КОДЕКС ПОВЕДIНКИ СТУДЕНТIВ

Студент Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» є членом «Корпорації розвитку освіти і кадрів», тому є її обличчям незалежно від того, знаходиться він безпосередньо на території корпорації чи за її межами.

Університет – це організація, яка суворо дотримується усіх вимог законодавства, стандартів і правил та очікує від своїх студентів відповідної поваги і дотримання правових норм.

Університет гарантує забезпечення рівних прав усім студентам незалежно від їхнього соціального статусу, статі, віку, національності, релігійних та інших уподобань і сподівається, що взаємовідносини між самими студентами, студентами і викладачами, а також студентами та іншими членами суспільства базуватимуться на взаємоповазі та загальновизнаних принципах культури, моралі і етики.

Студент Університету «КРОК» є студентом ВНЗ нової формації, тому він повинен розуміти, що його поведінка та дії знаходяться під пильною увагою товаришів, батьків, викладачів, потенційних роботодавців і суспільства та визначають обличчя Університету. Виходячи з цього, студенти мають поводитися таким чином, щоб підтримувати високу репутацію Університету. Студент Університету економіки та права «КРОК» старанно і чесно навчається з метою здобуття високоякісної освіти і навичок для задоволення своїх потреб, вимог держави, роботодавців, суспільства.

Студенти Університету:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу (у разі пропуску занять до деканату подається пояснювальна записка).

Під час занять студенти:

Під час контролю знань студенти:

У бібліотеці студенти:

У комп’ютерному класі студенти:

У гардеробі студенти:

У спортивній залі студенти:

В їдальні студенти:

Палити на території Університету заборонено.

Студенти, які беруть активну участь у громадській діяльності в Студентській раді, разом із дипломом будуть отримувати почесні рекомендаційні листи, де вказуватимуться не лише їхні чесноти, а й виявлені ділові та управлінські здібності.

До осіб, які своєю поведінкою створюватимуть незручності або негативно впливатимуть на інших, адміністрація спільно зі Студентською радою вживатимуть відповідних заходів впливу аж до виключення зі складу студентів Університету «КРОК».

Даний документ покликаний допомогти студентам уникнути можливих суперечностей, конфліктів та інших незручностей, розроблений із метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а також врегулювання комплексу взаємовідносин, що б підтримували імідж Університету серед навчальних закладів нашої держави і Європи в цілому.