Інша інформація:
Сідак Володимир Степанович

кабінет 106-1

(+38 044) 455-56-90, вн. 241

 
 
 

Сідак Володимир Степанович

  • доктор історичних наук
  • кандидат юридичних наук
  • професор
  • член-кореспондент НАПН України (відділення психології і дефектології)
  • заслужений діяч науки і техніки України
 
 

Публікації

  Москов В.А. Технології блокчейн в економіці: теорія та практика впровадження /Москов В.А., Сідак В.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.240-242

  Сідак В.С. Механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб (історичний аспект) / В. С. Сідак // Збірник наукових праць Національної академії СБУ. 2017р. - №62 - С. 260-269.

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / Лаптєв С.М., Алькема В.Г., Сідак В.С., Копитко М.І..- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.

  Сідак В.С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення: У 5-ти томах.- Т. 2 Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 р.р. -К.:Прометей, 2017. – 472 С.

  Сідак В.С. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання / В.С. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". – 2017. – С. 93-103

  Сідак В.С. Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр/ В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 31-39

  Лаптєв С. М. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія / Розділ 5. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства / С. М. ; Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України / Колективна монографія.- К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014. - С. 292-300

  Сідак В. С. Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В. С. Сідак ; Правничий вісник Університету "КРОК": Збірник наукових праць.- ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2013.- № 16. - С. 227-232

  Сідак В. С. Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н. Г. Калашник, В. С. Сідак ; Правничий вісник Університету "КРОК": збірник наукових праць.- ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2012.- № 13. - С. 213-221

  Сидак В. С. Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В. С. Сидак, В. А. Козенюк ; Правничий вісник Університету "КРОК" : збірник наукових праць.- ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2012.- № 13. - С. 187-207

  Сідак В. С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С. П. Мосов, В. І. Сідак ; Вчені записки. Серія "Економіка".- Університет економіки та права "КРОК", 2012.- № 33. - С. 42-48

  Захаров О. І. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: Колективна монографія / В. І. Грушко, О. І.Захаров, В. С. Сідак, О. М. Шикова ; Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.; До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.- Т. 8. - 309 с.

  Сідак В. С. Фінансова політика держави на макрорівні: Колективна монографія / В. І. Грушко, В. С. Сідак ; Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. До 20-річчя Університету економіки та права "КРОК" 1992-2012.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012.- Т. 6. - 296 с.

  Мігус І.П. Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами: Монографія / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Мігус І.П. / - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" - Черкаси, 2012. - 258 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.8:Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях: колективна монографія. / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Сідак В. С. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання / В. С. Сідак ; Зовнішня торгівля. Економічна безпека.- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- № 6. - С. 134-143

  Сідак В. С. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях / В. С. Сідак ; Труди Університету: збірник наукових праць.- К.: Національний університет оборони України, 2011.- № 6/1051. - С. 21-37

  Сидак В. С. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» / В. С. Сидак ; Зовнішня торгівля. Економічна безпека.- Університет економіки та права "КРОК", 2011.- № 5

  Сідак В. С. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання / В. С. Сідак ; Правничий вісник Ун-ту «КРОК».- Університет економіки та права «КРОК», 2011.- Вип. 6.Т.2

  Сідак В. С. Слово про педагогіку серця. Психолого-педагогічні нариси / В. С. Сідак.- Дорадо-Друк, 2010. - 260 с.

  Сідак В. С. Управління фінансово-економічною безпекою: Навчальний посібник / В. С. Сідак, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, О. М. Шикова. - «Дорадо-Друк», 2010. - 480 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Сідак Володимир Степанович