Облік і аудит

Професійне спрямування: «Оцінка, облік і аналіз бізнесу»

Галузь знань «Економіка та підприємництво»

В Університеті «КРОК» відкрита унікальна спеціалізована програма підготовки якісно нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств із поглибленим вивченням блоку дисциплін, пов’язаних з оціночною діяльністю, – «КРОК-Експерт» (професійне спрямування «Оцінка, облік і аналіз бізнесу»).

Випускники цієї програми можуть бути не тільки бухгалтерами, аудиторами, аналітиками, а й фахівцями в галузі оцінки, експертами з оцінки власності, бізнесу. Оцінка активів для міжнародного аудиту відповідно до Міжнародних стандартів оцінки (IVS) і за Міжнародними стандартами фінансової звітності (IFRS), оцінка бізнесу та цілісних майнових комплексів, оцінка вартості цінних паперів, оцінка нерухомості, оцінка нематеріальних активів – ось неповний перелік тих операцій, при здійсненні яких необхідні знання як в галузі оцінки, так і у сфері обліку, аналізу та аудиту.

Перспектива студента, який вчиться за фахом «Облік і аудит» в Університеті «КРОК» – бути не просто обліковцем, а й аналітиком, який здатний керувати економічною і фінансовою службами підприємства, прогнозувати його розвиток, кваліфіковано проводити експертну оцінку майна, оцінку власності, надавати необхідні рекомендації щодо організації контролю над її збереженням і найбільш ефективним використанням.

За період навчання майбутні фахівці опановують дисципліни гуманітарного циклу, який сприяє формуванню культурної, всебічно розвиненої, високоосвіченої людини (філософія, культурологія, українська мова, іноземна мова, правознавство, фізичне виховання тощо), природничо-наукового й загальноекономічного циклів, які готують до діяльності в економічній галузі (політична економія, мікроекономіка, макроекономіка, вища математика для економістів, економіка підприємства, гроші і кредит, статистика, маркетинг, фінанси, міжнародна економіка, національна економіка тощо), і власне циклу професійної підготовки (нормативно-правове регулювання оціночної діяльності, оціночна діяльність, фінансовий облік, облік у банках, облік у бюджетних установах, управлінський облік, аудит, аналіз господарської діяльності, оцінка майна з метою складання звітності, звітність підприємства, методи й моделі оцінювання тощо). Важливим є залучення до викладання спеціальних дисциплін провідних оцінювачів-практиків.

Крім того, випускники напряму «Облік і аудит» повинні професійно володіти спеціальними комп’ютерними програмами. В Університеті майбутні бухгалтери, аудитори, оцінювачі вчаться працювати з програмами «1С: Підприємство», «Парус», «Бест-Звіт», «Галактика» та іншими.

Ті, хто обирають напрям підготовки «Облік і аудит», обирають відповідальну роботу, що вимагає від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості, наполегливості й посидючості, але яка потрібна в кожній сфері діяльності і на яку завжди є попит. Важливим елементом конкурентної переваги саме випускника Університету «КРОК» є ґрунтовність комплексу здобутих ним знань і можливість їх практичного застосування у динамічному бізнес-середовищі.

Бакалаври за напрямом «Облік і аудит» із професійним спрямуванням «Оцінка, облік і аналіз бізнесу» додатково отримують свідоцтва про базову підготовку оцінювача за однією зі спеціалізацій напряму «Оцінка об’єктів у матеріальній формі». Продовжуючи вчитися за цим спрямуванням на магістратурі, студенти направляються (за бажанням) на стажування в оціночні фірми з укладанням додаткової угоди. Це дозволить їм у перспективі складати кваліфікаційні іспити для одержання сертифікатів за напрямами і спеціалізаціями «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів».

Випускники напряму «Облік і аудит» за професійним спрямуванням «Оцінка, облік і аналіз бізнесу» можуть обіймати різні посади – це й бухгалтери, і аналітики, і аудитори, і експерти з оцінки. Вони мають змогу працювати як на підприємствах різних форм власності, так і в спеціалізованих оціночних фірмах, компаніях, що надають послуги з бухгалтерського обліку та аудиту, у банківських і фінансово-консалтингових структурах.

Дисципліни навчального плану бакалаврату для вступників у 2015 році

Цикл професійних компетентностей

 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Бізнес-планування
 • Бухгалтерський облік
 • Вища математика та теорія ймовірностей
 • Грошово-кредитна система
 • Державний фінансовий контроль
 • Державні фінанси
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Економіка домогосподарств
 • Економіка підприємства
 • Економіко-математичні методи та моделі
 • Економічна соціологія
 • Економічна теорія та економічна історія
 • Економічний аналіз
 • Звітність підприємства
 • Іноземна мова ІІ
 • Інформаційні системи і технології в обліку
 • Історія вчень менеджменту
 • Комерційна діяльність
 • Кредитування населення
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Місцеві фінанси
 • Національна економіка
 • Організація документообігу
 • Організація документообігу на підприємстві
 • Організація сімейного бізнесу
 • Організація стартапів
 • Основи ЗЕД
 • Оцінка складу і структури майна підприємства
 • Податковий облік і звітність
 • Правове забезпечення господарської діяльності
 • Професійні цінності та етика
 • Світова економіка
 • Світові ринки
 • Системи технологій
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Управлінський облік
 • Філософія бізнесу
 • Фінанси і кредит
 • Фінансовий облік
 

Цикл загальних компетентностей

 • Вступ до фаху
 • Економіка домогосподарств
 • Здоров’я людини
 • Іноземна мова на вибір (анг., фр., нім., ісп.)
 • Інформатика та комп’ютерна техніка
 • Інформаційний менеджмент
 • Інформаційні системи і технології
 • Історія світової культури
 • Історія України та української культури
 • Логіка
 • Основи соціологічних досліджень
 • Основи стратегічного менеджменту
 • Основи управління проектами
 • Право екологічної безпеки
 • Правознавство
 • Професійна етика
 • Психологія
 • Релігієзнавство
 • Соціальне підприємництво
 • Соціально-політичні студії
 • Тренінг загальних компетентностей
 • Українське професійно-аналітичне мовлення
 • Філософія
 

Дисципліни навчального плану магістратури для вступників у 2015 році

 • Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 • Державний аудит
 • Діагностика стану підприємства
 • Індивідуальна наукова робота
 • Макроекономічні основи національної безпеки
 • Міжнародне оподаткування в діяльності економічних суб'єктів
 • Облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Оціночна діяльність: методи та моделі
 • Податковий контроль і аудит
 • Стратегічний аналіз
 • Тренінг "Технологія обробки обліково-аналітичних даних"
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансово-господарський контроль
 • Фінансово-господарський контроль
 
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Операційний менеджмент
 • Поведінкова економіка в інформаційному суспільстві
 • Іноземна мова - факультатив
 • Друга іноземна мова - факультатив
 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Навчальні програми » Економічна освіта » Облік і аудит