Психологія

Галузь знань «Соціально-політичні науки»

Професія психолога не втрачає актуальності, до неї завжди є інтерес. Це спричинене особливостями життя сучасної людини – насиченого, стрімкого, переповненого хвилюваннями та стресами. Кожен може потрапити в тяжку ситуацію, вийти з якої допоможе кваліфікований спеціаліст.

Сфера застосування знань і навичок фахівців із психології дуже широка. Вони потрібні всюди: від дитячих садків та шкіл до великих корпорацій – у якості штатних психологів, консультантів, менеджерів із персоналу. Психологія – порівняно молода наука, яка має величезні перспективи, адже матеріал, із яким вона стикається, – людська психіка – завжди буде цікавим для вивчення.

Якості, які повинна мати людина, яка хоче обрати психологію, – інтерес до людей, до свого внутрішнього світу, до науки, процесу дослідження, бажання допомогти, порадити, комунікабельність, позитивне ставлення до життя, прагнення зробити інших людей щасливими, допомогти їм. Крім того, вивчаючи психологію, людина вчиться сама бути щасливою. Ця наука цікава тим, що в процесі її опанування людина насамперед досліджує саму себе, пізнає інших через власну особистість. Психологія вивчає і окрему людину, і ціле суспільство. Вона охоплює практично всі сфери людського життя.

Психолог повинен вміти «вживатися» у внутрішній світ людини, встановлювати контакт із нею. Але перш за все фахівець із психології має любити людей. Це найголовніша умова, за якої він зможе стати професіоналом, до якого люди звертатимуться за допомогою, довірятимуть свої найпотаємніші думки, все те, що їх турбує. Фахівець-психолог – це людина, яка вміє слухати, а головне – чути та переконувати інших, підтримувати розмову й висловлювати подяку, взаємодіяти з людьми, які перебувають у різних психологічних станах.

Але справжню користь може принести лише спеціаліст, який одержав якісну професійну освіту. Щоб стати висококваліфікованими психологами, студенти Університету опановують весь необхідний спектр дисциплін – від предметів гуманітарного і соціально-економічного циклу (правознавство, політологія, соціологія, філософія, логіка, культурологія, історія України, економічна теорія та ін.), природничо-наукового циклу (основи біології та генетики людини, основи демографії, антропологія, педагогіка, основи інформатики та обчислювальної техніки, математична статистика, філософія психології, психофізіологія тощо) до дисциплін професійної та практичної підготовки (загальна психологія, експериментальна психологія, соціальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія, психодіагностика, юридична психологія, методика викладання психології та ін.). Крім того, студенти можуть самостійно обирати ряд предметів професійно-орієнтованої підготовки, серед них – сучасні напрями зарубіжної психології, конфліктологія, трудове право і право соціального забезпечення, організація діяльності психологічної служби в бізнесі, психологія реклами. Однак важливі фундаментальні знання психологічної теорії мають бути підкріплені відповідними практичними навичками. Тому викладачі Університету організовують для студентів різноманітні семінари, практичні заняття, комунікативні тренінги, тестування, ділові та рольові ігри. На 2-му курсі передбачена навчальна практика, на 4-му курсі студенти проходять виробничу практику.

Університет сприяє працевлаштуванню своїх випускників у психолого-аналітичних відділах та відділах із кадрових питань державних і недержавних установ та організацій, у різних компаніях, що потребують фахівців психологів із ґрунтовною теоретичною і практичною підготовкою.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2016 році

Цикл професійних компетентностей

 • Анатомія та еволюція нервової системи
 • Антропологія та психофізіологія
 • Гендерна психологія
 • Диференціальна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Етнопсихологія
 • Загальна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Клінічна та патопсихологія
 • Креативний менеджмент
 • Основи біології та генетики людини
 • Основи екологічної психології
 • Основи наукових досліджень
 • Основи психотерапії
 • Педагогічна та вікова психологія
 • Практикум з кар'єрного консультування
 • Практикум із загальної психології
 • Психодіагностика
 • Психологічні можливості запобігання корупції
 • Психологічні основи командоутворення
 • Психологічні основи роботи з персоналом
 • Психологія конфлікту
 • Психологія лідерства
 • Психологія маніпуляції
 • Психологія натовпу
 • Психологія особистості
 • Психологія праці
 • Психологія реклами та PR
 • Психологія сім'ї та сімейне право
 • Психологія спілкування
 • Психологія управління
 • Соціальна психологія
 • Статистика та математичні методи в психології
 • Сучасна практична психологія
 • Теорія і практика психологічного тренінгу
 • Управління конфліктом
 • Юридична психологія
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Менеджмент
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2016 році

 • Актуальні проблеми юридичної психології
 • Інформаційні технології в психології
 • Менеджмент конфліктів та ефективні переговори
 • Основи ораторського мистецтва та культура мовлення
 • Практика сімейного психологічного консультування
 • Практикум з кризової психотерапії
 • Практикум з організаційної та економічної психології
 • Практикум з пошуку та підбору персоналу
 • Практикум з психотерапії
 • Психологічна культура професіонала
 • Психологічні основи іміджу керівника та організації
 • Психологія кар'єри та ділового успіху
 • Психологія організаційного та управлінського консультування
 • Психологія продажів та поведінки споживача
 • Психологія та методика викладання у вищій школі
 • Психотехнології в політиці
 
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Психологія ділового спілкування
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.