Інститут управління природними ресурсами (ІУПР) та Коломийський коледж

Входять до складу Університету «КРОК» з 2011 року

Інститут управління природними ресурсами засновано в січні 1998 року. Навчальний заклад здійснює ґрунтовну підготовку фахівців за денною, заочною та дистанційною формами навчання. Також на навчання на старший курс приймаются бакалаври із раніше здобутим дипломом у будь-якій галузі. Інститут управління природними ресурсами надає можливість здобути освіту на рівні бакалавра, магістра або за програмою перепідготовки.

У 2010 році в структурі Інституту створено Коломийський коледж, де здійснюється підготовка на базі 9-х та 11-х класів. Випускники Коледжу отримують державний диплом молодшого спеціаліста та можливість продовжити навчання в Інституті з ІІІ курсу за тією самою галуззю знань. Також на старший курс Коледжу приймаються кваліфіковані робітники (за відповідною галуззю) та молодші спеціалісти з раніше здобутим дипломом у будь-якій галузі.

Випускники Інституту управління природними ресурсами мають ґрунтовні знання і демонструють високі професійні якості, працюючи в органах державної влади, в організаціях та на підприємствах різних форм власності.

Освітньо-професійний ступінь (ОПС) — фаховий молодший бакалавр

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Прийом проводиться на основі:

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Прийом проводиться на основі:

Спеціальність 242 «Туризм»

Прийом проводиться на основі:

Умови прийому:

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) проводиться відбір за сертифікатами українського центру оцінювання якості освіти (ЗНО), отриманими у 2017-2020 рр.

Для вступників на основі диплома кваліфікованого робітника (випускники ПТУ) проводиться конкурсний відбір за результатами ЗНО або іспиту з української мови (диктант) та фахового вступного випробування.

Університет КРОК надає наступні можливості для студентів дистанційної форми навчання

Необхідні документи для вступу: