Управління міжнародного співробітництва

Управління міжнародного співробітництва Університету «КРОК» було створене для розвитку міжнародних відносин та ініціатив Університету.

Управління міжнародного співробітництва

Управління міжнародного співробітництва засноване в 1999 році для задоволення потреб зростаючого числа іноземних студентів, які приїжджають навчатися до України. Сьогодні навчання іноземних громадян залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності управління.

Підготовку іноземних громадян в Університеті «КРОК» розпочато у 2001 році. За цей період близько 4000 тисяч іноземців проходили мовну та фахову підготовку на підготовчому відділенні Університету, на програмах бакалаврату, магістратури, перепідготовки, програмах подвійного диплому, проводили дослідження в аспірантурі та докторантурі. На сьогодні в Університеті на 28 освітніх програмах проходять навчання понад 700 громадян з 43 країн світу. Найчисельніше представлені такі країни, як Лівія, Нігерія, Грузія, Азербайджан. Університет «КРОК» є одним з найбільших серед вищих навчальних закладів недержавної форми власності України за кількістю іноземних громадян.

Діяльність управління стосується:

Управління міжнародного співробітництва співпрацює з партнерськими навчальними закладами з усього світу.

Спільні освітні програми

Управління впроваджує спільні освітні програми на рівнях бакалавра та магістра.

Програма реалізується університетом «КРОК» у співпраці з Нідерландською Бізнес Академією (Бреда, Нідерланди), і її історія розпочинається в 1999 році. Головною метою проекту для студентів є отримання якісної освіти для отримання ступеня бакалавра відповідно до стандартів ЄС.Переваги програми визначаються її унікальними характеристиками. Основними з них є:

 • Міжнародний диплом акредитованої програми голландського університету;
 • Компетентність підходу до вивчення з формуванням «портфеля компетенцій»;
 • Практико-орієнтоване навчання;
 • Сучасний методичний підхід;
 • Розвиток підприємницьких навичок тощо.

Інтегративне поєднання теорії та практики, сучасні методи якісної освіти й оцінки знань створюють міцні основи для професійної підготовки кваліфікованих менеджерів і економістів, які можуть конкурувати не лише на українському, а й на міжнародному ринку праці. Невід’ємною частиною програми є стажування в Нідерландах, де студенти мають змогу відвідати великі голландські компанії і ознайомитися з міжнародними стандартами веденням бізнесу, голландською культурою тощо. Випускники програми спроможні побудувати свою кар’єру на основі професійних навичок та компетенцій, знання іноземної мови й бізнес-контактів, набутих під час навчання в Університеті «КРОК».

Програма розроблена у співпраці з Університетом прикладних наук (м. Кремс, Австрія). Вона дає студентам можливість отримати європейський диплом. Навчання здійснюють висококваліфіковані викладачі і практики, які беруть участь в експортній діяльності. Усі предмети (окрім іноземних мов) викладаються англійською мовою. Лектори з австрійського університету є безпосередніми учасниками реалізації програми.

Програма «Подвійний диплом» реалізується спільно Університетом «КРОК» (Україна) та Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина, далі - KJU). Програма акредитована Угорським акредитаційним комітетом та спрямована на підготовку студентів відповідно до стандартів ЄС з подальшим присвоєнням двох кваліфікацій: менеджера (українська ступінь) та економіста з туризму та гостинності, спеціалізація: готельний менеджмент (угорська ступінь).

Переваги участі в програмі:

 1. Отримання двох дипломів (українського та європейського)
 2. Проходження практики за кордоном
 3. Участь у програмах мобільності Еразмус+
 4. Можливість участі у програмах мобільності угорського університету
 5. Можливість навчатися за методиками європейських університетів

Студентські обміни

Управління міжнародного співробітництва

Студенти Університету «КРОК», які володіють англійською мовою на рівні Upper Intermediate (B2) або вище, можуть відвідувати лекції та складати іспити англійською мовою, мають можливість брати участь у програмах обміну та проводити академічний семестр в освітній установі, яка є одним з партнерів Університету «КРОК».

Відбір студентів проводиться два рази на рік (кінець квітня; кінець жовтня) і складається з:

 1. листа-мотивації;
 2. перекладу речень з української на англійську (або сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою);
 3. інтерв'ю з Приймальною комісією.

У разі позитивного результату студенти відправляються в партнерський ЗВО, серед яких:

Студенти можуть також брати участь у літніх і зимових школах, запропонованих нашими партнерами в Польщі, Німеччині, Італії і т. д. Окрім цього, вони мають змогу побувати в академічних та освітніх турах в Італії, Польщі, Нідерландах, Австрії та познайомитися з історією, культурою, традиціями інших країн, виконуючи міжкультурний компонент навчальних планів.

Участь у програмах обміну та навчання за кордоном може бути неймовірним академічним, професійним і особистим досвідом. Студенти мають можливість подорожувати, вивчати іншу культуру, людей та їхній спосіб життя, а також дізнаватись про академічне життя іншого навчального закладу. У ході обміну студенти здобувають нові навички, втілюють ідеї та знаходять нових друзів! Обмін також дає додаткові переваги при працевлаштуванні – роботодавці цінують міжнародний досвід і такі якості, як самостійність, вмотивованість і здатність долати труднощі.

Міжнародні проекти

Міжнародна співпраця Університету має системний і взаємовигідний характер. Вона сприяє зовнішній мобільності всіх учасників навчального процесу, забезпечує інтелектуальне, професійне та особистісне зростання, а також розширює світогляд і культурний досвід студентів та викладачів.

Інформаційна підтримка та корисні ресурси