Навчально-науковий інститут медицини Університету «КРОК»

Засновано у вересні 2017 року

Директор
Сабліна Людмила Володимирівна
кандидат медичних наук,
доцент кафедри прикладної медицини

 
 

Місія Інституту – підготовка професійних управлінських кадрів у сфері медицини, з акцентом на збільшення практичного навчання, сприяти амбіційним студентам сформувати конкурентні компетентності, які потрібні перспективному ринку праці; формувати майбутнє сьогодні.

До складу Інституту входить кафедра прикладної медицини, яка здійснює підготовку бакалаврів спеціальності «Медсестринство», магістрів спеціальності «Громадське здоров'я» та магістрів спеціальності «Менеджмент» за освітньою програмою «Управління закладом охорони здоров'я».

ННІ медицини випускає:

бакалаврів за денною та заочною формами навчання

магістрів за заочною формою навчання

Викладання дисциплін професійного спрямування забезпечується в ННІ медицини висококваліфікованими викладачами – фахівцями у сфері медицини. До викладання фахових дисциплін залучені практики з великим досвідом роботи у медичних закладах різних форм власності. Серед співробітників Інституту – 4 професори, доктори медичних наук та 5 кандидатів медичних наук, із них 1 доцент, 1 Заслужений працівник охорони здоров’я, 2 Заслужених лікарі України, 1 Заслужений діяч науки і техніки України.

ННІ медицини Університету «КРОК» має потужну матеріальну базу:

До складу Інституту входить 1 кафедра:

Клінічні бази ННІ медицини

Міжнародне співробітництво

Нам важливо, щоб наші студенти отримали очікувані результати, змогли застосувати свої знання на практиці та отримали додаткову впевненість у своїх силах.

Партнери ННІ медицини