Інша інформація:
Лоліна Надія Анатоліївна

кабінет 234-4

(+38 044) 455-57-12, вн. 215

Сфера наукових інтересів

 • міський простір, мистецтво у контексті урбанізованого середовища, дизайн міського простору / філософія та культура, орнаментальне мистецтво як частина образотворчого мистецтва, дизайну / декор, орнамент, декорування будівельних споруд, «Нове життя старих будинків та районів шляхом Декору» / книжкова графіка, ілюстрація, дерев’яна та ліногравюра, орнамент в книжковій графіці

Викладає

 • проектна графіка / вступ до фаху / основи проектування / дизайн інтер’єру / ландшафтне проектування / виконання проекту в матеріалі / виставковий дизайн / аранжування середовища / дизайн інтер'єру
 
 

Лоліна Надія Анатоліївна

 • кандидат мистецтвознавства (2007 р.)
 • доцент (2015 р.)

Освіта

 • 2014–2017 рр. – Київський Національний університет культури і мистецтв / докторант кафедри історії та теорії культури: мистецтвознавство
 • 2011–2013 рр. – Telemark University College / MA in Traditional Arts and Culture / магістр «Традиційна культура, традиційні мистецтва»
 • 2005–2006 рр. – Київський Національний університет культури і мистецтв / здобувач кафедри історії та теорії культури: мистецтвознавство
 • 2002–2005 рр. – Національний Університет Будівництва і Архітектури / архітектурний факультет / аспірантура
 • 2002 р. – Київський Національний Університет Будівництва і Архітектури / архітектурний факультет / магістр дизайну

Професійна кар’єра

 • з 2017 р. – Університет «КРОК», завідувач кафедри дизайну
 • 2015–2017 рр. – Кафедра дизайну середовища Київського Національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), доцент, доцент з/н, старший викладач
 • 2014–2015 рр. – Національний Авіаційний Університет; сумісник кафедри основ архітектури та дизайну
 • 2012–2013 рр. – Французький ліцей м. Києва імені Ганни Київської, викладач образотворчого мистецтва
 • 2004–2007 рр. – Державна Академія Керівних Кадрів Культури та Мистецтва (ДАКККіМ), Кафедра дизайну ландшафтної архітектури та дизайну, доцент з/н, старший викладач
 • 2004–2005 рр. – «Digital Photographer», перекладач журналу
 • з 2002 р. – «Лоліна. Дизайн-бюро», засновник та ведучий дизайнер інтер’єру та ландшафту (приватна практика)
 • 2002–2003 рр. – ЧП «Сила», дизайнер інтер’єру та меблів
 • 2000–2003 рр. – типографія Київського Інституту Туризму, Економіки і Права (КІТЕП), дизайнер комп’ютерної графіки

Професійна діяльність

 • Член Всеукраїнської творчої спiлки «СПIЛКА ДИЗАЙНЕРІВ України» (скорочена назва ВТС СДУ), що є правонаступником Української республіканської організації Спiлки дизайнерів СРСР (заснована СД УССР 28 листопада 1987 р.); Членський білет №1983 від 14.11.2019
 • Член спеціалізованої вченої ради КНУКіМ «Дизайн» (2013-2014 рр.)
 • Член асоціації архітекторів та дизайнерів КАДА; Членський білет №477 від 01.09.2002

Громадська діяльність, соціальні проекти, благодійність

 • 2003–2005 рр. – «Європейський Форум Студентів та Молоді» м. Києва (Association des Etats Generaux des Etudiants de l’Europe). Член ревізійної комісії AEGEE – KIYV;
 • грудень 2001 р. – гід-перекладач Міжнародного благодійного фонду «Samaritan Purse», м. Київ;
 • 1999–2001 рр. – Міжнародний Благодійний фонд «Діабетик», викладач малювання, волонтер.

Здобуті гранти-стипендії

 • Quota Scheme від Королівства Норвегії на дворічний термін навчання денної форми магістратури (2011-2013 рр.)
 
 

Публікації

  Агуф О.Б. Емоційний аспект дизайну та його роль у комунікації суспільства / О.Б. Агуф, Н.А. Лоліна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 663-665

  Лоліна Н.А. Місто та сучасна людина - гра із культурною спадщиною / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2019. - №1(22). - С. 70-78

  Лоліна Н.А. Європейська традиція відкритих вуличних кафе у історичному та сучасному просторі міст України / Н.А. Лоліна // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Lolina N.A. Authentic roots survival in city environment: comparative analysis of European and Ukrainian modern experience / N.A. Lolina // Education Culture Society Conference (11-13.09.2019): (book of abstracts) / Edited by Patrycja Karpiтska, Aleksander Kobylarek. - Wroclaw, Poland.

  Lolіna N.A. Mural: new interpretation of old development I Kyiv city center: reframing or resolving the existed problems / N.A. Lolіna // Education Culture Society Conference (11-13.09.2019): (book of abstracts) / Edited by Patrycja Karpiтska, Aleksander Kobylarek. - Wroclaw, Poland.

  Лоліна Н.А. Мурал - мистецький виклик соціальним та екологічним проблемам сучасного суспільства / Н. А. Лоліна // Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу: зб. матеріалів доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (11-13 вересня, 2019 р.). - Херсон : ХНТУ, 2019. - С. 35-37

  Лоліна Н.А. Мурал у сучасному міському просторі: Виклик чи відбиття культурної реалії / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців: матеріали ХІX Міжнародної науково-практичній конференції (21 червня 2019 р.).- Гуманітарний корпус: збірник наукових статей. - 2019. - Вип. 26. - С. 84-87

  Лоліна Н.А. Мистецький простір у сучасній міській культурі / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2016. - Вип. 2 (16). - С. 185-194

  Лоліна Н.А. Глобалізація: підхід до дизайну вітрин у сучасному міському просторі. Втрата автентичності / Н.А. Лоліна // Глобалізація в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 6-7 квітня 2016 р.). - К.: КНУКіМ.

  Лоліна Н.А. Індивідуальність як тенденція сучасного дизайну / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2015. - Вип. 2. - С. 17-30

  Лоліна Н.А. Стилістика міського середовища – парадигма існування в рамках сучасного Києва / Н.А. Лоліна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2015. - Вип. 41. - С. 131-135.

  Лоліна Н.А. Композиційні фактори сучасного інтер'єру / Н.А. Лоліна // Сучасна архітектурна освіта: композиція, мистецтво в програмі архітектурної підготовки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 28 жовтня 2015 р.). - К.: КНУБА, 2015. - С.

  Лоліна Н.А. Традиційна українська писанка: генеза та особливості геометричного орнаменту / Н.А. Лоліна // Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство". - 2015. - Вип. 33. - С. 75-83.

  Lolina N.A. The preservation of the authentic roots in the modern society / N.A. Lolina // Education Culture and Sosiety 2015. International Academic Conference, 14-17.09.2015. Wroclaw, Poland

  Лоліна Н.А. Етно-національна свідомість сучасного дизайну середовища в контексті глобалізованого світу / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22-23 квітня 2015 р.). - К.: КНУКіМ, 2015.

  Лоліна Н.А. Сучасні проблеми архітектури та містобудування / Н.А Лоліна // Наук.- техн. зб. КНУБА. - Вип. 2 (41). - С. 131-136.

  Лоліна Н.А. Ціннісні тенденції сучасного міського середовища / Н.А. Лоліна // Культурологічний альманах. Вип.1.Ціннісні зміни молоді і сучасні форми культуротворчості .- Вінниця,2015.-С.21-24

  Лоліна Н.А. Структурні елементи орнаменту та їх відтворення у сучасному мистецтві. / Н.А. Лоліна // Етнодизайн: європейський вектор розвитку і Національний контекст: Зб. наук. пр. / ПНУПУ і Інститут Реклами. - Полтава, 2014. - С.183-193

  Лолина Н.А. Этно-национальные характеристики орнамента в современной городской среде / Н.А. Лолина // Научный поиск в современном мире: сборник материалов 6-й межд. науч.-практ. конф.( 30 мая 2014 г., Махачкала, Россия).-Махачкала: ООО "Апробация", 2014.- - С.218-220.

  Лоліна Н.А. Стиль лофт в дизайне интерьера современного жилья / Н.А. Лоліна // Міське середовище - ХХІ сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: матеріали І Міжн. Науково-практичного конгресу (10-14 лютого 2014 р., Київ, Україна). - Київ: НАУ, 2014. - С. 343-344.

  Лоліна Н.А. Тенденції, що формують сучасне міське середовище / Н.А. Лоліна // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті - Х.: ХДАДМ, №2/2013 - С. 182-186.

  Lolina N. The folktales and their role in modern culture / N. Lolina // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches: Papers of the 4th International Scientific Conference ( July 8-9, 2013 , Stuttgart, Germany). Section 4. Study of art. - P. 11-13.

  Лоліна Н.А. Специфіка сприйняття образу у творчій діяльності дизайнера середовища / Н.А. Лоліна // Актуальні тенденції української науки: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (5 липня 2013 р., Київ). - Київ: ГО "Наукове товариство "Атенеум", 2013 - Вип. І - С. 30-33

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символіів та знаків української народної писанки / Н.А. Лоліна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. - 2011. - № 2. - С. 119-123.

  Лоліна Н.А. Принципи використання екологічного стилю та його елементів у сучасному інтер'єрі / Н.А. Лоліна // Проблеми розвитку міського середовища. - 2011. - Вип. 5-6. - С. 133-136.

  Лолина Н.А. Основные тенденции формирования творческой личности в современной художественной культуре / Н.А. Лолина // Вісник ХДАДіМ. Мистецтвознавство. - №1. 2011. - С. 105-108

  Лоліна Н.А. Регіональні особливості символів та знаків української народної писанки / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. Мистецтвознавство. - 2011. - № 2. - С. 119-124.

  Лолина Н.А. Ценности современной художественной культуры / Н.А. Лолина // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы IV международной научно-практической конференции 18-20 октября 2010 г.: в 2-х т. Том 2. - М.: 2010, - С. 220-222.

  Лолина Н.А. Принципы формирования парков и скверов / Н.А. Лолина // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 22-23 квіт. 2008 р.). - Х.: НАУ ім. М.Є. Жуковського, 2010. - С. 16-17.

  Лоліна Н.А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури: дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Лоліна Надія Анатоліївна; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006. - 246 арк.: іл. - арк. 155-172

  Лоліна Н.А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої культури: автореф. дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Лоліна Надія Анатоліївна; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2006. - 20 с.

  Лоліна Н.А. Естетичний аналіз питання зв'язку орнаменту з народним мистецтвом на терені сучасної України / Н.А. Лоліна // Збірник наукових праць НДІУ. - 2005. - Т.5. - С. 259-264

  Лоліна Н.А. Основні структурні елементи орнаментального мистецтва / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2005. - №2. - С. 94-101

  Лоліна Н.А. Розуміння орнаментального мистецтва як спроби формування простору людства / Н.А. Лоліна // Політкультуротворча діяльність-2005: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференція (Київ, 3-4 лютого 2005 р.). - К.: НАУ, 2005.

  Лолина Н.А. Специфика художественного восприятия современным человеком, или современное искусство глазами первобытного человека / Н.А. Лолина // Философия и будущее цивилизации: материалы ІV Российского философского конгресса. - М.: МГУ, 2005 г. - Т. ІV. - С. 195.

  Лоліна Н.А. Орнамент - шлях усвідомлення та організації простору / Н.А. Лоліна // Теорія і практика матеріально-художньої культури: зб. матеріалів доп. учасн. VІ наук. електр. конф. Харків: ХДАДМ, 2004. - С. 30-34.

  Лоліна Н.А. Організація простору інтер'єру шляхом використання законів ритму / Н.А. Лоліна // Молода мистецька наука України: зб. матеріалів доп. учасн. VІІ наук. електр. конф. - Харків: ХДАДМ, 2004. - С. 17-19.

  Лоліна Н.А. Специфіка існування та використання сучасного орнаментального мистецтва/ Н.А. Лоліна // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали міжн. наук.-практ. конф. - Харків: ХАІ, 2004. - С. 30-31.

  Лоліна Н.А. Питання зародження орнаментального мистецтва в системі образотворчого мистецтва за часів первісної доби / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №2. - С.29-37

  Лоліна Н.А. Аналіз зв'язку сучасної архітектури та орнаментального мистецтва: культурологічний аспект / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №7. - С.33-42.

  Лоліна Н.А. Ідея різних інформаційних каналів в розумінні мистецтва орнаменту: естетичний аспект / Н.А. Лоліна // Вісник ХДАДіМ. - 2004. - №8. - С. 56-66.

  Лоліна Н.А. Історичний ритм як феномен історичного часу, його прояв в образотворчому мистецтві / Н.А. Лоліна // Актуальні проблеми. - 2004. - №13. - С. 24-30.

  Лоліна Н.А. Актуальність вивчення питання виникнення орнаментального мистецтва / Н.А. Лоліна // Теорія і практика матеріально-художньої культури: зб. матеріалів доп. учасн. IV наук. електр. конф. Харків: ХДАДМ, 2003. С. 34-35

  Лоліна Н.А. Ритм часу та його роль в художній творчості людини / Н.А. Лоліна // Міфологічний простір і час у сучасній культурі. Ч. 2: матеріали міжн. наук. конф. - 2003. - С. 19-20

  Лолина Н.А Философско-эстетический анализ роли симметрии как проявления гармонии в процессе художественной деятельности / Н.А. Лолина // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред. Л.П. Середа. - Вінниця, 2003. - Вип. 15. - С. 154-159

  Лоліна Н.А. Орнамент епохи неоліту / Н.А. Лоліна // Молода мистецька наука України: зб. матеріалів доп. учасн. IV наук. електр. конф. - Харків: ХДАДМ, 2003. - С. 78-80


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лоліна Надія Анатоліївна