серія «Економіка»).
Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В.С. Сидак, В.А. Козенюк // Правничий вісник Університету «КРОК»: зб. наук. пр. / ВНЗ Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – № 13. – С. 187–207.
Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н.Г. Калашник, В.С. Сідак // Правничий вісник Університету «КРОК»: зб. наук. пр. / ВНЗ Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – № 13. – С. 213–221.
Сідак B.C. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях // Труди Університету: зб. наук. пр. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – № 6/105. – С. 21–37 (таємно).
Сідак B.C. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права «КРОК». – 2011. – № 5.
Сідак B.C. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Університет економіки та права «КРОК». – 2011. – № 6. – С. 134–143.
Сідак B.C. Калашник Н.Г. Попередження появи синдрому професійного вигорання у співробітника пенітенціарної служби (досвід зарубіжних країн) // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2011. – № 9.
Сідак B.C. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2011. – Вип. 6. – Т. 2.
Сідак B.C. Щуровський А.М. Слово про педагогіку сердця. Психолого-педагогічні нариси. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 260 с.
Кириченко О.А., Лаптєв С.М. та ін. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посіб. / за ред. проф. Сідака B.C.; рекомендований МОН України № 1/11-6249. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 480 с. (У розділах 1–6 Сідаку B.C. належить 30 сторінок).
Сідак B.C. Психолого-педагогічна підтримка та супровід діяльності співробітників спецслужб в екстремальних умовах // Науковий журнал ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Серія «Педагогіка і психологія». – Чернівці, 2010. – № 1. – С. 46–54.
Сідак B.C., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника (видання друге, доповнене): монографія. – К.: Темпора, 2009. – 426 с.
Сідак B.C. Полковник Петро Болбочан на тлі своєї доби // Труди Університету. – НУОУ, 2009. – № 2 (92). – С. 212–220.
Сідак B.C. Психологічне забезпечення діяльності співробітників спецслужб в екстремальних умовах // Матеріали Другої всеармійської наук.-практ. конф. [Актуальні проблеми психологічного забезпечення життєдіяльності військ (сил) в сучасних умовах], (Київ, 29 жовт. 2009 р.) / Мін-во оборони України, Національна академія оборони України. – К.: НАОУ, 2009. – 402 с. – С. 193–198.
Сідак B.C. Психолого-педагогічні засади правового виховання молоді та формування її громадянської спрямованості в сучасних умовах // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2009. – Вип. 4. – 226 с.
Сідак B.C. Професійна освіта співробітників недержавної системи безпеки // Педагогічна газета. – 2009. – № 10 (183). – С. 213–219.
Сідак B.C. Кириченко О.А. та ін. Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 403 с.
Сідак B.C. Психологічно-педагогічні засади розвитку творчого потенціалу у співробітників спецслужб Армії УНР та їх використання у сучасній практиці: матеріали методологічного семінару АПН України 19.03.2008 «Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі». – К., 2008. – С. 78–83.
Сідак B.C. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів забезпечення безпеки підприємств в Україні (на прикладі ISO/IEC 17799:2007) // Вчені записки Університету економіки та права «КРОК». – К., 2008. – Вип. 18. – Т. 4. – С. 165–171.
Сідак B.C. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 403 с.
Сідак B.C. Забезпечення інформаційної безпеки в країнах НАТО та ЄС. – К.: КНТ, 2007. – 160 с.
Сідак B.C. Козацький гарт: окремі аспекти військово-патріотичного виховання молоді. – К.: НАУО, 2007. – 108 с.
Сідак B.C. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки в США // Підприємництво, господарство і право: журн. – К., 2007. – № 2. – С. 73–76.
Сідак B.C. Психолого-педагогічні засади підготовки розвідників та контррозвідників Директорії УНР (1919–1920 рр.) та їх використання сучасними вітчизняними спецслужбами // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – К.: Педагогічна думка, 2007. – Т. 3. – С. 154–166.
 
 

Публікації

  Лаптєв С. М. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія / Розділ 5. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства / С. М. ; Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія.- К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 292-300

  Сідак В. С. Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В. С. Сідак ; Правничий вісник Університету "КРОК": Збірник наукових праць.- ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2013.- № 16. - С. 227-232

  Сідак В. С. Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н. Г. Калашник, В. С. Сідак ; Правничий вісник Університету "КРОК": збірник наукових праць.- ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2012.- № 13. - С. 213-221

  Сидак В. С. Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В. С. Сидак, В. А. Козенюк ; Правничий вісник Університету "КРОК" : збірник наукових праць.- ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2012.- № 13. - С. 187-207

  Сідак В. С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С. П. Мосов, В. І. Сідак ; Вчені записки. Серія "Економіка".- Університет економіки та права "КРОК", 2012.- № 33. - С. 42-48

  Грушко В. І. Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема ; Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія.- Університет економіки та права «КРОК», 2012.- Т. 8. - 309 с.

  Захаров О. І. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: Колективна монографія / В. І. Грушко, О. І.Захаров, В. С. Сідак, О. М. Шикова ; Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.- Т. 8. - 309 с.

  Сідак В. С. Фінансова політика держави на макрорівні: Колективна монографія / В. І. Грушко, В. С. Сідак ; Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.- Т. 6. - 296 с.

  Сідак В. С. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання / В. С. Сідак ; Зовнішня торгівля. Економічна безпека.- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- № 6. - С. 134-143

  Сідак В. С. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях / В. С. Сідак ; Труди Університету: збірник наукових праць.- К.: Національний університет оборони України, 2011.- № 6/1051. - С. 21-37

  Сидак В. С. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» / В. С. Сидак ; Зовнішня торгівля. Економічна безпека.- Університет економіки та права "КРОК", 2011.- № 5

  Сідак В. С. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання / В. С. Сідак ; Правничий вісник Ун-ту «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 6.Т.2

  Сідак В. С. Слово про педагогіку серця. Психолого-педагогічні нариси / В. С. Сідак.- Дорадо-Друк, 2010. - 260 с.

  Сідак В. С. Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник / В. С. Сідак, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, О. М. Шикова. - «Дорадо-Друк», 2010. - 480 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Сідак Володимир Степанович