Інша інформація:
Красота Олена Вадимівна

кабінет 246

+38 044 455-56-66, вн. 104

Викладає

  • економічна теорія / макроекономіка / політична економія
 
 

Красота Олена Вадимівна

  • кандидат економічних наук (1996 р.), доцент (2001 р.)

Освіта

  • Київський державний університет ім. Т. Шевченка / викладач економічних дисциплін (1992 р.)

Наукові публікації

Середній клас як основа демократичного розвитку України / Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 жовтня 2014 р., м.Хмельницький). – Хмельницький: ХмЦНП, 2014. – 350 с. / С.234-235.
Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Вип. 27, том 2. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 474 с. / С.139-145.
Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка» – 2012. – №137. – С. 45-49
Державне регулювання соціальної сфери в процесі здійснення пенсійної реформи // Розвиток інформаційного суспільства. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти : Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 364 с. / С. 113-136.
Соціально-економічні характеристики середнього класу: загальне та особливе / О.В. Красота // Вчені записки. Ун-т економіки та права «КРОК». – Вип. 28. – 2011.
 
 

Публікації

  Красота Е. В. Экономическая теория в условиях новых исторических вызовов / Е. В. Красота.- LLC «NVP» INTERSERVICE Bratislava, Slovak Republic, 18.03.2016. - Р. 162-163.

  Красота О. В. Стратегічні пріоритети реформування економіки України / О. В. Красота ; VІІ міжнародна науково-практична конференція.- «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 22.09.2016. - С.46-47

  Krasota O. Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact on Global Stability / O. Krasota ; The Ukrainian Crisis and Its Significance for the International Security: military and political aspects. - 2016. - http://anteportas.pl/en/a/

  Krasota O. Current issues in public debt management / O. Krasota ; Международна научна конференція.- Том 1. Издателсьво «Наука и икономика», м.Варна, 2016. - С.306-310

  Красота О. В. Суперечливість реформування вищої освіти в Україні / О. В. Красота ; Українсько-польська міжнародна наукова конференції.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка м.Київ, 22.09.2016. - С.86-87

  Krasota O. Market reforms as a means of overcoming systemic economic crisis in Ukraine / O. Krasota ; Conference Proceedings Kaunas.- Baltija Publishing, 05.2016. - С.64-67

  Красота О. В. Антикризові реформи: досвід Польщі / О. В. Красота ; Міжнародна науково-практична конференція.- м.Ужгород, 15.04.2016. - С.57-60.

  Красота О. В. Фондовий ринок / О. В. Красота, В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко.- Національний університет імені Т.Шевченка - Знання м.Київ, 2016. - С.686

  Красота О.В. Середній клас як основа демократичного розвитку України / Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 жовтня 2014 р., м.Хмельницький). - Хмельницький: ХмЦНП, 2014. - 350 с. / С.234-235.

  Красота О.В. Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Вип. 27, том 2. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. - 474 с. / С.139-145.

  Красота О.В. Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. Вип. 27, том 2. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. - 474 с. / С.139-145.

  Красота О. В. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія "Економіка" - 2012. - №137. - С. 45-49

  Соціально-економічні характеристики середнього класу: загальне та особливе / О. В. Красота // Вчені записки. Ун-т економіки та права "КРОК". - Вип. 28. - 2011.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Красота Олена Вадимівна