Менеджмент в галузі безпеки

У Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2007 році була відкрита магістратура з підготовки фахівців з управління фінансово-економічною безпекою

Галузь знань: Управління та адміністрування
Спеціальність: Менеджмент
Ступінь вищої освіти: Магістр

Освітні програми:

Форми навчання:

Зверніть увагу!
Відповідно до Положення про надання знижок в оплаті навчання в Університеті «КРОК» у 2018/2019 н.р.:
- 50% знижка надається студентам, які визнані учасниками бойових дій у районі проведення антитерористичних операцій.
- 50% знижка надається студентам, у яких один із батьків загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій.
- 20% знижка надається студентам, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, у тому числі які навчаються за денною формою навчання.
Детальніше про можливі знижки та порядок їх оформлення

Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою» | магістр

Сучасна економіка України перебуває в складному стані. У цих умовах успішна робота і розвиток вітчизняних суб'єктів господарської діяльності (підприємств, банків, фірм, корпорацій, фінансово-промислових груп) значною мірою залежить від їх здатності комплексно протидіяти існуючим та можливих небезпекам і загрозам зовнішнього і внутрішнього середовища. Для побудови сучасних систем економічної безпеки та управління їх роботою щодо забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності потрібні фахівці, які володіють глибокими теоретичними знаннями в галузі економічної безпеки, можуть проектувати сучасні системи економічної безпеки, управляти їх діяльністю, знають правові основи її організації та діяльності, сучасну економіку, існуючі небезпеки та загрози економічній безпеці, механізми управління та взаємодії в системі економічної безпеки, можуть здійснювати стратегічне та оперативне планування її діяльності, а також управляти процесом використання спеціальної техніки і технологій комплексної протидії сучасним небезпекам і загрозам стабільній роботі вітчизняних суб’єктів господарської діяльності.

Підготовка таких фахівців в галузі економічної безпеки з вищою освітою і присудженням ступеня магістра здійснюється в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» в процесі навчання на освітній програмі «Управління фінансово-економічною безпекою».

Основні дисципліни

Магістри освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» можуть займати посади:

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері економічної безпеки.

 

Освітня програма «Управління приватною детективною діяльністю» | магістр

В умовах подальшої розбудови правової, демократичної української держави нагальною є проблема забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина щодо захисту її законних прав та інтересів. Світовий досвід розвинутих країн, зокрема США, Німеччини, Франції, Великобританії та інших, свідчить про те, що успішно вирішити це можливо тільки за умови партнерства влади, бізнесу та громадянського суспільства у галузі безпеки. У цьому контексті актуальним є питання не тільки розвитку та зміцнення правоохоронних органів держави, але і впровадження в Україні, як і у всіх розвинутих демократичних країнах світу, приватної детективної діяльності.

У національному класифікаторі України ДК 003 : 2010 «Класифікар професій» є професія «Приватний детектив 2429». З метою формування високопрофесійного кадрового складу приватних детективів в Навчально-науковому Інституті менеджменту безпеки Університету «КРОК» вперше в Україні у 2017 році розпочинається підготовка магістрів за освітньою програмою «Управління приватною детективною діяльністю».

Основні дисципліни

Магістри освітньої програми «Управління приватною детективною діяльністю» можуть займати посади:

А також можуть створити своє власне підприємство з надання послуг у сфері безпеки, зокрема з приватної детективної діяльності.