Інша інформація:
Шапоренко Ольга Іванівна

Напрями наукових досліджень

 • зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Сфера наукових інтересів

 • зовнішньоекономічна діяльність / земельні ресурси / екологічний менеджмент

Викладає

 • ЗЕД підприємства / менеджмент ЗЕД / операційний менеджмент / екологічний менеджмент / адміністративний менеджмент
 
 

Шапоренко Ольга Іванівна

 • доктор наук з державного управління (2006 р.), професор (2007 р.)

Нагороди, відзнаки

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2000 р.)
 • Відмінник освіти України (2002 р.)
 • Медаль «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2012 р.)
 • Диплом та грамота від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за І місце в номінації «Педагогічні роботи»: кращий дидактичний матеріал на тему «Енергія і довкілля» (2008 р.)
 • Почесна грамота «За активну екологічну громадську діяльність у Донецькій області» від Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області (2008 р.)
 • Переможець конкурсу «Книга Донбасу – 2005»
 • Диплом Донецької обласної державної адміністрації за книгу «Управління станом і використанням сільськогосподарських земель у регіоні» (2005 р.)

Освіта

 • Московський державний університет землевпорядкування / кандидат економічних наук (1992 р.)
 • Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва / Землевпорядкування / інженер землевпорядкування (1982 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2013 р. – Університет «КРОК»
  • з 2015 р. – професор кафедри економіки та менеджменту підприємства
  • 2013–2015 рр. – завідувач кафедри менеджменту ЗЕД та логістики
 • 2010–2013 рр – Донецький юридичний інститут МВС України, професор кафедри спеціальної техніки, інформатики та інформаційних технологій
 • 1994–2010 рр. – ДонДАУ (ДонДУУ), старший викладач, доцент, завідувач кафедри екологічного менеджменту
 • 1982–1994 рр. – Донецька філія інституту «Укрземпроект», інженер

Особисті досягнення

 • Здобула честь потрапити до списку «Науковці України: Еліта держави», вид-во «Логос Україна», 2012 р.

Професійна діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • Стажування

  • Науковий центр «Схід – Захід» (Кассель, Німеччина) / підвищення кваліфікації за темою «Комунальні програми з енергоефективності та захисту клімату» (2011 р.)
  • Чеська Республіка / Проект з енергозбереження (2009 р.)
  • Центральний Європейський університет (Будапешт, Угорщина) / науковий семінар «Екологічна наука і освіта» (2002 р.)
  • Академія Істрополітана Нова (Словакія) / літня школа «Екологічний менеджмент у європейській перспективі» (2001 р.)
  • Піттсбург (США) / проект «Гармонія», програма «Громадські зв’язки» (Екологія) (2000 р. )
  • Амстердам (Голландія) / проект «ДАНА» (Об’єднання неурядових організацій у боротьбі з промисловим забрудненням) (1999 р.)
 
 

Публікації

  Шапоренко О.І. Механізми державного регулювання зовнішньої трудової міграції / О.І. Шапоренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 119-125

  Шапоренко О.І. Вплив державного управління на економіку: аналіз поглядів та роль знань / О. І. Шапоренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 76-83

  Шапоренко О.І. Інноваційна стратегія управління університетом як стейкхолдер-компанії / О.І. Шапоренко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3(55). - С. 134-142

  Шапоренко О.І. Інноваційне управління освітньою діяльністю вищих навчальних закладів / Шапоренко О.І., Паращенко Л.І. // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2. - P. 13-19

  Шапоренко О.І. Обгрунтування типу земель і режимів їх використання в еколого-економічній системі / О.І. Шапоренко, О.Г. Соколова, О.Ю. Гуменюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 65-72

  Ілюк В.Д. Місце екологічного картографування в охороні навколишнього середовища / Д.В. Ілюк, О.І. Шапоренко, О.Г. Соколова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 11-18

  Шапоренко О.І. Механізми державного регулювання фінансово-економічної діяльності вищих навчальних закладів / О.І. Шапоренко, Л.І. Паращенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - № 4(52). - С. 140-147

  Шапоренко О. І. Обгрунтування типу земель та режимів їх використання / О. І. Шапоренко, А. С. Осачук // Матеріали науково-практичної конференції "Соціальні та економічні аспекти ефективного використання природних ресурсів" (м. Коломия, 28 квітня 2017 р.)., Університет економіки та права "КРОК", Інститут управління природними ресурсами. - Коломия. - 2017.

  Шапоренко О. І. Навколишнє середовище та міжнародна економіка / О. І. Шапоренко, О. Побережець // Матеріали II науково-практичної конференції викладачів, студентів, школярів та молодих учених "Екологія та сталий розвиток" (Маріуполь, 19 квітня 2017). - Маріуполь, ДДУУ, МАНЕБЖ, 2017. - С. 21-25.

  Шапоренко О. І. Місце та роль екоаудиту в сучасній економіці України / О. І. Шапоренко, В. Даниленко // Матеріали II науково-практичної конференції викладачів, студентів, школярів та молодих учених "Екологія та сталий розвиток" (Маріуполь, 19 квітня 2017). - Маріуполь, ДДУУ, МАНЕБЖ, 2017. - С. 30-34.

  Шапоренко О. І. Методические основы территориальной организации экологически устойчивого землепользования / О. І. Шапоренко. Т. М. Возняк // Матеріали науково-практичної конференції "Соціальні та економічні аспекти ефективного використання природних ресурсів" (м. Коломия, 28 квітня 2017 р., Університет економіки та права "КРОК", Інститут управління природними ресурсами. - Коломия. - 2017.

  Шапоренко О. І. Эколого-экономическая эффективность образования нового землепользования и проекта организации производства и территории хозяйства / О.І. Шапоренко, В. М. Мельничук //Матеріали науково-практичної конференції "Соціальні та економічні аспекти ефективного використання природних ресурсів" (м. Коломия, 28 квітня 2017 р). - Університет економіки та права "КРОК", Інститут управління природними ресурсами. - Коломия. - 2017.

  Шапоренко О. І. Характер та природоохоронні основи землевпорядкування / О. І. Шапоренко, // Матеріали науково-практичної конференції "Соціальні та економічні аспекти ефективного використання природних ресурсів" (м. Коломия, 28 квітня 2017 р). - Університет економіки та права "КРОК", Інститут управління природними ресурсами. - Коломия. - 2017.

  Шапоренко О. І. Эколого-экономическая эффективность образования нового землепользования и проекта организации производства и территории хозяйства / О. І. Шапоренко, В. М. Мельничук //Матеріали науково-практичної конференції "Соціальні та економічні аспекти ефективного використання природних ресурсів" (м. Коломия, 28 квітня 2017 р). - Університет економіки та права "КРОК", Інститут управління природними ресурсами. - Коломия. - 2017.

  Шапоренко О. І. Глобальні екологічні проблеми: введення в економіку міжнародних договорів із захисту навколишнього середовища / О. І. Шапоренко, Р. Дубіна // Матеріали II науково-практичної конференції викладачів, студентів, школярів та молодих учених "Екологія та сталий розвиток" (Маріуполь, 19 квітня 2017). - Маріуполь, ДДУУ, МАНЕБЖ, 2017. - С. 26-29.

  Шапоренко О. І. Підходи до оцінки земельно-ресурсного потенціалу:коментарі та висновки // Економічна наукова-інтернет конфереція "Актуальні питання реформування економіки країни" 28.09.2017 РІНЦ/RSCІ

  Шапоренко О. І. Землеустрій як основний важіль держави з управління земельними ресурсами / О. І. Шапоренко, Я. Д. Бойчук // Вчені записки Університету "КРОК". Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. -С.159-165

  Шапоренко О. І. Еколого-економічні аспекти космічної антропоекології / О.І. Шапоренко, Я. Д. Бойчук, І. І. Гереджук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48.-С.137-142

  Шапоренко О. І. Принципи, завдання та методологічна основа землеустрою / О.І. Шапоренко, В. М. Футулуйчук, Я. Д. Бойчук //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- Вип. 48. - 2017.-С.166-174

  Шапоренко О. І. Ринок землі в системі управління земельними ресурсами / О. І. Шапоренко, М. М. Вишиванюк, В. І. Федорак //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017.-Вип. 48. -С.4-12

  Шапоренко О. І. Формування та проблеми розвитку ринку платних медичних послуг [Електронний ресурс] / О. І. Шапоренко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2017. - № 7. -С. 35-38.

  Шапоренко О. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства як одна із ключових складових їх виробничо-господарської діяльності / О. І. Шапоренко ; Глобальні та національні проблеми економіки.- МНУ імені В.О.Сухомлинського, м.Миколаїв,, 06.2016.- 11. - http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016

  Шапоренко О.І. Ціноутворення медичних послуг як об'єкт державного регулювання охорони здоров'я // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С.47-52

  Шапоренко О.І. Фактори впливу інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції / О.І. Шапоренко, О.-Л. Чібузор // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.165-172

  Шапоренко О.І. Причини та наслідки функціонування тіньового сектору економіки / О.І. Шапоренко, О.І. Шайдаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 36-42

  Шапоренко О.І. Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" / О.І. Шапоренко, В.О. Демченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 154-161

  Шапоренко О.І. Управління реструктуризацією промислових підприємств в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності / О.І. Шапоренко, Л.Б. Жереб, Я.С. Могильна // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 109-115


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Шапоренко Ольга Іванівна